NÁSTĚNKA - DOTAČNÍ PROGRAMY

Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Podzimní soutěž družinových dětí I. A a B
Zahájení školního roku
BanalFatal!
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku

Základní informace o projektu

Projekt Křižovatky vychází z dlouholetého programu prevence rizikového chování vytvářeného učiteli školy v letech 2003 - 2009 a ze ŠVP Základní školy Litomyšl, Zámecká 496 Cestou vzdělání ke splnění svých přání z 1. 9. 2016. Rozpracovává podrobně především jeho kapitoly 3.2 (Výchovné a vzdělávací strategie školy) a 6 (Hodnocení výsledků vzdělávání žáků), využívá vlastní školní poradenské pracoviště. Obsah uvedených dokumentů je základem pro projekt Křižovatky, který chce využít finančních prostředků grantu k rozšíření aktivit školy v dané oblasti výchovy a vzdělávání. Do projektu jsou zahrnuté tzv. tradiční aktivity, reaguje ale také na aktuální potřebu školy (např. stoupající počet dětských kuřáků, klesající věk prvních experimentů žáků s nikotinem a alkoholem), na přání pedagogů (více prostoru pro práci se třídním kolektivem), reflektuje současné dění ve společnosti (např. množící se projevy xenofobie, sexuálního zneužívání dětí, život v kyberprostoru). Křižovatky jsou komplexním projektem, který škola realizuje z části vlastními lektory (učitelé, školní psycholog), z části nákupem programu u odborných vzdělávacích institucí zaměřených na danou problematiku, z části u institucí poskytujících lektora zdarma v rámci své komunikace s veřejností (např. Policie ČR). Jeho součástí jsou i tzv. programy "na míru", které na základě potřeb školy vypracovali (vypracují) lektoři ve spolupráci s učiteli. Škola považuje za základní premisu úspěšnosti projektu výběr lektorů, protože jen ten je zárukou kvality zprostředkovaných informací, přístupnosti podání problematiky vzhledem k věku žáků a zároveň použití efektivních forem vzdělávání. Předkládaný harmonogram obsahuje základní prvky projektu, ovšem předpokládáme v souladu s celkovou koncepcí prevence rizikového chování školy jeho aktuální úpravy.

Projekt je určen žákům 1. - 9. ročníku ZŠ. S cílovou skupinou projektu se pracuje zejména interaktivními metodami (lektoři, kteří projekt vedou, před programem intenzivně komunikují s učiteli a přizpůsobují svou aktivitu aktuální potřebě dané žákovské skupiny), některá témata jsou pojata formou besed. Jen výjimečně se objeví přednáška. Na všechny aktivity jsou žáci 1.stupně předem připraveni svými třídními učitelkami, žáci 2. stupně především učiteli výchovy k občanství (ale také přírodopisu, informatiky, v třídnických hodinách). Všechny aktivity jsou také v následujících příslušných vyučovacích hodinách reflektovány, na výstupech z nich jsou postaveny i speciální třídní aktivity Pobýt spolu. Jednotlivých aktivit projektu se účastní vždy samostatně jeden třídní kolektiv, výjimečně spojujeme všechny kolektivy v ročníku (přednáška). Počet žáků ve skupině se zpravidla rovná počtu žáků ve třídním kolektivu (max. 30), v případě přednášky počet posluchačů nepřekročí 70.

Od ledna 2019 je projekt realizován s finanční podporou Města Litomyšle.