NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ ŘÁD

Zahájení školního roku
Zahájení školního roku
Turistický kurz žáků 9. ročníku
Geologické exkurze žáků 9. ročníku
Zahájení školního roku
Turistický kurz žáků 9. ročníku
Zahájení školního roku
Turistický kurz žáků 9. ročníku

Školní řád ZŠ Litomyšl, Zámecká je součástí školního vzdělávacího programu. Jeho aktuální znění je vždy schváleno školskou radou.

Název Formát Velikost