STRÁNKY KABINETŮ - ANGLICKÝ JAZYK

Halloween
Halloween
Halloween
Piknik se studenty z projektu Edison
Piknik se studenty z projektu Edison
Halloween
Halloween
Halloween

Zájezd do Anglie podzim 2018

On-line reportáž

Vážení rodiče, učitelé a přátelé dětí,
i letos budete moci sledovat každý den cestovní blog s fotografiemi, komentáři a aktuální lokací. Stačí kliknout v mapce na interaktivní ikony.
Pokud chcete zájezd sledovat pravidelně, můžete si uložit stránku https://www.polarsteps.com/VaclavLipavsky/1046902-po-stopach-harryho-pottera mezi oblíbené.

  QR kód

Aktuálnost obsahu závisí na technických podmínkách v zahraničí.

Předpověď počasí pro York v době zájezdu

7 - 13°C

Harry Potter Tour 2018

 

Aktuální informace

 

Pondělí 16. září 2018

Vážení účastníci,

ve středu 19. září proběhne první schůzka týkající se zájezdu, je nutné provést závěrečnou kontrolu všech důležitých údajů nutných pro plavbu "dlouhým" trajektem a pro ubytování v rodinách.

Přineste si, prosím, na tento den do školy znovu PAS (nebo si ho vyfoťte).

Vzhledem k velkému počtu účastníků kontrola údajů proběhne pro 7., 8. i 9. ročník v hodinách anglického jazyka. Budete včas informováni Vašimi vyučujícími aj. 

Kontrolované informace:

- číslo pasu nebo občanského průkazu

- datum narození

- věk

- informace o zdravotním stavu

- vytvoření čtveřic do kajut  trajektu - do středy se pokuste tyto čtveřice vytvořit, pokud jste nahlásili pouze dvojici

 

AKTUÁLNÍ STAV ZÁJEZDU:

 

Konečný počet účastníků: 65 

Patrový autobus

Počet náhradníků ve stanoveném pořadí: 8

Termín: 20. 10. - 27. 10. 2018

 

 

 

Pátek 7. září 2018

 

Vážení rodiče a účastníci,

máme pro Vás aktuální informace týkající se jedné změny a dalšího postupu při přípravě zájezdu.

1. Vzhledem k dlouhým objednacím lhůtám a nabitému programu filmových studií Harryho Pottera došlo ke

ZMĚNĚ TERMÍNU ZÁJEZDU.

Jedná se o posunutí odjezdu a příjezdu o 1 den - to znamená, že odjezd je naplánovaný na SOBOTU 20. října 2018 a návrat také na sobotu, 27. října 2018. Program proto zůstává beze změn.

 

2. Během příštího týdne, nejdéle do pátku 14. září, je třeba nahlásit číslo pasu nebo občanského průkazu, na který děti pojedou. Důvodem nutnosti evidence cestovních dokladů je přejezd do Anglie dlouhým trajektem s pobytem v kajutách.

Současně je již možné nahlašovat dvojice nebo čtveřice dětí podle toho, jak spolu chtějí být ubytovány v rodinách (i v kajutách). Případné trojice tvořte jen ve výjimečných případech, jejich dodržení není zaručeno.

 

3. Aktuální stav účastníků zájezdu je následující: jedeme patrovým autobusem v počtu 65 žáků naší školy, v případě potřeby máme k dispozici 5 náhradníků. Těmto pěti dětem bude celá částka vrácena na účet. Několik dětí má zaplacenou pouze zálohu, tato záloha bude cestovní kanceláří vrácena na účet školy, a posléze rozeslána na nahlášené bankovní účty.

 

Sledujte, prosím, aktuality zde, děti budou mít informace k dispozici i ve škole.

S účastníky zájezdu dojde v blízké době k informativním schůzkám, včas oznámených.

 

 

 

Čtvrtek 21. června 2018

Vážení rodiče a účastníci našeho zájezdu,

včera proběhla schůzka se zástupcem CK Royal, kde jste měli možnost se podrobně seznámit s programem, průběhem i organizací zájezdu. Také zde byl prostor pro Vaše otázky.

Rádi bychom zde uvedli ty nejdůležitější informace.

Poprvé tentokrát volíme poměrně komfortní způsob dopravy do místa pobytu. Po celodenní prohlídce Amsterdamu se ubytujeme v kajutách trajektu, kde strávíme pohodlně většinu cesty na sever Anglie, a vyhneme se tak mnohahodinové, namáhavé cestě autobusem.

Avšak i toto řešení jednu nevýhodu má. Ubytování na trajektu je nutné zajistit dostatečně dopředu, což v tomto případě je minimální lhůta 6 týdnů před odjezdem. K tomuto okamžiku je nutné mít konečný počet účastníků.

Z tohoto důvodu je nezbytné uhradit doplatek zájezdu do začátku září 2018. Velmi nás těší veliký zájem, ale i počet přihlášených účastníků znamená v tuto chvíli komplikaci.

Protože jsme nechtěli rozhodovat o konečném počtu sami a naopak chtěli dát možnost zúčastnit se všem, máme v tuto chvíli dvě varianty dopravy:

1. Pokud zájezd ke stanovenému datu splatnosti uhradí 77 účastníků, CK vypraví pro naši školu dva dálkové autobusy.

2. Pokud zájezd uhradí nižší počet, doprava bude realizována patrovým autobusem, kde je maximální kapacita 65 míst. To znamená, že prvních 65 platících (pořadí se bude odvíjet od data připsání doplatku na účet CK) má místo zajištěno. Se zbývajícími budeme počítat jako s náhradníky.

 

Pokyny pro platbu na účet CESTOVNÍ KANCELÁŘE:

Celková cena zájezdu: 10.990,- (záloha ve výši 3.000,- již byla uhrazena)

Doplatek:   7.990,- Kč (splatnost do 1.9. 2018)

 

Číslo účtu:   2800643740/ 2010 (Fio banka)

Variabilní symbol:   4322018 (je pro všechny stejný = číslo Vašeho zájezdu – NUTNÉ ZADAT)

!!! Do zprávy pro příjemce prosím napište jméno účastníka, za kterého platíte, děkujeme !!!

 

Kontakt na CESTOVNÍ KANCELÁŘ:

 

Petr Maršík +420 604 863 684

 Nina Maršíková +420 777 898 967

 Web:  www.ckroyal.cz

 E-mail: info@ckroyal.cz

 

Další důležité informace, které vyplynuly ze včerejší schůzky:

Přes prázdniny je tedy nutné:

1. Doplatit 7.990,- 

2. Zkontrolovat platnost cestovních dokladů - pasu či občanského průkazu, PŘÍPADNĚ

3. Nechat vystavit nový cestovní doklad

4. Zkontrolovat platnost kartiček zdravotního pojištění

 

Pokud byste potřebovali cokoliv objasnit, můžete se obrátit na A. Večeřovou ( alena.vecerova@1zs.litomysl.cz ) nebo přímo na majitele cestovní kanceláře.

Po termínu úhrady doplatku - 1. září 2018 - zde budou uvedeny další, aktuální informace týkající se konečného počtu účastníků a dalšího postupu.

 

 

STŘEDA 13. 6. 2018

Schůzka se zástupcem Cestovní kanceláře CK Royal se bude konat ve středu 20. června 2018 v  16.00 v jídelně školy.

Na této schůzce se dozvíte Vy i Vaše dítě důležité informace týkající se organizace příprav, samotného průběhu, bezpečnosti během celého zájezdu, ubytování v hostitelských rodinách, a samozřejmě zde bude prostor pro jakékoliv Vaše dotazy.

DŮLEŽITÉ: Z důvodu velkého zájmu dětí, a úspěšného zajištění nabízeného bohatého programu, budou cestovní kanceláří nastaveny určité podmínky, jejichž dodržení zajistí účast přihlášených zájemců. Tyto podmínky se  týkají především včasné úhrady doplatku zájezdu, aby měla cestovní kancelář do pevně stanovaného termínu k dispozici přesný počet účastníků, a tím byla schopna zajistit dostatečnou kapacitu dopravy.

Jakmile budeme mít další aktuální informace, uvedeme je zde, sledujte proto, prosím, naše webové stránky.

Pokud byste měli kdykoliv jakýkoliv dotaz, můžete využít tuto adresu: alena.vecerova@1zs.litomysl.cz  

 

 

 

 

Dnes 26. dubna 2018 předběžně přihlášené děti dostaly závaznou přihlášku k vyplnění s těmito důležitými informacemi:

 

- pořadí odevzdání závazné přihlášky je místo dítěte v pořadníku, a zároveň přiděleným variabilním symbolem

- závaznou přihlášku děti odevzdají v kabinetě Aj p. A. Večeřové, případně jinému vyučujícímu Aj

- při odevzdání závazné přihlášky dítě dostane písemné informace o placení zálohy a dalším postupu

- termín úhrady zálohy je stanoven na 21. května 2018

- po tomto termínu dojde ke kontrole počtu závazně přihlášených dětí a přijatých zálohových plateb. Na základě těchto skutečností cestovní kancelář rozhodne o přepravní kapacitě.

- do dnešního dne se předběžně přihlásilo 90 dětí - tento enormní zájem o nabízený zájezd nás velmi potěšil ;-), díky němu ovšem ještě nejsme schopni určit konečný počet účastníků zájezdu, více budeme vědět po 21. květnu a jakmile to bude možné, poskytneme další aktuální informace.

- v případě jakýchkoliv dotazů pište na email alena.vecerova@1zs.litomysl.cz 

PROGRAM ZÁJEZDU:

 

S Harry Potterem do Bradavic

Termín: 21.10. – 28.10.2018

Program:

1.den: Odjezd z Litomyšle ve večerních hodinách do Amsterdamu.

2.den: Dopoledne příjezd od Amsterdamu a procházka historickým centrem (Dam, Damrak, Královský palác, Květinový trh, Burza…) a projížďka po zdejších grachtech na lodičkách. Odpoledne přesun na trajekt do Ijmuidenu, ubytování na kajutách a plavba do Británie (16 h).

3.den: Dopoledne vylodění se v Newcastelu a návštěva přímořského městečka Whitby s překrásnými plážemi, tajemnými ruinami augustiánského kláštera a strašidelnými uličkami, jež byly inspirací pro Brama Stokera, který zde napsal své nejslavnější dílo Hrabě Dracula. Poté zastávka v Goathlandu, městečku, odkud Harry Potter ujížděl do školy v Bradavicích. Večer ubytování v hostitelských rodinách v Yorku.

4.den: Dopoledne výuka (3h). Odpoledne prohlídka překrásného historického městy York. Procházka slavnými uličkami The Shambles a návštěva Jorvik Viking Centre, kde se seznámíte s vikingskou minulostí města a potkáte i opravdové Vikingy. Poté návštěva strašidelného York  Dungeon. Večer návrat na ubytování do hostitelských rodin.

5.den: Dopoledne výuka (3h). Odpoledne výlet na Flamborough Headland Heritage Coast, jedné z nejkrásnějších částí Bílých útesů, poté návštěva městečka Scarborough a prohlídka zdejšího podmořského akvária, které patří k nejnavštěvovanějším v Británii. Večer návrat na ubytování.

6.den: Dopoledne výuka (3h). Odpoledne výlet do údolí Malhamdale, které se pyšní roztodivnými přírodními útvary i přírodním amfiteátrem Malham Cove, vodopády Malham Cove Waterfall či průsmykem Gordale Scare, kde se natáčeli scény k filmové sérii o Harry Potterovi. Večer návrat na ubytování.

7.den: Dopoledne osobní volno ve Watfordu (Primark, Poundland…).  Odpoledne filmových studií Making of Harry Potter v měste Watford, kde po deset let vznikala nejúspěšnější pohádková série o Harry Potterovi, která okouzlila malé i starší diváky. Budete mít jedinečnou možnost poznat to, co kamery neukázaly, podívat se na dokonalé kostýmy a odhalit tajemství filmových efektů. Večer odjezd zpět do ČR.

8.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Cena: 10 990 ,- Kč

 

 

Cena zahrnuje:

 • Doprava zájezdovým autokarem
 • Trajekt Amsterdam – Newcastle
 • Trajekt Dover - Calais
 • 4x ubytování v hostitelských rodinách v Yorku
 • 4x plná penze
 • Služby průvodce po dobu zájezdu
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění CK proti úpadku
 • Informační brožurky

 

Cena nezahrnuje vstupy ve výši 12 Euro a 65 GBP

 

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu:

 

pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč

 - ambulantní ošetření včetně léků, hospitalizace, repatriace 4 mil. Kč

- ošetření zubů max. 7 500 Kč

- náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby max. 25 000 Kč

pojištění zavazadel 18 000 Kč

úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč

pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč

pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku

pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.)  100% stornopoplatku

Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z JINÝCH DŮVODŮ než je onemocnění či závažné rodinné důvody/ si CK účtuje tyto stornopoplatky:

 1. a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu
 2. b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu
 3. c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu
 4. d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu
 5. e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.