NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozloučení prvňáčků s deváťáky
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Krok do neznáma
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem

Školní řád ZŠ Litomyšl, Zámecká je součástí školního vzdělávacího programu. Jeho aktuální znění je vždy schváleno školskou radou.