TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 3. ODDĚLENÍ - N. CHROUSTOVÁ

Halloweenský den
Halloweenské odpoledne
Halloweenský den
Halloweenský den
Halloweenský den
Halloweenské odpoledne
Halloweenský den
Halloweenské odpoledne

Přihlašování a odhlašování dětí

Pro přihlášení dítěte do školní družiny je třeba vyplnit evidenční list (zápisní lístek), který obdržíte u p. vychovatelky příslušného oddělení a ten poté vrátíte.

Pokud již služby školní družiny nepotřebujete je nutné žáka písemnou formou odhlásit - na odhlášce nesmí chybět jméno a příjmení žáka, přesné datum odhlášení a podpis jednoho z rodičů.

"Odhlášky" mají k dispozici vychovatelé.