Hrajeme si na školu

Hrajeme si na školu

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo a hravou formou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním? Pak čtěte více o našem programu!

Cíl: Naučit a hravou formou procvičit dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadnější adaptace na školní prostředí a seznámení s ním

Zaměření: aktivity vedoucí k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, grafomotoriky a řečových dovedností

Komu je určen: všem dětem, které půjdou v dubnu 2021 k zápisu do 1. třídy

Kdy se bude konat: vždy ve středu 14. 10. , 11. 11., 9. 12., 13. 1., 10.2. a 17. 3.  vždy od 16 do 17 hodin

Kde se bude konat: v učebnách 1. stupně ZŠ Litomyšl, U Školek 1117

Kdo bude vyučovat: paní učitelky 1. stupně ZŠ U Školek 

Finanční zajištění: kurz je pro děti zcela zdarma, veškeré finanční náklady hradí ZŠ U Školek.

Organizační zajištění:

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě tohoto přípravného „minikurzu“ zúčastnilo, napište na email reditel@skoluskol.cz, případně volejte na tel. číslo 737 560 432 - můžete se přihlásit buď souhrnné na celý program (to je třeba nahlásit), nebo na jednotlivé lekce.

Jestliže vám některý z termínů nevyhovuje, nevadí, můžete se zúčastnit i jednotlivých setkání.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci vás prosíme, abste dodržovali námi stanovená pravidla, tedy doprovod dítěte maximálně jednou osobou v roušce a včasný příchod.

Sledujte prosím webové stránky školy pro případ, že bude muset být lekce zrušena.

 


Hrajeme si na školu - 1. setkání - bohužel jen přes počítač

5.10.2020 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu není možné sejít se na 1. díl vzdělávacího cyklu Hrajeme si na školu, který se měl konat už ve středu 14. října 2020. Připravili jsme pro vás alespoň tři krátká videa a pracovní listy, kdybyste chtěli s dětmi pracovat z domova.


HRAJEME SI NA ŠKOLU PROBĚHLO JIŽ POPÁTÉ!

21.2.2020 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 19. 2. se popáté sešly předškolní děti, aby si společně s našimi paními učitelkami procvičily dovednosti, které budou potřebovat při vstupu do první třídy. Přibylo dokonce i několik nových tváří, které se rychle zorientovaly a s chutí zapojily. Tematicky byly tentokrát všechny úkoly motivovány karnevalem.
Uteklo to jako voda a už nás čeká poslední setkání, uskuteční se 18. března. Těšíme se na vás!


Hrajeme si na školu - 4. díl

17.1.2020 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 15. ledna si předškolní děti opět trénovaly dovednosti potřebné při vstupu do školy při dalším, již čtvrtém dílu cyklu Hrajeme si na školu. Setkání probíhalo v duchu zimních radovánek. V obou třídách vládla velmi příjemná pracovní atmosféra, děti procvičovaly jemnou motoriku, prostorovou orientaci, tvary a mnoho dalších dovedností. Těšíme se na další schůzku, která se uskuteční 19. února!


Hrajeme si na školu podruhé

15.11.2019 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 13. listopadu se sešly předškolní děti na další lekci kurzu Hrajeme si na školu. Opět trénovaly dovednosti, které budou potřebovat při vstupu do školy. Všechny činnosti byly motivovány podzimem. Už nyní se těšíme na další setkání, které se uskuteční opět ve středu 11. prosince od 16 do 17 hodin.


Hrajeme si na školu - 1. díl je za námi

17.10.2019 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 16. října 2019 jsme zahájili 5. ročník vzdělávacího programu Hrajeme si na školu, který je určen předškolním dětem, jež půjdou v dubnu 2020 k zápisu. Všechny aktivity byly tematicky spjaté s podzimem, děti si při nich hravou formou procvičovaly mnoho různých dovedností, které budou ve škole potřebovat. Scházet se budeme i nadále jednou měsíčně ve středu. Pokud má ještě někdo zájem, lze se přihlásit dodatečně, lekce lze navštívit i jednotlivě.


HRAJEME SI NA ŠKOLU - vzdělávací program pro předškolní děti

3.10.2019 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo a hravou formou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním? Pak čtěte více o našem programu!


KRÁTKÉ VIDEO ZE SOBOTNÍHO ODPOLEDNE

18.1.2019 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Přinášime krátké ohlédnutí za sobotním odpolednem, které patřilo předškolním dětem. Naleznete ho v detailu této zprávy.


HRAJEME SI NA ŠKOLU POČTVRTÉ!

17.1.2019 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Středeční odpoledne opět patřilo předškolním dětem, které si v rámci cyklu Hrajeme si na školu trénovaly dovednosti potřebné při vstupu do školy. A blížíme se do finále – poslední setkání se uskuteční ve středu 13. února. Budeme se těšit! 


Třetí díl cyklu Hrajeme si na školu byl vánoční

15.12.2018 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 12. prosince se v naší škole opět sešly předškolní děti, které si chodí trénovat své "školácké" dovednosti. Všechny úkoly byly tentokrát motivovány Vánocemi, takže došlo na strojení stromečku, počítání baněk a dárků, v jedné ze tříd dokonce zazněla i pravá vánoční pohádka.
My teď už přejeme všem dětem i jejich rodičům klidné vánoční svátky a v lednu se budeme těšit hned na dvě setkání - 12. ledna na speciální sobotní Školácké odpoledne, na které už brzy zveřejníme pozvánku, a pak na čtvrtý díl Hrajeme si na školu - klasicky ve středu 16. ledna.
KRÁSNÉ VÁNOCE A VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE!


UŽILI JSME SI DRUHÝ DÍL HRAJEME SI NA ŠKOLU.

15.11.2018 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 14. listopadu si užili budoucí školáci druhé společné odpoledne, trénovali dovednosti potřebné při zahájení školní docházky.
Čtenářskou gramotnost rozvíjeli hrou s pohádkou O boudě, budce, matematickou počítáním zvířátek. Jemnou motoriku pilovali na bodlinkách ježečka a vystřihování podzimních listů. Nechyběly ani básničky a písničky. Společná hodinka utekla jako voda a my už se těšíme na další setkání prosincovou středu 12. 12. A jaké bude téma? No jasně, přece Vánoce!


Hrajeme si na školu - 1. díl je za námi

19.10.2018 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Středeční odpoledne patřilo na naší škole předškolním dětem. Sešlo se jich přes třicet a během šedesáti minut si zkusily, jaké to je být školákem. Trénovaly nejen počítání, jemnou motoriku, čtenářskou gramotnost, ale také pozornost a vzájemné naslouchání. Pro lepší náladu si také zazpívaly. Všechny činnosti byly motivovány podzimem. Už nyní se těšíme na další setkání, které se uskuteční opět ve středu 14. listopadu od 16 do 17 hodin.


HRAJEME SI NA ŠKOLU - vzdělávací program pro předškolní děti

3.10.2018 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo a hravou formou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním? Pak čtěte více o našem programu!


POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

12.3.2018 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 21. března 2018 se koná na naší škole Den otevřených dveří. Dopoledne můžete navštívit vyučovací hodiny, porovnat, jak se učilo, když jste byli školáky, a jak je tomu nyní. Odpoledne od 15 do 17 hodin pak bude patřit předškolním dětem, pro které je připraven program, při němž si procvičí všechny dovednosti k zápisu do 1. tříd. Také se mohou seznámit s prostředím školy a s budoucími patrony. Máte-li chuť přijít, budete vítáni! :)


Hrajeme si na školu – 5. lekce

15.2.2018 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 14. 2. 2018 proběhl poslední díl cyklu pro předškolní děti Hrajeme si na školu. Tématem byl tentokrát karneval. Děti poznávaly geometrické tvary, vyzkoušely uvolňovací cviky, počítaly a rozvíjely čtenářskou gramotnost.
Jednalo se o poslední díl tohoto cyklu, ale akce pro předškolní děti tím nekončí. Srdečně všechny zájemce zveme ještě na Tvořivé odpoledne pro předškolní děti, které se na naší škole koná ve středu 21. 3. 2018. Děti budou v doprovodu svých rodičů plnit úkoly na stanovištích a trénovat tak dovednosti potřebné při vstupu do 1. třídy. Zároveň se seznámí s prostředím celé budovy. Těšíme se na Vás!


4. díl Hrajeme si na školu - tentokrát na téma zima

18.1.2018 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 17. ledna se sešly předškolní děti na další lekci kurzu Hrajeme si na školu. Opět trénovaly všechny dovednosti, které budou potřebovat při vstupu do školy. Tematicky bylo setkání orientováno na zimu, což krásně podpořila chumelenice za oknem. Těšíme se na další schůzku, která se uskuteční 14. února!


VÁNOČNÍ HRAJEME SI NA ŠKOLU

14.12.2017 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 13. prosince proběhl další díl vzdělávacího cyklu pro předškolní děti Hrajeme si na školu. Byl tematicky zaměřen na Vánoce - takže se zpívaly koledy, počítaly dárky, zdobil stromeček a podobně. Za těmito zábavnými aktivitami však byl jako vždy ukrytý vzdělávací cíl - děti si procvičily matematické i grafomotorické dovednosti, trénovaly postřeh, zvykaly si na školní prostředí. Další setkání se uskuteční ve středu 17. ledna 2018, takže si ve zdraví a pohodě užijte vánoční svátky a v lednu zase s chutí do toho! :)


Hrajeme si na školu - 2. díl

16.11.2017 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 15. listopadu proběhlo další setkání cyklu Hrajeme si na školu. Děti si opět procvičily dovednosti potřebné k nástupu do školy a vyzkoušely, jak se správně chovat ve škole. Další setkání proběhne ve středu 13. prosince, tentokrát na vánoční téma. Srdečně Vás zveme.


Hrajeme si na školu - 1. lekce

19.10.2017 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 18. října odstartoval cyklus setkání předškolních dětí. První lekce tematicky souvisela s podzimem. Děti zábavnou formou rozvíjely všechny dovednosti, které budou potřebovat příští rok ve škole, vyzkoušely si, jaké je to být školákem. Na další setkání, které se uskuteční opět ve středu, tentokrát 15. listopadu, se už všichni těšíme.


Hrajeme si na školu - vzdělávací program pro předškoláky

4.10.2017 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo a hravou formou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním? Pak čtěte více o našem programu!


Seznamovací odpoledne pro budoucí prvňáčky

21.6.2017 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

V úterý 21. června proběhlo seznamovací odpoledne s budoucími žáky prvních tříd. Ti poznali svoje paní učitelky a své kamarády, se kterými budou od září spolužáky. Seznámili se také s patrony z budoucích 8. a 9. tříd, s nimiž také plnili úkoly na stanovištích. Paní učitelky předaly rodičům důležité informace k začátku školního roku. Těšíme se v září na viděnou!


Kalendář

Říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1