TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 9.A

O lásce, sexu, věrnosti a nemoci AIDS
Setkání s profesorem Hansem Rennerem
Setkání s profesorem Hansem Rennerem
Setkání s profesorem Hansem Rennerem
Setkání s profesorem Hansem Rennerem
Poslední předvánoční den
Poslední předvánoční den
O lásce, sexu, věrnosti a nemoci AIDS

Individuální konzultace prosinec 2019

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
blíží se individuální konzultace, při kterých se schází učitel s rodiči a žákem.
Tentokrát se konají 3. 12. 2019 od 15.30 do 17.30 a 4. 12. 2019 od 14.30 do 16.30. Pokud s vámi bude chtít vyučující mluvit, vyzve vás prostřednictví Žákovského záznamníku. Schůzku samozřejmě můžete iniciovat i sami. V každém případě se prosím zapisujte do rozvrhů jednotlivých vyučujících, které najdete u jejich kabinetů. Předejdete tak zbytečnému čekání. Na konzultaci prosím vezměte i Vaše dítě.
Děkujeme a těšíme se na vás.