TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 5. ODDĚLENÍ - V. MORÁVKOVÁ

Policejní psovodi ve školní družině
Loučení s podzimem a lampionový průvod Litomyšlí
Policejní psovodi ve školní družině
Noc s Harry Potterem
Loučení s podzimem a lampionový průvod Litomyšlí
Noc s Harry Potterem
Noc s Harry Potterem
Policejní psovodi ve školní družině

Přihlašování a odhlašování dětí

Pro přihlášení dítěte do školní družiny je třeba vyplnit evidenční list (zápisní lístek), který obdržíte u p. vychovatelky příslušného oddělení a ten poté vrátíte.

Pokud již služby školní družiny nepotřebujete je nutné žáka písemnou formou odhlásit - na odhlášce nesmí chybět jméno a příjmení žáka, přesné datum odhlášení a podpis jednoho z rodičů.

"Odhlášky" mají k dispozici vychovatelé.