TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 8.A

Všichni zase zpět ve škole
Fyzikální exkurze
Všichni zase zpět ve škole
Fyzikální exkurze
Fyzikální exkurze
Všichni zase zpět ve škole
Fyzikální exkurze
Fyzikální exkurze

Kdo učí v VIII. A?

Povinné předměty: 

Čj – ČESKÝ JAZYK – Radka Vejrychová

M – MATEMATIKA – Silvie Ludrová

Aj – ANGLICKÝ JAZYK – Alice Doubková / Zuzana Maršálková / Alena Večeřová / Kristýna Valtová / Jana Chadimová / Veronika Rambousková

Nj/Rj - NĚMECKÝ JAZYK A RUSKÝ JAZYK - Ondřej Vomočil / Kristýna Valtová

D - DĚJEPIS – Radka Jetmarová 

F - FYZIKA – Silvie Ludrová

Ch - CHEMIE - Eva Zemanová

Př - PŘÍRODOPIS – Martina Dosedělová

Z - ZEMĚPIS – Miloš Čapek

Vo – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – Ondřej Vomočil 

Hv – HUDEBNÍ VÝCHOVA – Renata Čápová

Tv – TĚLESNÁ VÝCHOVA – Vítězslav Vích / Lukáš Dvořák

asistentka pedagoga - Anna Slabá

 


Volitelné předměty: 

PrA - PRAKTICKÁ ANGLIČTINA - Veronika Rambousková  

RoB - PROGRAMOVÁNÍ A ROBOTIKA – Silvie Králová 

FChP - FYZIKÁLNĚ-CHAMICKÁ PRAKTIKA - Eva Zemanová 

SbZ - SBOROVÝ ZPĚV - Renata Čápová 

SvýCH – SPORTOVNÍ VÝCHOVA CHLAPCI – Lukáš Dvořák 

Tvý – TECHNICKÁ VÝCHOVA – Petr Janda 

SvL - SVĚT POD LUPOU - Miloš Čapek 

Vt – VÝTVARNÁ TVORBA SE ZAPOJENÍM AJ – Jana Chadimová

VaS - VAŘENÍ A STOLOVÁNÍ - Jana Slabá