TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 6.B

Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz

Rozvrh hodin

VI. B - Veronika Boštíková

hodina 1 2 3 4 5 6 7 8
čas 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20
Pondělí M Z Čj Aj F volitelný volitelný volitelný
Úterý D M Čj SvP Vo
Středa Čj M Aj Hv Vo Tvý
Čtvrtek F D Tv Tv Čj Inf
Pátek Aj Z M Vv Vv

Žáci a žákyně, kteří si vybrali SBOROVÝ ZPĚV a PRAKTICKOU ANGLIČTINU, budou mít každý týden v pondělí 6. vyučovací hodinu. Každé pondělí pro ně tedy bude výuka končit ve 13.30. První hodina se uskuteční v pondělí 6. září 2021.

Žáci a žákyně, kteří si vybrali TECHNICKOU VÝCHOVU, budou mít každý týden ve středu 6. vyučovací hodinu. První hodina se uskuteční ve středu 8. září 2021

Žáci a žákyně, kteří si zvolili předmět SPORTOVNÍ VÝCHOVA CHLAPCŮ, SPORTOVNÍ VÝCHOVA DÍVEK, nebo HRA MALOVÁNÍM, budou mít jednou za 14 dnů výuku 7. a 8. hodinu. Na oběd si zajdou 6. hodinu. První hodina se uskuteční v pondělí 13. září, dále pak 27. září atd. 

Žáci a žákyně, kteří si vybrali předměty FYZIKÁLNÍ HRÁTKY, budou mít jednou za 14 dnů výuku 7. a 8. hodinu. Na oběd si zajdou 6. hodinu. První hodina se uskuteční v pondělí          6. září, dále pak 20. září atd.