NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Krok do neznáma
Geologické exkurze žáků 9. ročníku
Geologické exkurze žáků 9. ročníku
Geologické exkurze žáků 9. ročníku
Krok do neznáma
Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Krok do neznáma

Základní informace

Stravování žáků a zaměstnanců zajišťuje společnost SCOLAREST -  zařízení školního stravování spol. s r. o.

Představení společnosti:

V České republice jsme největším poskytovatelem školního stravování - provozujeme více než 100 školních restaurací. Jsme zaregistrováni v síti školských zařízení. Při naší činnosti se řídíme vyhláškou č. 107/2008 Sb. Ministerstva školství a dodržujeme veškerou legislativu spojenou se školním stravováním. 

Co je naším cílem

Naším prvořadým cílem je spokojený host a tomu také podřizujeme veškeré naše činnosti. Jako naše poslání jsme si zvolili vytvářet zdravé stravovací návyky u dětských strávníků. Chceme poskytovat pestrá a čerstvá jídla a věříme, že naše skladba jídelníčků povede děti ke zdravému stravování. Současné poznatky o vlivu stravování na zdraví a tělesnou kondici dětí posunuly trendy dětské výživy výrazně dál. Dnes už na rozdíl od našich rodičů víme, že vytvoření správných stravovacích návyků v dětství dokáže zajistit zdravější, a my věříme, že i delší život.  Tomu má také napomoci vyzkoušený a oblíbený systém Jíme s Barvožroutem, za nějž jsme obdrželi prestižní profesní ocenění - Bronzovou plaketu Jaroslava Vašaty, a který vede děti formou hry k pestrému a uvědomělému stravování.

Zajištění služby společností Scolarest

Hostům nabízíme bezobjednávkový systém výdeje jídel; výhodou systému je, že host hradí pouze fyzicky odebrané obědy a odpadají také starosti s odhlašováním jídel v případě neplánované nepřítomnosti ve škole. Pro rodiče, kteří by i nadále chtěli svým dětem jídlo objednat, tuto možnost ponecháme, a to prostřednictvím internetových stránek www.skoly.eurest.cz. Hosté si mohou denně vybírat z 3-4 hlavních jídel a 1 polévky. Součástí školních restaurací  jsou vystavené vzorové porce umístěné ve vitrínách, kde hosté vidí, co je pro ně na příslušný den přichystáno. Dále jsou v nabídce ovocné a zeleninové saláty, dezerty a doplňkový prodej. Úhrada za polední stravování a doplňkový prodej  probíhá prostřednictvím čipových karet.

Cena poledního menu (polévka, hlavní jídlo, nápoj) pro jednotlivé kategorie dětských strávníků:

1. stupeň ZŠ 7 - 10 let od 2.1.2020 27 Kč
2. stupeň ZŠ 11 - 14 let od 2.1.2020 29 Kč
2. stupeň ZŠ 15 a více let od 2.1.2020 30 Kč


Minimálně 2× týdně je součásti poledního menu i přídavek v podobě mléčného výrobku, ovoce nebo salátu. Na obou školách společnost kromě poledního stravování nabízí i svačiny. Zajištěn je i pitný režim, a to v průběhu celého dne.
Do věkové skupiny je žák zařazen podle nejvyššího věku dosaženého v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1. 9 a končí 31. 8. Žák, který se tedy narodil 31.7. bude celý školní rok zařazen do stejné věkové kategorie jako ten, který se narodil 1. 9. předcházejícího roku.

Cena polévky a hlavního jídla pro externího strávníka (zaměstnanci škol, MÚ, další strávníci):

Polévka od 2.1.2020 10 Kč
Hlavní jídlo od 2.1.2020 69 Kč

Komunikace s rodiči a hosty

Všechny potřebné informace ohledně zajištění školního stravování společností Scolarest jsou uvedeny na přihlášce ke stravování, kterou žáci obdrží ve škole. Po vyplnění přihlášky si strávník zakoupí čipovou kartu, která mu bude sloužit po celou dobu školní docházky. Způsob dobíjení karet si může každý strávník (rodič) zvolit sám a to trvalým příkazem, jednorázovým příkazem či v hotovosti přímo na pokladně v příslušné restauraci. V případě ztráty je možné kartu zablokovat. Veškeré informace ohledně stravování budou zveřejněny také na internetových stránkách www.skoly.eurest.cz. Prostřednictvím těchto internetových stránek umožníme všem zaregistrovaným hostům mít přehled o stavu svého klientského účtu. Tato možnost samozřejmě náleží i rodičům všech dětských strávníků. Mohou nahlížet na jídelní lístek, jednoduše zjistit finanční stav na účtu svého dítěte, mají přehled o stravování svých dětí ? zda chodí na obědy, co konzumují a následně ovlivnit jejich další výběr.