TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 2.C

Školní výlet do Zoo Olomouc
Prohlídka městem s významnými historickými osobnostmi Litomyšle
Školní výlet do Zoo Olomouc
Prohlídka městem s významnými historickými osobnostmi Litomyšle
Tvoření zvířátek z modelíny
Prohlídka městem s významnými historickými osobnostmi Litomyšle
Školní výlet do Zoo Olomouc
Školní výlet do Zoo Olomouc

Prosinec

 

Začínáme novou lekce - TOYS

 

 

Procvičování výslovnosti zde

Nový příběh zde

Nová slovíčka - přídavná jména BIG X SMALL, NEW X OLD

 

 

                                                                                                                                        výslovnost :zde

                                                                                                                          Pracovní sešit - Workbook - str. 14