TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 8.B

První žákovský ples
První žákovský ples
První žákovský ples
První žákovský ples
První žákovský ples
Fyzikální exkurze
Fyzikální exkurze
První žákovský ples

Elektronická ŽK a žákovský záznamník

Elektronická žákovská knížka umožňuje sledovat klasifikaci online žákům i rodičům. K přístupu do EŽK jste vloni obdrželi přístupový kód. Pokud máte problém s přihlášením do systému mohu nově sám vygenerovat jiný přístupový kód. Napište mi o tom na školní email lukas.dvorak@1zs.litomysl.cz.

Elektronický systém umožňuje kromě klasifikace také komunikaci s učiteli, sdílení hromadných zpráv atd. Důležitá oznámení a omluvenky jsou ale nadále ponechána i v papírové podobě. Proto žáci dostali Žákovský záznamník. Velmi se podobá původní žákovské knížce. Obsahuje osobní data žáka, rozvrh hodin, omluvný list, prostor pro jiná sdělení, sekci ke stanovení osobních cílů žáka atd. Prosím, vyplňujte nadále omluvenky do Omluvného listu v záznamníku, podepisujte informace v Jiných sděleních a podpisem v tabulce vzadu v záznamníku mě informujte o tom, že pravidelně kontrolujete Elektronickou žákovskou knížku. 

Děkuji vám za spolupráci při vzdělávání vašich dětí.

Lukáš Dvořák, třídní učitel VIII. B