TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 6.B

Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Adaptační kurz

Elektronická žákovská knížka, žákovský záznamník

Papírové žákovské knížky jsou na naší škole již nahrazeny svojí elektronickou verzí. Upozorňuji na rozdíl mezi rodičovským a žákovským přístupem (oba kódy pro přístup do bakaláře dostali žáci v páté třídě - pokud jste je ztratili, získáte je ode mě). Rodičovský například umožňuje poslat mi omluvenku, přes žákovský to nelze. Omluvenka musí být ale přesto po návratu žáka do školy zapsána i v Omluvném listu v Žákovském záznamníku.

Elektronický systém umožňuje kromě klasifikace také komunikaci s učiteli, sdílení hromadných zpráv atd. Důležitá oznámení a omluvenky jsou ale nadále ponechána i v papírové podobě. Proto žáci dostali Žákovský záznamník. Velmi se podobá původní žákovské knížce. Obsahuje osobní data žáka, rozvrh hodin, omluvný list, prostor pro jiná sdělení, sekci ke stanovení osobních cílů žáka atd. Prosím, vyplňujte nadále omluvenky do Omluvného listu v záznamníku, podepisujte informace v Jiných sděleních a podpisem v tabulce vzadu v záznamníku mě informujte o tom, že pravidelně kontrolujete Elektronickou žákovskou knížku. 

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat. 

Veronika Boštíková, třídní učitelka