TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 9.A

Setkání s profesorem Hansem Rennerem
O lásce, sexu, věrnosti a nemoci AIDS
Poslední předvánoční den
Setkání s profesorem Hansem Rennerem
Setkání s profesorem Hansem Rennerem
Setkání s profesorem Hansem Rennerem
Setkání s profesorem Hansem Rennerem
Setkání s profesorem Hansem Rennerem

Individuální konzultace BŘEZEN

Individuální konzultace rodič-žák-učitel se konali v pondělí 25.3. od 15.30 do 17.30 a v úterý 26.3. od 17.30 do 17.30.
Děkuji všem zúčastněným za spolupráci a otevřenost k řešení případných problémů.

 

Je zvykem, že se konzultací zúčastní i žák. Jednání je pak mnohem přínosnější. 
Pokud s vámi potřebuje některý vyučující mluvit, objeví se výzva v ŽK na stránce 34 nebo v Jiných sděleních. 
Ke každému vyučujícímu je nutné se zapsat do rozvrhu, který najdete u jejich kabinetů. Vyhnete se tak zbytečnému čekání.