STRÁNKY KABINETŮ - PŘÍRODOPIS

Ukliďme si Česko
Ukliďme Česko!
Dravci
Ukliďme si Česko
Dravci
Ukliďme si Česko
Dravci
Ukliďme si Česko

Sběrové akce

I v tomto roce pokračujeme v soutěži tříd ve sběru papíru a baterií a drobného elektrozařízení.

První výběr baterií a drobného elektroodpadu bude probíhat ve sklepních prostorách v listopadu 2021. Žáci budou s předstihem informování o přesném datu a čase sběru a vážení.