TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - DĚTSKÝ KLUB

ČERVEN 2021
ČERVEN 2021
KVĚTEN 2021
ŘÍJEN 2020
ČERVEN 2021
KVĚTEN 2021
ČERVEN 2021
ČERVEN 2021

Základní informace o projektu

Na Zámecké každý ví, že kdo si hraje, nezlobí

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy se stala příjemcem projektu financovaného z Operačního program Zaměstnanost. Projekt s názvem „Na Zámecké každý ví, že kdo si hraje, nezlobí“ r.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008057, je podpořen z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu a z rozpočtu ZŠ. Realizace projektu byla zahájena dne 1. července 2018 a ukončena bude dne 30. června 2021. Celkové výdaje projektu budou max. ve výši 2 362 413,20,- Kč.

Projekt je zaměřen na podporu služeb péče o děti 1. stupně ZŠ, které budou poskytovány v době mimo školní vyučování a v období školních prázdnin. Klíčové aktivity projektu jsou zřízení a provoz Dětského klubu a Příměstského tábora.

Škola se pro realizaci projektu rozhodla na základě problému s nedostatečnou kapacitou školní družiny, která oproti poptávce limituje počet dětí na max. 130, školní družinu tedy mohou navštěvovat pouze děti od 1. do 3. třídy, neboť stávající kapacita neumožňuje zařazení i dětí z vyšších ročníků. První stupeň základní školy navštěvuje 309 žáků a kapacita je tedy nedostatečná (stav školní rok 2016/2017). Poptávka po službách pro děti mladšího věku bude nyní zvýšena, neboť do základních škol přicházejí děti z tzv. silných ročníků a zároveň škola v loňském roce zaznamenala velmi vysoké číslo počtu odkladů školní docházky.

Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím založení a provozování zařízení péče o děti, tj. Dětského klubu pro 18 dětí z prvního stupně ZŠ, které doplní chybějící kapacitu stávající školní družiny. Dětský klub bude v provozu denně od 12:00 hod. do 17:00 hod, a to v místnosti školní knihovny.  Další klíčovou aktivitou je zřízení a provozování Příměstského nepobytového tábora v době jarních a letních prázdnin pro 25 dětí. Nepobytový příměstský tábor bude provozován v době trvání daného turnusu od 7:00 hod.do 16 00 hod.

Realizace projektu bude probíhat ve vybraných učebnách, ale také v dalších prostorách, jako je tělocvična školy, areál školy (hřiště s umělým povrchem), sportovní areál Černá hora, krytý bazén, koupaliště atd. Náplň činnosti dětského klubu a příměstského tábora zajistí tzv. pečovatelé.

Provoz těchto zařízení je nastaven tak, aby odpovídal poptávce ze strany rodičů na zajištění péče o jejich děti v době, kdy jsou v zaměstnání nebo zaměstnání hledají. Cílem je podpořit zvýšení zaměstnanosti rodičů dětí a umožnit jim sladit jejich soukromý a pracovní život.

Název Formát Velikost