TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 8.A

Všichni zase zpět ve škole
Fyzikální exkurze
Fyzikální exkurze
Fyzikální exkurze
Fyzikální exkurze
Fyzikální exkurze
Čtenářské setkání
Fyzikální exkurze

Rozvrh a volitelné předměty

VIII. A - Radka Vejrychová

hodina 1 2 3 4 5 6 7 8
čas 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20
Pondělí Čj M Nj/Rj D Ch PrA/SbZ/VaS volitelné volitelné
Úterý Z Aj M Čj Vo Vo
Středa M Ch Hv F Tv Tv
Čtvrtek Čj D M Nj/Rj Aj
Pátek Z Aj M F Čj/Inf Čj/Inf

Žáci a žákyně, kteří si vybrali SBOROVÝ ZPĚV, PRAKTICKOU ANGLIČTINU, nebo VAŘENÍ A STOLOVÁNÍ, budou mít každý týden 6. vyučovací hodinu. Každé pondělí pro ně tedy bude výuka končit ve 13.30. První hodina se uskuteční v pondělí 6. září 2020.

Žákyně a žáci, kteří si zvolili předmět SPORTOVNÍ VÝCHOVA CHLAPCŮ, SVĚT POD LUPOU, nebo ROBOTIKA A PROGRAMOVÁNÍ, budou mít jednou za 14 dnů výuku 7. a 8. hodinu. Na oběd si zajdou 6. hodinu. První hodina se uskuteční v pondělí 6. září, dále pak 20. září. Pokud na den výuky připadně státní svátek nebo prázdniny, tato hodina odpadne bez náhrady.

Žáci a žákyně, kteří si vybrali předměty TECHNICKÁ VÝCHOVA, FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÁ PRAKTIKA, VÝTVARNÁ TVORBA se zapojením anglického jazyka, budou mít jednou za 14 dnů výuku 7. a 8. hodinu. Na oběd si zajdou 6. hodinu. První hodina se uskuteční v pondělí 13. září atd. Pokud na den výuky připadne státní svátek nebo prázdniny, tato hodina odpadne bez náhrady.