TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 8.C

Žákovský ples
Žákovský ples
Rozloučení se školním rokem
Žákovský ples
Žákovský ples
Žákovský ples
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem

Tvorba třídního divadelního představení

Datum: 18. 2. 2022 | Počet fotografií: 12

V rámci tématu o divadle si zkoušíme, jak takové divadlo vzniká. Žáci měli za úkol určit si reřiséra, herce, technické zázemí a vše další, co je potřeba ke vzniku divadla. Vytvořili si vlastní divadelní hru, udělali kulisy a začali trénovat.