NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ ŘÁD

Přespolní běh 2023
Den otevřených památek
Den otevřených památek
Přespolní běh 2023
Férový piknik
Den otevřených památek
Přespolní běh 2023
Férový piknik

Školní řád ZŠ Litomyšl, Zámecká je součástí školního vzdělávacího programu. Jeho aktuální znění je vždy schváleno školskou radou.