TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 1. ODDĚLENÍ - A. BENÍŠKOVÁ

Noc s Harry Potterem
Noc s Harry Potterem
Loučení s podzimem a lampionový průvod Litomyšlí
Noc s Harry Potterem
Noc s Harry Potterem
Noc s Harry Potterem
Loučení s podzimem a lampionový průvod Litomyšlí
Noc s Harry Potterem

Přihlašování a odhlašování dětí

Pro přihlášení dítěte do školní družiny je třeba vyplnit evidenční list (zápisní lístek), který obdržíte u p. vychovatelky příslušného oddělení a ten poté vrátíte.

Pokud již služby školní družiny nepotřebujete je nutné žáka písemnou formou odhlásit - na odhlášce nesmí chybět jméno a příjmení žáka, přesné datum odhlášení a podpis jednoho z rodičů.

"Odhlášky" mají k dispozici vychovatelé.