PRO RODIČE

Karneval na ledě
Karneval na ledě
Veselé hrátky se zvířátky
Veselé hrátky se zvířátky
Karneval na ledě
Veselé hrátky se zvířátky
Karneval na ledě
Veselé hrátky se zvířátky

Seznam uchazečů přijatých do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy

se sídlem Zámecká 496, 570 01 Litomyšl

Č. j.: ZSZ 126 /20 

Datum: 24. 04. 2020

  ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání  

v základní škole Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy od školního roku 2020/2021

 

 u dětí s těmito registračními čísly:

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy ke krajskému úřadu v Pardubicích.

V Litomyšli 24. 04. 2020

Datum zveřejnění rozhodnutí: 24. 04. 2020

 

 Petr Doseděl, ředitel školy

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL

ZÁMECKÁ 496

570 01 LITOMYŠL

IČ: 47487283

Facebook

E-mail: 1zs@litomysl.cz

Telefon: 461 612 275

  • OP VVV
  • Jeden svět na školách
  • Příběhy bezpráví
  • Světová škola
  • Arpok
  • Ovoce a zelenina do škol
  • Erasmus +
  • Školní klub
© ZŠ Litomyšl, Zámecká ▪ design 2017 © regrafika