TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 9.C

Z exkurze do Terezína
Okresní kolo Poháru rozhlasu
Z exkurze do Terezína
Okresní kolo Poháru rozhlasu
Beseda s Ing. Pavlem Pavlem
Okresní kolo Poháru rozhlasu
Okresní kolo Poháru rozhlasu
Okresní kolo Poháru rozhlasu

Kdo nás učí

Vyučující v IX. C

Povinné předměty:

Čj – ČESKÝ JAZYK – Radka Jetmarová

M – MATEMATIKA - Kamila Koptíková

Aj – ANGLICKÝ JAZYK– Alice Doubková / Zuzana Maršálková /

Alena Večeřová / Kristýna Valtová 

Rj - RUSKÝ JAZYK Kristýna Valtová 

Nj - NĚMECKÝ JAZYK - Veronika Bořková 

D - DĚJEPIS – Jana Chadimová

F - FYZIKA – Jana Slabá

Př - PŘÍRODOPIS – Miloš Čapek

Z - ZEMĚPIS – Miloš Čapek

Vo – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – Ondřej Vomočil

Tv – TĚLESNÁ VÝCHOVA – Dosedělová Martina/Vítězslav Vích 

VV - VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Radka Vejrychová 

 

Volitelné předměty:

PrA – PRAKTICKÁ ANGLIČTINA – Veronika Rambouskouvá 

Svý CH – SPORTOVNÍ VÝCHOVA CHLAPCI – Lukáš Dvořák 

Tvý – TECHNICKÁ VÝCHOVA – Petr Janda 

VtAJ– VÝTVARNÁ TVORBA s AJ – Jana Chadimová

Sbz - SBOROVÝ ZPĚV - Renata Čápová 

VaS - VAŘENÍ A STOLOVÁNÍ - Alena Večeřová

MeV - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Michaela Kopecká