STRÁNKY KABINETŮ - ANGLICKÝ JAZYK

Halloween
Halloween
Piknik se studenty z projektu Edison
Vánoční dílny kabinetu angličtiny
Vánoční dílny kabinetu angličtiny
Vánoční dílny kabinetu angličtiny
Vánoční dílny kabinetu angličtiny
Vánoční dílny kabinetu angličtiny

Year 3

LEDEN

20.1. unit test 1

Zopakujte si :

- slovíčka

https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/picturedictionary/unit1/?cc=cz&selLanguage=cs

 

- skládání vět

is / a / flower / there

lots of / trees / are / there

two / are / houses /there

a / can / mountain / I

 

There ia a flower. There are lots of trees. There are two houses. I can see a mountain.