Hrajeme si na školu

Hrajeme si na školu

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo a hravou formou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním? Pak čtěte více o našem programu!

Cíl: Naučit a hravou formou procvičit dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadnější adaptace na školní prostředí a seznámení s ním

Zaměření: aktivity vedoucí k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, grafomotoriky a řečových dovedností

Komu je určen: všem dětem, které půjdou v dubnu 2022 k zápisu do 1. třídy

Kdy se bude konat: vždy ve středu 6. 10. 2021 , 10. 11. 2021, 8. 12. 2021, 12. 1. 2022, 9.2. 2022 a 9. 3.  2022 vždy od 16 do 17 hodin

Kde se bude konat: v učebnách 1. stupně ZŠ Litomyšl, U Školek 1117

Kdo bude vyučovat: paní učitelky 1. stupně ZŠ U Školek 

Finanční zajištění: kurz je pro děti zcela zdarma, veškeré finanční náklady hradí ZŠ U Školek.

Organizační zajištění:

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě tohoto přípravného „minikurzu“ zúčastnilo, napište na email reditel@skoluskol.cz, případně volejte na tel. číslo 737 560 432 -  Vždy uveďte jméno dítěte, konktakt na vás a do jaké mateřské školy dítě chodí.  Kvůli hygienickým opatřením vytvoříme komornější skupiny právě podle školek. Můžete se přihlásit buď souhrnné na celý program (to je třeba nahlásit), nebo na jednotlivé lekce.

Jestliže vám některý z termínů nevyhovuje, nevadí, můžete se zúčastnit i jednotlivých setkání.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci vás prosíme, abyste dodržovali námi stanovená pravidla, tedy doprovod dítěte maximálně jednou osobou v roušce a včasný příchod.

Sledujte prosím webové stránky školy pro případ, že bude muset být lekce zrušena.

 


Hrajeme si na školu - 6. setkání

9.3.2022 / Markéta Šplíchalová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Sluníčko už venku vytahuje první jarní květy a jarně se ladily i děti na posledním setkání Hrajeme si na školu. Věříme, že si malí předškoláci náš „minikurz“ oblíbili, že se naučili všechny potřebné věci a že přestup z mateřské školy do základní pro ně bude snadný a bezproblémový. Děkujeme všem rodičům, kteří své děti doprovázeli, a už se nyní těšíme na zápis, který se koná 7. 4. 2022 od 14 do 16.30 hodin.


Hrajeme si na školu - 5. setkání

10.2.2022 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 9. února se konalo už páté setkání předškolních dětí na vzdělávacím kurzu Hrajeme si na školu. I tentokrát si děti užily spoustu zábavy, při které si však procvičovaly barvy, geometrické tvary a sčítání do 5, učily se první písmenka svých jmen, realizovaly uvolňovací cviky a mnoho dalšího, co budou ve škole potřebovat. Protože únor je dobou karnevalů, vše bylo motivováno postavičkou klauna. Poslední setkání se koná za měsíc 9. 3., těšíme se!


Hrajeme si na školu - 4. setkání

30.1.2022 / Markéta Šplíchalová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

„Kde se vzaly sněhové vločky a proč mají bílé kabátky?“… Pohádkou o sněhových vločkách začínalo již 4. setkání předškolních dětí Hrajeme si na školu. Sněhové vločky, zimní sporty a radovánky provázely předškoláky celé odpoledne.


Hrajeme si na školu - 3. setkání

10.12.2021 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 8. prosince se konalo letos třetí setkání dětí v rámci vzdělávacího programu pro předškolní děti Hrajeme si na školu. I tentokrát děti trénovaly dovednosti potřebné při zahájení školní docházky, program byl navíc zpestřen i o ukázku práce v jazykové učebně, kde se děti učily anglicky nejen s paní učitelkou, ale i s rodilým mluvčím.


Hrajeme si na školu - 2. setkání

17.11.2021 / Markéta Šplíchalová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 10. 11. proběhlo již druhé setkání předškolních dětí, které si k nám přišly „zahrát na školu“.
Děti čekalo trochu strašidelné halloweenské odpoledne. Říkanky, psaní a počítání s paními učitelkami z 1. stupně jsme tentokrát doplnili ukázkou informatiky s p. uč. Coufalem. Děti si vyzkoušely sestavit návod na výrobu robota nebo programovat Červenou Karkulku, která měla dojít lesem za babičkou. Více v detailu novinky.


Hrajeme si na školu - 1. setkání

10.10.2021 / Markéta Šplíchalová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 6. 10. proběhlo první setkání předškolních dětí, které si k nám přišly „zahrát na školu“. Tématem byli papírové draky i pohádkoví draci. Děti si uvědomily slovní synonyma, procvičovaly jemnou motoriku, tvořily, počítaly a rozvíjely svou fantazii. Na další setkání se můžete těšit 10. listopadu, kdy vás pozveme na tajemné halloweenské odpoledne.


Hrajeme si na školu - 1. díl už ve středu 6. října!

25.9.2021 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Milí rodiče,
již ve středu 6. října 2021 začíná další ročník vzdělávacího kurzu pro předškolní děti Hrajeme si na školu. Máte-li zájem, aby se vaše dítě zúčastnilo, neváhejte a přihlaste ho.


Hrajeme si na školu - poslední setkání na dálku

15.3.2021 / Markéta Šplíchalová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
když jsme v říjnu zahajovali další ročník našeho vzdělávacího programu Hrajeme si na školu a zasílali Vám videa a pokyny, jak pracovat s dětmi z domova, nenapadlo nás, že se v tomto školním roce nepotkáme v rámci tohoto programu ani jednou. Pevně věříme, že se Vám doma práce s dětmi dařila, a nyní v březnu Vám již naposledy zasíláme možnost se s námi spojit alespoň na dálku a procvičit doma hravou formou dovednosti potřebné ke vstupu do první třídy. Více níže.


Hrajeme si na školu - 5. setkání na dálku

5.2.2021 / Markéta Šplíchalová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
nabízíme Vám další díl našeho vzdělávacího programu Hrajeme si na školu. Opět pouze na dálku mohou předškoláci doma pracovat a procvičit si jemnou motoriku, prostorovou orientaci, matematické představy a mnoho dalších dovedností. Téma tohoto setkání je MASOPUST. V detailu novinky najdete pokyny a pracovní listy. Přejeme, aby se úkoly dětem dařily. Sledujte prosím i nadále webové stránky, kde Vás budeme informovat o dalším programu.


Hrajeme si na školu - 4. setkání - opět jen přes počítač

11.1.2021 / Markéta Šplíchalová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
nabízíme Vám další díl našeho vzdělávacího programu Hrajeme si na školu. I tentokrát pouze na dálku mohou předškoláci doma pracovat a procvičit si jemnou motoriku, prostorovou orientaci, matematické představy a mnoho dalších dovedností. Téma tohoto setkání jsou Zimní radovánky. V detailu novinky najdete pokyny a pracovní listy. Přejeme, aby se úkoly dětem dařily. Sledujte prosím i nadále webové stránky, kde Vás budeme informovat o dalším programu.


Hrajeme si na školu - 3. setkání - opět jen přes počítač

8.12.2020 / Markéta Šplíchalová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
i prosincový díl našeho programu Hrajeme si na školu musí z důvodu protiepidemických opatření opět proběhnout na dálku. Kdo máte zájem s dětmi doma pracovat, v detailu novinky najdete alespoň pokyny a pracovní listy. Přejeme, aby se úkoly dětem dařily. Sledujte prosím i nadále webové stránky, kde Vás budeme informovat o dalším programu.


Hrajeme si na školu - 2. setkání - opět jen přes počítač

9.11.2020 / Markéta Šplíchalová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
listopadový díl našeho programu Hrajeme si na školu musí z důvodu uzavření škol opět proběhnout na dálku. Tentokrát jsme již nemohli natočit video, ale kdo máte zájem s dětmi doma pracovat, v detailu novinky najdete alespoň pokyny a pracovní listy. Přejeme, aby se úkoly dětem dařily. Sledujte prosím i nadále webové stránky, kde Vás budeme informovat o dalším programu .


Hrajeme si na školu - 1. setkání - bohužel jen přes počítač

5.10.2020 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu není možné sejít se na 1. díl vzdělávacího cyklu Hrajeme si na školu, který se měl konat už ve středu 14. října 2020. Připravili jsme pro vás alespoň tři krátká videa a pracovní listy, kdybyste chtěli s dětmi pracovat z domova.


HRAJEME SI NA ŠKOLU PROBĚHLO JIŽ POPÁTÉ!

21.2.2020 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 19. 2. se popáté sešly předškolní děti, aby si společně s našimi paními učitelkami procvičily dovednosti, které budou potřebovat při vstupu do první třídy. Přibylo dokonce i několik nových tváří, které se rychle zorientovaly a s chutí zapojily. Tematicky byly tentokrát všechny úkoly motivovány karnevalem.
Uteklo to jako voda a už nás čeká poslední setkání, uskuteční se 18. března. Těšíme se na vás!


Hrajeme si na školu - 4. díl

17.1.2020 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 15. ledna si předškolní děti opět trénovaly dovednosti potřebné při vstupu do školy při dalším, již čtvrtém dílu cyklu Hrajeme si na školu. Setkání probíhalo v duchu zimních radovánek. V obou třídách vládla velmi příjemná pracovní atmosféra, děti procvičovaly jemnou motoriku, prostorovou orientaci, tvary a mnoho dalších dovedností. Těšíme se na další schůzku, která se uskuteční 19. února!


Hrajeme si na školu podruhé

15.11.2019 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 13. listopadu se sešly předškolní děti na další lekci kurzu Hrajeme si na školu. Opět trénovaly dovednosti, které budou potřebovat při vstupu do školy. Všechny činnosti byly motivovány podzimem. Už nyní se těšíme na další setkání, které se uskuteční opět ve středu 11. prosince od 16 do 17 hodin.


Hrajeme si na školu - 1. díl je za námi

17.10.2019 / Ilona Krejbychová / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Ve středu 16. října 2019 jsme zahájili 5. ročník vzdělávacího programu Hrajeme si na školu, který je určen předškolním dětem, jež půjdou v dubnu 2020 k zápisu. Všechny aktivity byly tematicky spjaté s podzimem, děti si při nich hravou formou procvičovaly mnoho různých dovedností, které budou ve škole potřebovat. Scházet se budeme i nadále jednou měsíčně ve středu. Pokud má ještě někdo zájem, lze se přihlásit dodatečně, lekce lze navštívit i jednotlivě.


HRAJEME SI NA ŠKOLU - vzdělávací program pro předškolní děti

3.10.2019 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo a hravou formou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním? Pak čtěte více o našem programu!


KRÁTKÉ VIDEO ZE SOBOTNÍHO ODPOLEDNE

18.1.2019 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Přinášime krátké ohlédnutí za sobotním odpolednem, které patřilo předškolním dětem. Naleznete ho v detailu této zprávy.


HRAJEME SI NA ŠKOLU POČTVRTÉ!

17.1.2019 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Hrajeme si na školu

Středeční odpoledne opět patřilo předškolním dětem, které si v rámci cyklu Hrajeme si na školu trénovaly dovednosti potřebné při vstupu do školy. A blížíme se do finále – poslední setkání se uskuteční ve středu 13. února. Budeme se těšit! 


Kalendář

Červen 2022
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3