TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 2.C

Tvoření zvířátek z modelíny
Tvoření zvířátek z modelíny
Prohlídka městem s významnými historickými osobnostmi Litomyšle
Tvoření zvířátek z modelíny
Tvoření zvířátek z modelíny
Školní výlet do Zoo Olomouc
Prohlídka městem s významnými historickými osobnostmi Litomyšle
Tvoření zvířátek z modelíny

Září

Let´s Explore 1 Student´s Book CZ : 9780194051217

 

Vážení rodiče,

letos bude vaše dítě používat k učení se angličtiny učebnici Let´s Explore 1 (verzi pro interaktivní tabuli). Kniha je motivující a zábavná, rozvíjí komunikační jazykové dovednosti, vytváří solidní slovní zásobu a dává základy dobré výslovnosti. Silný důraz je kladen na učení se prostřednictvím příběhů, písniček a rytmických říkanek.

Vaše děti se pro učení nadchnou a budou úspěšné, pokud budou mít Váš zájem a podporu. To neznamená, že musíte umět anglicky, i když to může být výhoda, abyste dokázali plně ocenit, co dítě už umí. Na stránkách školy v záložce Třídy, družina a klub si najdete třídu svého dítěte a záložku Angličtina. Zde budou pravidelně dávány odkazy na to, co právě probíráme. Najdete zde slovíčka i s výslovností, písničky, příběhy a zábavná cvičení. Vyzvěte své dítě, aby Vám ukazovalo to, co jsme ve škole probírali, může vyprávět o příbězích a zazpívat písničky, které jsme se učili. Pro rodiče je také připravena webová stránka www.oup.com/elt/letsexplore.

Děkuji Vám za spolupráci na rozvoji jazykových dovedností a schopností Vašeho dítěte během školního roku. Neváhejte se na mě obrátit s dotazy nebo komentáři, které se budou týkat našich hodin, kdykoli budete mít pocit, že Vám mohu pomoci.

Zuzana Maršálková

zuzana.marsalkova@1zs.litomysl.cz

Učíme se společně :

UČEBNICE

  • představíme si hlavní postavy učebnice

             Toby , Ella a jejich pejsek Lucky

  • zazpíváme si písničky

          HELLO  odkaz zde

          BYE BYE GOODBYE odkaz zde

 

COLOURS - BARVY 

Procvičování výslovnosti - zde

Brown Bear - colour, animals 

Brown Bear - procvičování barev