Divadelní kroužek Šmrnc

ŠKOLNÍ DIVADLO DOUBLE ŠMRNC

Pro děti z 3. -7. třídy

Místo konání zkoušek: třída 2.B

Den a čas: Každý čtvrtek od 14.00 - 15.00

Vyučující : Veronika Řeháková a Ilona Holomková

Žáci naší školy se v divadelním kroužku učí improvizovat, vyjadřovat, pohybovat, vyjadřovat pocity, nálady, zpívat, tančit a užijí si při tom spoustu legrace.

 

Kdo má trochu chuť a trochu talentu, přijď za námi. Těšíme se na tebe :-) 

 


Šmrnc s novými herci a v novém kabátu

31.10.2021 / Holomkova / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

Jak bylo v předchozích letech zvykem, běžel na naší škole dramatický kroužek Šmrnc. V letošním roce tomu naštěstí nebude jinak a vy se můžete podívat, co se aktuálně ve Šmrcu děje.


Divadelní kroužek Šmrnc v novém školním roce

30.10.2019 / Daniela Hrdonková / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

Letos se herci a herečky sešli opravdu v hojném počtu. Jelikož se k nám přidaly nové tváře, hráli jsme zpočátku seznamovací hry a nyní již trénujeme improvizaci a vyjadřování. Děti se učí také vystupovat před publikem. Často do hodin zařazujeme práci ve skupinách na dané téma, kdy si děti nacvičí scénky a následně je zahrají ostatním. Všichni už se těší, až odtajníme pohádku, kterou letos budeme nacvičovat a přidělíme každému roli. Podívejte se na fotografie z hodin.


DIVADLO ŠMRNC HRAJE POHÁDKU Z KOUZELNÉHO KLOBOUKU

23.4.2018 / Mirka Jirečková / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

Stalo se příjemnou tradicí, že na naší škole jarní měsíce provází pohádla školního divadla Šmrnc. Tentokrát mladí herci pod vedením paní učitelek Markéty Rosypalové a Daniely Hrdonkové nacvičili Pohádku z kouzelného klobouku. Odehráli spoustu představení pro mateřské školy z Litomyšle i okolí a pro rodiče, ještě je čeká vystoupení pro 3. ZŠ, na Dni otevřených dveří II. MŠ a derniéru můžete vidět v rámci vystoupení ke Dni dětí ve čtvrtek 7. června 2018 od 16.00 na Toulovcově náměstí. Máte-li chuť připomenout si jejich představení, podívejte se v detailu této zprávy.


Divadlo Šmrnc v novém školním roce

19.11.2017 / Daniela Hrdonková / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

V dramatickém kroužku se nás sešlo opravdu hodně. Zpočátku jsme hráli hry, abychom se lépe poznali a ukázali, jací jsme herci či herečky. Museli jsme zapojit vlastní fantazii, vytvářeli jsme různé scénky a situace, jejichž vývoj naše paní učitelky nejednou překvapil. Když z nás opadl ostych, nastínily nám paní učitelky děj pohádky, kterou budeme nacvičovat. Nejprve musel proběhnout konkurz na obsazení jednotlivých rolí. Nyní už má každý z nás v pohádce své místo, pilně se učíme texty a těšíme se, až vás budeme moci naší hrou pobavit a potěšit.


Divadlo Šmrnc hrálo v Praze

24.5.2017 / Ilona Krejbychová / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

Je to tak. Mnohokrát jsme vystupovali před publikem v Litomyšli, ale v sobotu 20. května jsme naložili všechny kulisy, kostýmy a různé pomůcky do autobusu a vyrazili na přehlídku divadelních souborů do Prahy. Nemuseli jsme se obávat typického pražského ruchu, protože jsme byli pozváni do Dubče, okrajové části Prahy. Hráli jsme v kouzelném a dřevem voňavém historickém špejcharu, který je kompletně zrekonstruovaný. Naši malí herci zvládli vše na výbornou, potěšili diváky milou a veselou Ušatou pohádkou. Po vystoupení sklízeli zasloužený obdiv a uznání za herecký a také pěvecký projev. Jsou to šikulky.


ŠMRNC MÁ ZA SEBOU PREMIÉRU NOVÉHO PŘEDSTAVENÍ

3.3.2017 / Vendulka Hýblová / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

Ve čtvrtek 2.března zahájilo školní divadlo ŠMRNC letošní představení a vystoupilo v premiéře pro děti ze Zámecké mateřské školy s novým představením nazvaným Ušatá pohádka. Jedná se o vtipnou pohádku s písničkami.
Dětem se pohádka povedla,diváci pozorně poslouchali,všichni se dobře bavili a herci sklidili zasloužený potlesk.
Herci mají před sebou mnoho vystoupení a tak jim přejeme - zlomte vaz !


Školní divadlo Šmrnc hrálo v Morašicích

29.2.2016 / Vendulka Hýblová / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

Měli jsme velikou radost, že nás pozvala Základní škola v Morašicích, abychom jim zahráli pohádku O dvanácti měsíčkách.
Bylo to velmi milé setkání.


Školní divadlo Šmrnc vystupovalo pro rodiče a děti z MŠ Sedliště

3.2.2016 / Mirka Jirečková / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

Děti z našeho školního divadla Šmrnc vystupovaly pro rodiče a pro děti z Mateřské školy ze Sedlišť. Stejně jako při všech vystoupeních vládla velmi příjemná atmosféra, diváci pozorně sledovali výkony našich malých herců a odměnili je zaslouženým potleskem. Je radost sledovat, jak se děti lepší, pěkně vyslovují, krásně zpívají a představení si užívají. Přejeme jim, ať se jim i nadále daří a nadšení je neopouští.


Šmrnc hraje pro děti z mateřských škol

18.1.2016 / Mirka Jirečková / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

Během ledna vystupuje školní divadlo Šmrnc se svojí pohádkou O dvanácti měsíčkách pro děti z mateřských škol. Už jejich představení zhlédly děti ze Zámecké a Vertexové mateřské školy, děti z Lidické školky, z Osíka a Benátek se na vystoupení teprve těší. Naši malí herci sklízí zasloužený potlesk, jejich herecké výkony jsou opravdu báječné, zpěv doslova lahodí uchu. Je krásně vidět, jak se s každým dalším vystupováním zlepšují, nabírají nové zkušenosti, získávají odvahu na jevišti. Máte-li zájem vidět jejich představení, můžete se přijít podívat třeba 25. ledna v 16 hodin do naší školní budovy. Určitě nebudete litovat.


Školní divadlo Šmrnc má za sebou premiéru pohádky O dvanácti měsíčkách

14.12.2015 / Mirka Jirečková / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

V neděli 13. listopadu vystoupilo školní divadlo Šmrnc na Zámeckém návrší. Malí herci zde předvedli svoji premiéru pohádky O dvanácti měsíčkách. Představení se opravdu vydařilo a diváci je po zásluze odměnili potleskem. Dětem patří velký obdiv, že si zvládly tak dlouhé představení zapamatovat a krásně ho i ve velké zimě odehrát, paní učitelky Vendulka Hýblová a Jaroslava Kršková si zaslouží veliké poděkování, že s dětmi vystoupení připravily, sehnaly nápadité kulisy a rekvizity, které představení dodaly onen ŠMRNC! Přejeme, ať se vám vydaří i další představení, diváci se mají opravdu na co těšit!


Školní divadlo Šmrnc se představilo divákům

29.6.2015 / Vendulka Hýblová / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

Tentokrát jsme připravili pohádku O perníkové chaloupce.


Radost v divadelním kroužku Šmrnc

28.1.2015 / Vendulka Hýblová / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

V pondělí 19. ledna naši malí divadelníci navštívili kavárnu Pohádka. Byla to sladká odměna za úspěšnou práci ve školním divadelním kroužku Šmrnc.
Od října do listopadu jsme pilně nacvičovali nové představení, které jsme nazvali Adventní čas .
Příběh o narození Ježíška jsme hráli sedmkrát. Premiéru jsme měli na Adventu ve škole, další představení byla pro děti ze všech třech mateřských škol. Naši hru jsme také zahráli babičkám a dědečkům v Domově důchodců a společně s nimi jsme si zazpívali koledy. Poslední den před vánočními prázdninami jsme vystoupili před všemi žáky a učiteli naší školy.
V lednu při Dnu otevřených dveří jsme pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče předvedli v některých učebnách.krátké etudy o životě ve škole.
Máme velkou chuť zase něco hezkého nastudovat. Tentokrát to bude pohádka, ale její název Vám ještě neprozradíme.
Členové divadelního kroužku Šmrnc


Vystoupení divadla Šmrnc

18.6.2014 / / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

Další premiérou našeho školního divadla ŠMRNC je veselé kabaretní pásmo scének, písniček a vyprávění "Diskotéka pro pokročilé začátečníky aneb Jak se chodí za holkama". Sedmnáct dětí od čtvrté do deváté třídy se s úsměvem zabývalo problémy s namlouváním od prvobytně pospolné společnosti až do dneška.


ŠMRNC MÁ ZA SEBOU PREMIÉRU NOVÉHO PŘEDSTAVENÍ

11.6.2013 / Mirka Jirečková / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

V pondělí 10. 6. 2013 vystoupilo školní divadlo Šmrnc pro děti z mateřské školky s novým představením nazvaným My se vlka nebojíme. Jedná se o vtipnou pohádkovou hru s písničkami, o zábavu při ní není nouze. Všichni se dobře bavili a herci sklidili zasloužený potlesk. Z přiložených fotografií můžete cítit, jak příjemná atmosféra při vystoupení vládla. Nenechte si ujít reportáž, kterou o tom chystá školní televize Dvojka 2 TV do 19. školních televizních novin. Divadlo v nejbližší době odehraje několik repríz, takže se má ještě mnoho diváků na co těšit!


V PROSINCI MĚL ŠMRNC NABITÝ PROGRAM

4.1.2013 / Mirka Jirečková / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

Půlroční nacvičování přineslo dětem ze školního divadla Šmrnc ovoce. V prosinci odehrálo divadlo celkem deset představení a sklidilo zasloužený úspěch. Kromě Adventu ve škole, vystupování pro mateřské školy a pro žáky naší školy si zahrály děti i v restauraci Na Sídlišti, na Pohodlí či v Domově důchodců v Litomyšli. Po rozkliknutí této novinky si můžete prohlédnout pár fotografií z jejich vystupování pro ČMOS a pro důchodce. Od pondělí se začíná nacvičovat nový program, takže má-li někdo z dětí chuť se přidat, je nyní ten správný čas!


ZPÍVALI JSME U VÁNOČNÍHO KAMIONU

17.12.2012 / Mirka Jirečková / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

V neděli 16. 12. 2012 vystoupili vybraní členové školního divadla Šmrnc u Vánočního kamionu Coca cola, kde zazpívali několik koled. Škole bude věnován výtěžek z této charitativní akce, který použijeme na podporu aktivit našich žáků. Celou akci filmovala nejen školní, ale také kabelová televize, takže se můžete těšit na jejich reportáže. Další fotky naleznete v nejbližší době i na stránkách Coca cola Vánočního kamionu, odkaz naleznete po rozkliknutí této novinky.


Šmrnc vystupoval na Pohodlí

12.12.2012 / Mirka Jirečková / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

Školní divadlo Šmrnc má plnou sezónu. Nejprve mělo premiéru svého nového představení Pojďme spolu do Betléma a hned i několik repríz na Adventu ve škole, 9. prosince pak vystupovalo na Pohodlí. Všichni herci předvedli skvělý výkon, představení se setkalo s velikým ohlasem, vládla tam úžasná atmosféra a všichni dokonce dostali od pořadatelů výborné občerstvení i krásné odměny, což všem účinkujícím dodalo chuť do další práce. Však ji budou potřebovat, čeká je do Vánoc ještě mnoho vystoupení!


BESEDA S HERCI PETREM LNĚNIČKOU A MONIKOU ZOUBKOVOU

6.12.2012 / Mirka Jirečková / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

V úterý 4. prosince pořádalo naše školní divadlo Šmrnc besedu se známým pražským hercem a litomyšlským rodákem Petrem Lněničkou, bývalým členem Vitamínu "S". Přijela s ním i jeho kolegyně Monika Zoubková, kterou znají děti ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Překvapilo nás, jak skromní a příjemní lidé to jsou, jak ochotně odpovídali na jakékoli dotazy. Hodinka příjemného povídání uběhla jako voda a my jsme si odnesli kromě zápisu v kronice a společných fotografií i nezapomenutelný zážitek.


DIVADLO ŠMRNC VYSTOUPILO VE HVĚZDĚ

25.9.2012 / Mirka Jirečková / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

Školní divadlo Šmrnc opravdu nezahálí. Během září oprášilo program Pro srandu králíkům a dnes jím potěšilo zaměstnance Domova důchodců v Litomyšli. Od příštího pondělí se však začíná nacvičovat nové představení a všichni členové už se těší na nové tváře, které přijdou posílit naše řady. Takže vy, co se chcete přihlásit do divadla, nezapomeňte a v pondělí 1. října přijďte mezi nás v půl čtvrté do projektové učebny. Vaše role už na Vás čeká!


Šmrnc vystupoval pro děti z naší školy

24.6.2012 / Mirka Jirečková / Po vyučování Divadelní kroužek Šmrnc

V pátek 22. 6. vystoupilo divadlo Šmrnc se svým programem Pro srandu králíkům na malém pódiu v jídelně, aby potěšilo děti z naší školy. Publikum bylo úžasné, vládla veselá atmosféra, dokonce se několikrát přidávalo. Z několika přiložených fotografií se o tom můžete přesvědčit.


Kalendář

Červen 2022
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3