NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Zahájení školního roku
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte
Zahájení školního roku
Dárek ke Dni matek aneb Co se z vysvědčení nedozvíte

Školní vzdělávací program ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 "Cestou vzdělávání ke splnění svých přání" je zpracován podle aktuální verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Struktura ŠVP:

1. Identifikační údaje a struktura ŠVP       

 

2. Charakteristika školy

   2.1 Umístění školy a její historie

   2.2 Úplnost a velikost školy

   2.3 Vybavení školy

   2.4 Charakteristika pedagogického sboru

   2.5 Charakteristika žáků

   2.6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

   2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci

   2.8 Vlastní hodnocení školy

 

3. Charakteristika ŠVP

   3.1 Zaměření školy

   3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

   3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

   3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

   3.5 Začlenění průřezových témat

 

4. Učební plán

   4.1 Tabulace učebního plánu

   4.2 Poznámky k učebnímu plánu

 

5. Učební osnovy

   5.1 Učební osnovy prvního stupně

   5.2 Učební osnovy druhého stupně

   5.3 Volitelné předměty

 

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

   6.1 Pravidla pro hodnocení žáků

 

Přílohy

Příloha A

Školní řád

                       

Příloha B

Školní družina

 

Příloha C

Nepovinné předměty

 

Příloha D

Zájmové útvary

 

Příloha E

Standardy

 

Příloha F

ŠVP z roku 2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL

ZÁMECKÁ 496

570 01 LITOMYŠL

IČ: 47487283

Facebook

E-mail: 1zs@litomysl.cz

Telefon: 461 612 275

  • OP VVV
  • Jeden svět na školách
  • Příběhy bezpráví
  • Světová škola
  • Arpok
  • Ovoce a zelenina do škol
  • Erasmus +
  • Školní klub
© ZŠ Litomyšl, Zámecká ▪ design 2017 © regrafika