FOTOGALERIE

Velká změna
Velká změna
Zážitkový kurz žáků 9. ročníku
Velká změna
Zážitkový kurz žáků 9. ročníku
Zážitkový kurz žáků 9. ročníku
Zážitkový kurz žáků 9. ročníku
Zážitkový kurz žáků 9. ročníku

Robotika a programování

Datum: 16. 5. 2022 | Počet fotografií: 17
V rámci volitelných předmětů nabízíme žákům také předmět robotika a programování. Cílem předmětu je zvládnutí základních konceptů objektově orientovaného programování, využití digitálních technologií, rozvoj myšlení a jemné motoriky při
práci se stavebnicemi. Součástí předmětu je rovněž základní seznámení s obory mechanika, elektrotechnikanika a robotika a prohloubení znalostí z oblasti informačních technologií v návaznosti na dosud získané poznatky z předmětu informatika.