PRO RODIČE

Veselé hrátky se zvířátky
Karneval na ledě
Karneval na ledě
Veselé hrátky se zvířátky
Karneval na ledě
Karneval na ledě
Veselé hrátky se zvířátky
Karneval na ledě

Zápisové lístky

Zápisový lístek

 • zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
 • lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že:   

                                1) chce ho uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání

                                 2) odevzdal-li ho v oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky     

                    

 • uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole
 • v ostatních případech (žáci víceletých gymnázií a jiných středních škol, uchazeči, kteří nejsou žáky žádné školy) vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče
 • v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL

ZÁMECKÁ 496

570 01 LITOMYŠL

IČ: 47487283

Facebook

E-mail: 1zs@litomysl.cz

Telefon: 461 612 275

 • OP VVV
 • Jeden svět na školách
 • Příběhy bezpráví
 • Světová škola
 • Arpok
 • Ovoce a zelenina do škol
 • Erasmus +
 • Školní klub
© ZŠ Litomyšl, Zámecká ▪ design 2017 © regrafika