TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 2.B

Abeceda peněz
Abeceda peněz s Českou spořitelnou
Abeceda peněz
Tělocvik s trenérem
Abeceda peněz
Abeceda peněz
Abeceda peněz
Abeceda peněz

Distanční výuka 1. třída

 

     ČTVRTEK  6. 5.

     1. a 2. SKUPINA - Prvouka + Aj. Na Prvouku si připrav PS, nůžky, lepidlo, papír velikosti A5.

                               Výtvarná výchova - práci zadám při hodině prvouky.

                Samostatná práce - písanka č. 3 celá strana 23, každé slovo napiš jednou. V PS z M vypočítej početní řetězce na str. 31 př. 7.

 

      3. SKUPINA - Český jazyk - připrav si PS + Slabikář - vyvodíme novou hlásku a písmeno ř, Ř.

                  Samostatná práce - přečti si článek Táta vaří ve Slabikáři na str. 69, vylušti a napiš název pohádky. V písance č. 3 napiš na str. 35 první dva řádky a na str. 36 také první dva.

                           Matematika - dnes se seznámíme s jednotkami objemu.

                  Samostatná práce - popros maminku, aby ti půjčila litrovou odměrku a splň příklad 6 na str. 24 a příklad 5 na str. 25. Až naměříš, vodu použij k zalití květin, rostlin.

 

   STŘEDA  5. 5.

    1. a 2. SKUPINA si na Český jazyk připraví PS + Slabikář - vyvodíme novou hlásku a písmeno ř, Ř.

              Samostatná práce - přečti si článek Táta váří ve Slabikáři na str. 69, vylušti a napiš název pohádky. V písance č. 3 napiš na str. 35 první dva řádky a na str. 36 také první dva.

              ŘÍKANKA

              Oře, oře Jan,

              přiletělo k němu hejno vran.

              První řekla: Dobře oře.

              Druhá řekla: Nedobře oře.

              Třetí řekla: Dobře oře.

              Čtvrtá řekla: Nedobře oře.

              Pátá řekla: Dobře oře.

              Šestá řekla: Nedobře oře.

              Sedmá řekla: Dobře oře Jan!

 

             Matematika - dnes se seznámíme s jednotkami objemu.

             Samostatná práce - popros maminku, aby ti půjčila litrovou odměrku a splň příklad 6 na str. 24 a příklad 5 na str. 25. Až naměříš, vodu použij k zalití květin, rostlin.

 

           3. SKUPINA - Prvouka + Aj. Na Prvouku si připrav PS, nůžky, lepidlo, papír velikosti A5.

 

          Výtvarná výchova - dnes práci zadám až při hodině Prvouky, bude tedy pracovat pouze 3. skupina. 

          Samostatná práce pro 3. SKUPINU - písanka č. 3 celá strana 23, každé slovo napiš jednou. V PS z M vypočítej početní řetězce na str. 31, př. 7.

 

      

 

 

 

         

 

      ÚTERÝ  4. 5.

      Český jazyk - dnes budeme potřebovat pracovní list č. 45 a 46, který jste si v pátek přinesli ze školy, kdo nemá, najde v příloze.

      Samostatně vypracuj cvičení 2 na listě 46, potom cvičení 2 na listě 45. V písance na str. 22 napiš jména dětí, opět každé jméno jednou.

      ČTENÍ - v PS na str. 40 si přečti sloupečky slov. Vyhledej ve sloupcích slova podle obrázků pod sloupečky a zakroužkuj písmeno u slova.

 

      Matematika - na vyučování si připrav PS + malý školní sešit.

      Samostatně vypočítej a vybarvi kostky ve skříňkách podle barvy kostky nad skříňkou. Potom nalep do školního sešitu, poslední skříňku budeš muset odstřihnout a nalepit zvlášť.

      Skříňky najdeš v příloze.

Název Formát Velikost

 

    PONDĚLÍ  3. 5.

    Čj - dnes budeme procvičovat čtení s porozuměním, na hodinu si připrav Slabikář a pastelky.

    Samostatně budeš pracovat s listem z přílohy. K procvičování ČTENÍ poslouží tabulka slov, dnes nemusíš vybarvovat dvojice slov, pouze čti.

    ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - přečti si celý text o Čendovi, potom čti znovu po řádcích, vybarvi a dokresli obrázek, hotový obrázek obstřihni a nalep do sluníčkového sešitu.

    V sešitě řádek vynech a opiš větu o kočce, ve které jsi dopsal(a) háčky, čárky a TEČKY. Kočku si tam také můžeš nalepit.

    V písance č. 3 na str. 7 napiš 4 řádky, každé jméno jednou.

 

    Matematika - na hodinu si připrav PS.

    Samostatně vypočítej v PS příklad 1 na str. 31.

 

 

 

       PÁTEK  7. 5.

       Český jazyk - na vyučování si připrav Slabikář a papír s říkankami z přílohy.

       Samostatná práce - dopiš v písance stranu 35.

 

       Svět práce - dnes si můžeš vyrobit kytičku pro maminku k svátku. V příloze najdeš ukázku, tisknout nemusíš, jenom se podívej, při vyučování si řekneme, jak na to.

 

 

Název Formát Velikost

       

          Pondělí 16. listopadu

          Český jazyk - čeká nás poslední písmenko Živé abecedy a tím je I i. Živou abecedu na str. 44 si připrav na online výuku. Sám(a) si zkusíš psát písmena I v pracovním listě z přílohy, přečteš obrázky, dopíšeš počáteční písmena k obrázkům a za odměnu si vybarvíš Indiána. PSANÍ - v malé písance dopiš str. 6, v sešitě předepsané slabiky le, lé. ČTECÍ LIST 8 - zde si přečti první část - písmenka. Až je všechna bez chyby přečteš, rozstříhej je hezky podle rámečků. Můžeš si s nimi pohrát a skládat slova. Poté si je dej do sáčku, krabičky,.....a ve středu si je přines do školy. Zbytek listu si nech doma a průběžně procvičuj čtení.

 

           Matematika - nulu už umíš, tak se můžeme pustit do číslice 6, která z nuly vychází. Otevři si fialovou písanku na str. 26, vezmi si pastelku a několikrát si ty tři 6 obtáhni, potom dopiš na oba řádky šestky své. V Krtkově matematice vypracuj str. 27 dle pokynů. Číselné osy uděláme společně ve škole.

 

            Prvouka - nyní se budeme několik hodin věnovat rodině. Otevři si sešit na str. 20, v prvním domečku vidíš Ájinu rodinu. Do sousedního domečku nakresli svoji rodinu. Stranu 21 si nejprve prohlédni a potom vybarvi, vystřihni a nalep podle pokynů dole na stránce.

        

    

      Týden 9. - 13. listopadu

       Milé děti, máme tu nový týden a s ním i další úkoly. 

 

         Pondělí 9. listopadu

 

       Český jazyk - dnes ještě zůstaneme u písmene p a procvičíme si ho.  V příloze najdete pracovní list, na kterém procvičíte čtení, cvičení, kde budeš psát hlásku P tam, kde ji slyšíš a za odměnu si vybarvíš všechna P na obrázku a objeví se Ti zvířátko. PSANÍ - dnes na nás čeká malé psací l, ale nejprve si otevři malou písanku na str. 4, kde zbývá dopsat dva řádky. Na tom prvním si vytečkovaná písmena obtáhni a na druhý řádek napiš pěkně pod každé z nich ještě jednou, to znamená, že budou také jenom tři na řádku. Tak a teď si na internetu zadej: https://www.youtube.com/watch?v=DToIHKsp2Hc malé psací l, nejprve si celé poslechni a pozoruj, potom si vezmi papír a zkus, potom v písance na str. 5 obtahuj pouze na 1. řádku! Můžeš pastelkou, písanku zavři a vezmi si fialovou na str. 10, tady obtahuj pastelkou a na horním řádku jedno l sám(a) napiš, teď si z nich můžeš udělat ty vlaštovičky, pokud chceš. A pro dnešek stačí. STÁLE PLATÍ: VŠECHNY PRÁCE SI DÁVEJ DO DESEK, BUDEME HODNOTIT.

 

       Matematika - na online výuku si připrav obě matematiky ( se zvířátky, krtkem ), psací potřeby a 5 pastelek. Po výuce si správným počítáním složíš pěkný obrázek. Vezmi si žlutou matematiku se zvířátky na str. 37. Úkol 4 odstřihni. Vidíš nůžky? Tak tam odděl čísla od obrázku. Pruh s čísly nechej vcelku, dopravní prostředek rozstříhej. Na zadní straně každého dílku najdeš příklad, ten vypočítej a podle výsledku polož na pruh s čísly, barva Ti napoví.

 

       Prvouka - vzpomínáš, jakou máme ve třídě výstavu větviček a šišek, tak zavzpomínej a pokus se splnit úkoly v Prvouce na str. 18 a 19. Úkol u hvězdičky si můžeš splnit při výcházce do přírody - je dobrovolný. Vv plnit nebudeme.

    

         Úterý 10. listopadu

 

          Český jazyk - dnes nám přibyde nové písmenko a tím bude u, ú, ů, podíváme se společně při online hodině - připrav si ŽA na str. 40, sám(a) se potom podíváš na úkoly v příloze. Začneš psaním písmene U, Ú, Ů podle předlohy na žluté kartičce, které si uvnitř několikrát obtáhneš a potom napíšeš písmena v řádcích. Až budeš mít hotovo, pochytej na udici písmena U a splň všechny 3 úkoly dle pokynů na pracovním listě. A teď si za odměnu dobře vykonané práce můžeš vybarvit obrázek. PSANÍ - pokračujeme ve fialové písance na str. 11, kde napiš první dva řádky, poté si vezmi malou písanku na str. 5 a napiš také dva řádky písmene l. 

 

           Matematika - na online výuku budeš potřebovat opět žlutou M se zvířátky. Sám(a) si dopíšeš 0 u prasátka, jehly a dortu. Dnes budeš poprvé opisovat z Krtka na str. 24 zelené příklady do sešitu, který dnes dostaneš.

 

            Tělesná výchova - slíbila jsem, že vás seznámím s rekordy prvňáčků v přeskocích švihadla. Tak tady jsou: dívčí rekord je 140 přeskoků/min. a chlapecký rekord je 133 přeskoků/min.

             Tak i nadále trénuj přeskoky a také nezapomeň jít do přírody.

 

      Středa 11. listopadu

      

     Český jazyk - pokračujeme v procvičování čtení slabik s písmenem u, ů. ŽA str. 41 plníme úkoly dle zadání dole na stránce. Slabiky k procvičování čtení najdeš v příloze. PSANÍ - malá písanka str. 5 dopiš tři zbylé řádky ( stále střídáš l, e, l, é, e, l ) k tužce nic nepiš. Včera jsi dostal(a) sešit s předepsanými písmeny a slabikou le. Do tohoto sešitu budeme zatím psát také tužkou, vezmi si ji a napiš pouze první dva řádky písmene e.

 

       Matematika - na online výuku si připrav obě matematiky a nůžky. Sám(a) si vypočítáš v žluté matematice na str. 51 př. 1. Otevři sešit se čtverečky, vynechej jeden řádek, aby včerejší a dnešní příklady byly odděleny. Vezmi si Krtkovu matematiku na str. 25, opiš a vypočítej příklady ze zeleného obdélníčku. Nezapomeň napsat znaménko =.

 

         Výtvarná výchova - v Čj jsme si povídali o Svatém Martinovi. Z přílohy si ho vytiskni a vybarvi libovolnou technikou.

                                             Potom nalep na čtvrtku.

                                             Posílám ještě DOBROVOLNÝ úkol: koníka, kterého si můžeš vybarvit, podlepit a složit.

 

        Čtvrtek 12. listopadu

        Český jazyk - ŽA str. 42 si připrav na online výuku. PSANÍ - dalším psacím písmenkem, které na nás čeká je malé m, skládá se ze 3 kopečků a jamky, nejprve jednotlivé části nacvičíme a teprve poté je budeme spojovat. Pohledej Kresebné uvolňovací cviky, už jsme do nich dlouho nepsali, otevři na str. 47 a napiš oba řádky kopečků a jamek. 

 

         Matematika - V Krtkově matematice na str. 25 vypočítej oranžové a modré příklady. Na str. 28 napiš dva řádky 0 a dole na stránce nakresli do okének náležitý počet koleček a porovnej podle vzoru.

 

         Svět práce - opět si vyměníme s Aj, který bude zítra online.Navážeme na včerejčí Vv a vyrobíme si Svatomartinskou husu. V příloze najdeš spojovačku husy, zobák a nohy vybarvi, tělo vyplň jednou z těchto variant, podle toho, co doma máte. Polep vatou, polep peříčky, polep vytrhanými kousky papíru. Nakonec husu vystřihni a nalep na čtvrtku. Už se těším, jak si z vašich prací uděláme výzdobu třídy a chodby.

 

          Hudební výchova - aby Ti šla práce na huse pěkně od ruky, pusť si své oblíbené písničky a u lepení si zazpívej.

 

 

Název Formát Velikost

 

             Pátek 13. listopadu

             Český jazyk - stále procvičujeme čtení slabik a slov, tentokrát v ŽA na str. 43. Slova na řádcích u sovy si spoj obloučkem, ať se Ti lépe čtou. PSANÍ - včera jsi trénoval(a) cviky na písmeno m, dnes se pokusíme m napsat. Nejdříve si zase prohlédni toto video:https://www.youtube.com/watch?v=LQLn-ftnIHQ My si nejprve vezmeme velkou fialovou písanku na str. 8, všechna tři m si pastelkou několikrát obtáhni a na volná místa jedno m napiš. Teď přejdeme na str. 9 a pastelkou napíšeme první dva řádky písmene m. Nyní si vezmi malou písanku na str. 6 a napiš tužkou první dva řádky. Chvilku nechej ručičku odpočinout. Poslední, o co dnes poprosím, vezmi si sešit s předepsanými písmeny a napiš také dva řádky písmene l.

  

               Tělesná výchova - pokračuj v trénování přeskoků přes švihadlo.

               

                Anglický jazyk - online výuka

 

                Přeji klidný a pohodový víkend.

 

              

 

 

  

  

  Týden 2. - 6. listopadu

 

   Pondělí 2. listopadu

  Milé děti, věřím, že jste si podzimní prázdniny hezky prožily, odpočinuly si a načerpaly síly do další práce, která na nás čeká. V současné chvíli je již jasné, že se budete učit z domova déle, než jsme předpokládali. V pondělí se budu těšit, že se uvidíme a povíme si, jak bude výuka probíhat.

 

   Český jazyk - Nejprve si zopakuj písmenka a slabiky, které najdeš v příloze. Čti a potom popros někoho s rodičů, aby Ti některé z nich diktovali a zkus podle diktátu psát. 

                       Dnes nás čeká nové písmenko P p, podíváme se společně na online hodině. Psaní - už na vás netrpělivě čeká písmenko e, abychom se dobře naučili, je potřeba zase procvičit na cviku, který nám tu zanechaly vlaštovičky, než odletěly za sluníčkem. Otevři si Kresebné uvolňovací cviky na str. 40, nejprve si dobře prohlédni, obtáhni prstem a všimni si, že hlavička protíná linku. Začneš šikmou čárou, zatočíš vlevo, uděláš hlavičku a jedeš rovně dolů.

    Matematika - Dnes procvičíme psaní číslic 1 - 5 , pracovní list najdeš opět v příloze, pracuj podle zadání, u kalhot si nejprve napiš do kolečka pod levou nohavicí číslo podle počtu teček a potom dopočítávej do 5 a zároveň kresli. U posledních kalhot napiš pod levou nohavici 0, ještě jsme se neučili, ale za pomoci rodiče zvládneš. Poté si vezmi Krtečkovu matematiku na str. 22 a udělej první cvičení. Dávej předměty podle příkladů do oválků. 2 koloběžky do oválku + 3 koloběžky do oválku......., příklady vypočítej.

 

    Prvouka - Pokračujeme v povídání o podzimu, dnes to bude o zelenině a hospodářských plodinách v učebnici Já a můj svět na str. 15 a 16. Plňte úkoly dle zadání dole na stránce u domečku. S pohádkou jsme pracovali v září, zde vybarvi řepy a můžeš rodičům převyprávět.

 

     

   Úterý 3. listopadu

   Český jazyk -  Nejprve si zopakujeme slabičnou stavbu slov ( pracovní list ), do rámečků naznač. Hledej ve slovech písmeno p, dle zadání v příloze. Poté si na dalším listě procvičíme čtení a psaní. Prohlédni si obrázek, přečti věty a napiš jména děvčat dle vzoru, jméno EMA obtáhni. Potom pomož housence Agátce rozhodnout, která věta je pravdivá, označ křížkem. PSANÍ - Včera jsme trénovali cvik na písmeno e, vezmi si malou písanku na str. 3 a na prvních dvou řádcích pokračuj v procvičování, na třetím řádku přibyla jamka a když tyto dva cviky spojíme, vznikne písmeno e. Napiš tedy tyto čtyři řádky.

 

    Matematika - Krtečkova matematika str. 22, barevné dílky na číselné ose zapiš jako příklad, dominové  kostky nám připomenou, že když zaměníme sčítaná čísla ( sčítance ), výsledek ( součet ) se nezmění - tvoř a piš příklady.U tabulky s puntíky buď vybarvuj modře a červeně podle příkladu, nebo piš příklady a opět vypočítej. Zelený rámeček přepiš na papír a vypočítej. Slovní úloze vymysli příběh s otázkou, co máme vypočítat. Znázorni a vypočítej, nezapomeň na odpověď.

  A teď můžeš za Aničkou a Honzíkem do pokojíčku. Porovnej, kdo má kolik hraček. Najdeš v příloze.

   

    Tělesná výchova - opět budeme zadávat - jdi se proběhnout do přírody

 

     

     Středa 4. listopadu

      Český jazyk - Živou abecedu na str. 37 si připrav na online hodinu - podíváme se společně. V příloze najdeš pracovní list, na kterém si procvičíš psaní písmene P. K obrázkům napiš začáteční písmeno, papouška a písmena vybarvi podle návodu. Včera jste psali  v malé písance cviky na písmenko e, dnes zkusíte v menším provedení - dopiš zbylé čtyři řádky na této stránce.

      

      Matematika - Krtečkovu matematiku na str. 23 si připrav na online hodinu - podíváme se společně na odčítání čísel v oboru do 5, uvidíme, co stihneme. V příloze zase najdeš 3 zábavné úlohy. Pozor na šálu: čísla v horním pruhu jsou o 1 menší než v dolním pruhu, tudiž v dolním pruhu musí být o 1 větší.

       

       Výtvarná výchova - Sluníčka už máme pomálu, tak si dneska takové podzimní sluníčko kombinovanou technikou zhotovíme. Vezmi si čtvrtku a doprostřed nakresli sluníčko, ale bez paprsků, nasbírej si na procházce užší listy a ty buď zespodu natři a sluníčku natiskni paprsky. Pokud doma nemáš barvy, tak si listy vylisuj a poté je sluníčku nalep. Až budeš mít  hotové, pošli mně, ať se potěším.

 

 

 

 

 

 

       Čtvrtek  5. listopadu

      

       Český jazyk - na dnešní online hodinu si připrav Živou abecedu na str. 38. Psaní - ve velké fialové písance si na první stránce pastelkou obtáhni krátká e na prvních dvou řádcích, potom tyto dva řádky dopiš celé. Až dopíšeš, vezmi si obyčejnou tužku, otevři malou písanku na str. 4 a napiš také první dva řádky. V příloze najdeš čtecí list č. 6, kde si přečti písmenka v řádcích a sloupcích.

 

       Matematika - Krtečkovu matematiku na str. 24 si připrav na online hodinu, některá cvičení uděláme společně, sám(a) si potom dokreslíš tvary k příkladům - vybereš si vždy 2 druhy např. 1 trojúhelník + 4 srdíčka, 2 + 3 ( 2 čtverce + 3 obdélníky )..., lyžaře očísluj a vybarvi podle zadání, číselné řady doplň vzestupně, sestupně.

  

       Anglický jazyk - bude v pátek online s paní učitelkou Machů, dostanete pozvánku, 1. skupina v 11 h, 2. skupina v 11: 30.

 

       Svět práce - výměna s Aj. Pokud máš doma modelínu, vezmi si ji, pokud nemáš, vezmi si provázek. Zkus vymodelovat všechna písmenka, která jsme se už naučili. Můžeš si i pohrát a dotvořit. ( S - had, O - obličej člověka, zvířátka.....),FANTAZII SE MEZE NEKLADOU. Popros maminku, ať písmenka vyfotí a pošle, děkuji.

 

        Hudební výchova - popros maminku, ať Ti k modelování pustí na YouTube písničku Kaštany - J. Uhlíř / Z. Svěrák, když máme ten podzim.

   

       Pátek 6. listopadu

      

       Český jazyk - Živá abeceda str. 39 - opět plníme úkoly dle pokynů dole na stránce. V příloze najdeš cvičení na procvičení počátečního písmene slov, které uvidíš na obrázku. Písmeno napiš do čtverečku a pod obrázek naznač slabičnou stavbu slova tak, jak vidíš u pavouka. Další 2 úkoly máš pro zábavu. V prvním čtverečku spoj tužkou všechna písmena e, ve druhém všechna m. Potom oba obrázky vybarvi. Co vznikne?      Čtení - procvičujeme čtením listu č. 6.  Psaní - už víme, že čárka určuje délku písmenka, dnes si napíšeme dlouhé é. Vezmi si velkou fialovou písanku a nejprve si prohlédni, čárku píšeme nad písmenkem, čárka se písmene nedotýká a je nad prostředkem písmene. Teď si vezmi pastelku, obtáhni si a pak oba řádky dopiš. Chvilku si odpočni, potom otevři malou písanku na str. 4 a obyčejnou tužkou napiš 3 řádky písmene é.

 

       Tělesná výchova - MŠMT rozhodlo, že Tv budeme opět zadávat.   Kdybychom chodili do školy, účastnili bychom se soutěže Skokan roku, která probíhá každý rok v listopadu. Co soutěž obnáší? Přeskoky švihadla snožmo bez meziskoku po dobu 1 minuty. Přeskoky se počítají , když pokazíš, pokračuješ dál a to platí i o počítání. Př. Naskáčeš 10 přeskoků, potom pokazíš, nevadí, rychle pokračuješ dál v přeskocích i počítání 11, 12, ..... Tak trénuj, příští Tv se dozvíš, jaký je rekord prvňáčka, abys měl(a) porovnání, jak na tom jsi. Určitě se soutěže zúčastníme, až se do  školy vrátíme.

 

      Anglický jazyk - online výuka

 

       Přeji pěkný víkend a v pondělí na viděnou.

Název Formát Velikost
Název Formát Velikost

 Týden 19. - 23. října

 Pondělí 19. října

Milé děti, je tu nový týden a s ním i další povinnosti. Věřím, že s pomocí rodičů vše zvládáte a doufám, že se brzy uvidíme a ukážete mně, jak vám krásně jde čtení, psaní i počítání.

 

Český jazyk - zde na vás čeká nové písmenko a hláska O,o, kterou můžete sluchově i zrakově procvičovat s Bobym v jeho škole. V Živé abecedě procvičte O, o plněním úkolů na str. 32.

V příloze najdete cvik, který obtahujte ve směru šipky, přikládám i čtecí kartu č. 5 na tento týden. Kresebné uvolňovací cviky - zde napište str. 45, už jsme procvičovali.

VŠECHNY PRACOVNÍ LISTY SI DÁVEJTE DO DESEK, AŽ SE SEJDEME, BUDEME JE SPOLEČNĚ KONTROLOVAT A ODMĚŇOVAT!

 

 

Matematika - budeme pokračovat v procvičování číslice 4, vezměte si fialovou písanku a napište stránku čtyřek, poté procvičujte odčítání v Krtkově matematice na str. 19, zkoušejte vymýšlet příběh k slovním úlohám, jak děláme ve škole. Např. V ZOO byly ve výběhu 4 žirafy, 3 odešly. Kolik jich zůstalo? Nezapomínejte na otázku, co máme vypočítat.

 

 

Prvouka - budeme pokračovat v povídání o podzimu. Kdo nestihl v minulé hodině vybarvit oblečení do deště na str. 13, tak si dodělá. Otevřete si sešit na str. 15 a povídejte si o podzimu v sadu. Opět plníme úkoly dle pokynů.  Úkol Vv necháme na středu do hodiny Výtvarné výchovy a bude DOBROVOLNÝ.

 

 

 

 

 

Název Formát Velikost
Název Formát Velikost

   Úterý 20. října

   Český jazyk - pokračujeme v procvičování a čtení písmene O. Živá abeceda str. 33 , pracovní list na procvičování najdeš v příloze. Čtení - čtecí list č. 5, slabiky. Psaní - včera jste procvičili čáry, dnes si vezmi novou písanku A5, otevři na str. 1 ( zvířátka u tabule ) a napiš první dva řádky.  Do tohoto sešitu  budeme zatím psát TUŽKOU !!!  Kresebné cviky str. 46 - procvič tah na prvních dvou řádcích, poté se vrať k písance A5 a napiš také dva řádky.

 

    Matematika - Krtečkova matematika str. 20 - utvoř a napiš příklady k dominovým kostkám. V dalším cvičení Porovnej: napiš znaménka mezi čísla, nebo dopiš čísla k znaménkům. Potom si vezmi žlutou matematiku se zvířátky, otevři na str. 29 a vybarvi v př. 6 kartičky dle instrukcí. Zde uvidíš a připomeneš si, co jsme si říkali, že platí u sčítání, když se čísla zamění.

 

     Tělesná výchova - nebude distančně zadávána

                       

                       

 

  

Název Formát Velikost

   Čtvrtek 22. října

   Český jazyk - čtení písmen, hledání ukrytých slov, čtení obrázkových vět v Živé abecedě na str. 35. V příloze najdeš cvik

   "jamky", obtáhni a napiš označené řádky, potom si vezmi Kresebné uvolňovací cviky na str. 47 a napiš 3. a 4. řádek. 

 

    Anglický jazyk - zadání práce najdeš v záložce Angličtina

 

    Matematika - Krtečkova matematika str. 21, u geometrických tvarů napiš čísla na celý modrý řádek. Pětky Ti už určitě pěkně jdou, vezmi si velkou fialovou písanku a napiš je i sem.

 

    Hudební výchova - Vymysli říkadlo na téma PODZIM, pokus se ho zhudebnit a přidej rytmický doprovod. Až se uvidíme,

    naučíš spolužáky.

 

  Pátek 23. října

  Český jazyk - dnes si zopakujeme všechny hlásky a slabiky, které jsme se naučili. V příloze najdeš pracovní listy.Z listu korálky si můžeš jednotlivé kuličky vystříhat a složit. List obrázek + slabika spoj slabiku s obrázkem. Včera jste procvičovali  psaní jamek a dnes si je napíšeme do malé písanky. Otevři si písanku na str. 2 a napiš 5 řádků.

 

  Svět práce - DOBROVOLNÉ - Halloweenská škola se nekoná, tak si můžeš alespoň vyrobit zápichy duchů, vybarvit a vystřihnout dýni a zkusit projít cestičky. Opět najdeš v příloze.

 

     PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!    Úkoly nebudou, ale pamatuj, že čtení je zábava a knížka kamarád.

             PLATÍ, ŽE ÚKOLY NEBUDOU, ALE PRO PŘÍPAD, ŽE BY SI NĚKDO CHTĚL HRAVOU FORMOU ČÍST A PROCVIČOVAT, NAJDE V PŘÍLOZE PRACOVNÍ LISTY.

 

Týden středa 14. - pátek 16. října

Středa 14. 10.

 Český jazyk - Vypracuj pracovní list Sasanky ( druhá strana sumce) dle pokynů. Říkanku se nauč zpaměti.

 Ke každodennímu čtení patří čtecí list č. 4. Kresebné uvolňovací cviky str. 32, 33

 

 Matematika - Procvičuj psaní číslice 4 ( žlutá matematika str. 28 ). V matematice s Krtkem dodělej str. 16

 

 Výtvarná výchova - Kresebné uvolňovací cviky str. 34, natištěné kytice hezky vybarvi, zbývající dokresli barevně dle pokynů.

 Čtvrtek 15. 10.

 Český jazyk - Živá abeceda str.30 ( čtení slabik, vybarvit klauna dle pokynů dole na stránce ). Čtecí karta č. 4

 Uvolňovací cviky str.35, 36, 37

 

 Anglický jazyk - procvičuj slovíčka školní potřeby ( najdeš v záložce Angličtina ).

 

 Matematika - Krtkova matematika str. 17 dodělej + str. 18

 

 Hudební výchova - zpívej si pro radost , poslouchej oblíbené písničky.

 

 

Název Formát Velikost

 Pátek 16. 10.

  Český jazyk - Živá abeceda str. 31 dle pokynů dole na stránce. Čtecí karta č. 4

  Uvolňovací cviky str. 38, 39

 

 Svět práce - slíbili jsme si, že tuto hodinu doděláme drakovi ocas, vzpomínáš? Popros tedy rodiče o provázek a navaž na něj mašličky. Z materiálu, který doma najdeš ( stuhy, krepový papír, barevné provázky.....)

 

 Tělesná výchova - pokud je hezky, jdi se proběhnout ven, pokud prší, zacvič si , zatancuj s hudbou, kterou právě slyšíš v rádiu.

 

      PŘEJI KRÁSNÝ VÍKEND

 

      Šedé úterý  30. 3.

      Online návštěva knihovny.

      Samostatně si přečti v PS na str. 32  článek Toulavé house a podle textu odpověz na otázky. V písance č. 3 napiš str. 4.

      Matematika - vezmi si papír s vajíčky a květinou, který jste dostali ve škole (pro jistotu dám do přílohy), vypočítej a vybarvi. Pošli mně k nahlédnutí.

      11 - fialová, 12 - žlutá, 13 - oranžová, 14 - zelená, 15 - růžová, 16 - červená, 17 - modrá

 

 

 

Název Formát Velikost

 

      PAŠIJOVÝ TÝDEN  29. - 31. března

      Modré pondělí  29. 3.   MŮŽETE SI NA SEBE VZÍT NĚCO MODRÉHO ( mikinu, tričko, svetr).

      Český jazyk - na vyučování si připrav Slabikář, modrý sešit se sluníčkem, vytištěný papír z přílohy, nůžky, lepidlo.

      Samostatně do modrého sešitu přepíšeš věty, ve kterých sis očísloval(a) slova, doděláš úkol č. 2 a 3 z papíru.

      Ve Slabikáři na str. 61 si přečti a nauč koledy u papoušků, najdi stejné kraslice a vybarvi je, velkou kraslici ozdob.

 

       Matematika - na vyučování si připrav spojovačku kraslice, kterou jste dostali ve škole, PS + čísla.

       Samostatně vypočítej v PS na str. 17 př. 3 a na papíře další 2 sloupečky.

Název Formát Velikost

 

        PÁTEK  26. 3.

        Český jazyk - 2. a 3. SKUPINA si na vyučování připraví PS.

                            Samostatně si projde a splní úkoly v PS na str. 31 dle pokynů dole na stránce.

                            1. SKUPINA dodělá v PS na str. 31 úkol 3 a 4.

 

        Matematika - 2. a 3. Skupina si na vyučování připraví PS + čísla.

                            CELÁ TŘÍDA znázorní a vypočítá př. 1 v PS na str. 20.

                            V příloze najdete sloupečky k procvičování sčítání, odčítání do 20. Vypočítej 1. a 2. sloupeček z př. 1.

 

           Prvouka - 1. SKUPINA si na vyučování připraví PS

                           Samostatná práce: z přílohy ze středy 24. 3. si vytiskni zajíčky a rozdíly vyznač barevně.

 

 

                           

 

                            

Název Formát Velikost

  

      ČTVRTEK  25. 3.

      Český jazyk - 1. SKUPINA si na výuku připraví PS.

                           3. SKUPINA si na výuku připraví Slabikář + PS.

                           CELÁ TŘÍDA napíše v písance č. 3 str. 3 - slabiky ok, or celý řádek, slova stačí napsat každé jednou.

 

      Matematika - 1. a 3. SKUPINA si na výuku připraví PS + čísla.

                           3. Skupina samostatně napíše a vypočítá do školních sešitů zelené příklady z PS na str. 15. V PS na str. 17 znázorní a vypočítá př. 6.

 

          Prvouka -  2. skupina si na vyučování připraví PS.

                          Samostatná práce: z přílohy ze středy 24. 3. si vytiskni zajíčky a rozdíly vyznač barevně.

 

 

         STŘEDA  24. 3.

         Český jazyk - 1. a 2. SKUPINA si na vyučování připraví Slabikář + PS.

                             CELÁ TŘÍDA napíše ve Slabikáři na str. 57 zvířata, která žijí v zoo, která v lese. Na každou linku jedno zvíře (5 z lesa, 5 ze zoo).

 

         Matematika -  1. a 2. SKUPINA si na vyučování připraví PS + čísla.

                              Samostatně napíše a vypočítá do školních sešitů zelené příklady z PS na str. 15. V PS na str. 17 znázorní a vypočítá př. 6.

 

             Prvouka - 3. SKUPINA si na vyučování připraví PS.

                            Samostatná práce: z přílohy si vytiskni zajíčky a rozdíly vyznač barevně.

Název Formát Velikost

 

      ÚTERÝ  23. 3.    1. SKUPINĚ SE OMLOUVÁM ZA ZMATKY - TŘÍDĚNÍ ZVÍŘAT ZE SLABIKÁŘE BUDE AŽ ZÍTŘEJŠÍ ÚKOL!!!

      Český jazyk - na hodinu si připrav Slabikář, PS, modrý sešit se sluníčkem + písanku č. 3.

                          Samostatně si v PS přečteš barevné sloupečky slov na str. 29 a opět vyznačíš slova, která vidíš u tenisového míčku.

                          Přečteš si článek Domácí úkol, vezmeš si červenou pastelku a opravíš chyby, které Hynek nadělal, když se nesoustředil na psaní.

                          V písance č. 3 napiš str. 20.

 

        Matematika - na hodinu si připrav PS + čísla

                            Samostatně vypočítej v PS na str. 14 př. 1 a doplň neznámou v př. 6.

                          

     

      Týden 22. - 26. března

      PONDĚLÍ  22. 3.

      Máme tu jaro, proto se dnes budeme převážnou část hodiny věnovat PRVOUCE - připrav si Ps + pastelky, nůžky a lepidlo.

      MATEMATIKA - připrav si PS + čísla, samostatně vypočítáš příklady č. 2 na str. 15 a znázorníš pomocí teček. 

      Čj - dnes budeš pracovat samostatně, přečti si celou str. 55 a splň úkoly u ? a rtů. V písance napiš str. 19 - velkých písmen si nevšímej, ještě neumíme.

      

 

 

   PÁTEK  19. 3.

   Český jazyk - 2. a 3. SKUPINA si na výuku připraví Slabikář a písanku č. 3 - vyvodíme novou hlásku a písmeno h.

                        Sám(a) napíšeš v písance č. 3 str. 18 a doděláš str. 54 ve Slabikáři dle pokynů dole na stránce.

                        1. SKUPINA napíše v písance č. 3 str. 1 - zvířátka vybarvi a každé slovo napiš jednou.

               CELÁ TŘÍDA si z přílohy vytiskne list k procvičování čtení s hláskou h. Najdi dvojice napsané tiskacím a psacím písmem, na volnou část papíru napiš slovo(a), které nemá dvojici.  

 

    Matematika - 2. a 3. skupina si na výuku připraví PS a čísla.

                        Celá třída dopočítá papír ze včerejšího dne, dnes budete doplňovat znaménka +, -.

 

    Prvouka - 1. SKUPINA si připraví PS, hodiny + hodinové ručičky.

 

    Svět práce - z přílohy si vytiskni zajíčka, vybarvi ho  a bílou část vajíčka polep malými kousky látky, které si nastříháš. Hotové mi pošli.

 

    Tělesna výchova - pusť si oblíbené písničky a při znění jejich tónů si zacvič.

 

    Přeji krásný jarní víkend.

                           

 

      ČTVRTEK  18. 3.

      Český jazyk -  1. SKUPINA si na výuku připraví Slabikář a písanku č. 3 - vyvodíme novou hlásku a písmeno h.

                               Sám(a) napíšeš v písance č. 3 str. 18 a doděláš str.54 ve Slabikáři dle pokynů dole na stránce.

 

                            2. SKUPINA napíše v písance č. 3 str. 1 - zvířátka vybarvi a každé slovo napiš jednou. 

 

                           3. SKUPINA si na výuku připraví PS a papír na psaní.

                               Sám(a) napíšeš v písance č. 3 str. 1 - zvířátka vybarvi a každé slovo napiš jednou.

 

        Matematika -  1. a 3. SKUPINA si na výuku připraví  PS.

                             Celá třída vypočítá příklady z přílohy př. 1. Ve třech sloupečcích doplň neznámou. Pošli mně ke kontrole.

 

         Prvouka -   2. SKUPINA  si na výuku připraví PS, hodiny + ručičky k hodinám.

 

        Hudební výchova - v sobotu nám začne jaro, proto si dnes poslechni písničku od J. Uhlíře a Z. Svěráka: Jaro dělá pokusy.

Název Formát Velikost

 

      STŘEDA  17. 3.

      Český jazyk - 1. a 2. skupina si připraví PS a papír na psaní.

      Celá třída si samostatně přečte v PS na str. 27 článek Dárek a škrtne věci, které Slávek s mámou nekoupili. V písance č. 2 napište str. 30, každé slovo jednou.

 

       Matematika - 1. a 2. skupina si na výuku připraví PS, budeme procvičovat sčítání a odčítání v oboru čísel do 20.

       Samostatně napíšeš do školních sešitů př. 6 na str. 11 (zelené sloupečky).

 

       Prvouka - 3. skupina si na výuku připraví PS, hodiny + ručičky k hodinám.

 

       Výtvarná výchova - dnes si zahrajete na ilustrátory. Nakresli ilustraci (obrázek) ke knize, kterou doma čteš.

 

 

      ÚTERÝ  16. 3.

      Český jazyk - na hodinu si připrav PS + sešit se sluníčkem.

     Sám(a) si přečteš barevné sloupečky slov v PS na str. 28, doplníš slova do křížovky podle obrázků. V tajence najdeš jméno králíka, které doplníš do mřížky v článku Soused Plavec, který si přečteš.  V písance č. 2 napiš str. 29, každé slovo opět jenom jednou.

 

       Matematika - na hodinu si připrav PS + papír s papouškem

       Sám(a) doplníš čísla do zápisu slovních úloh př. 2 a 5 v PS na str. 12. K beruškám napíšeš jenom příklad. U talířů napíšeš odpověď: Andulce zůstalo...                          

 

 

         Týden 15. - 19. března

         PONDĚLÍ  15. 3.

         Český jazyk - na vyučování si připrav Slabikář a penál.

         Samostatně vypracuješ str. 53 ve Slabikáři dle pokynů dole na stránce. V písance č. 2 napíšeš str. 28 - každé slovo piš jenom jednou.

 

         Matematika - dnes se podíváme na odčítání v oboru čísel do 20.

         Na vyučování si připrav PS a papír s papouškem.

         Sám(a) si doděláš př. 3 na str. 10, do školních sešitů opíšeš a vypočítáš př. 4 - zelené i žluté příklady.

            

  

      PÁTEK  12. 3.

      1. SKUPINA - PRVOUKA - připrav si PS, hodiny a 2 sirky (špejle, párátka...), jednu delší, jednu kratší, budou představovat hodinové ručičky.

                          Samostatně vypracuj list SVÁTEK z přílohy ze středy 10. 3. Na volné místo můžeš nakreslit svůj dort, kytičku. Pošli mně ke kontrole.

 

      2. a 3. SKUPINA - Český jazyk - na výuku si připrav Slabikář, PS a sešit se sluníčkem.

                                Samostatně si ve Slabikáři na str. 50 nakreslíš do rámečku svého šaška a na str. 51 vybarvíš ovoce. V písance č. 3 dopíšeš str. 2.

                                V PS si na str. 26 přečti článek Zajíc Cupík a odpověz na otázky.

 

                                Matematika - připrav si PS a papír s šaškem, který jsem vám dala. 

 

        Svět práce - tento týden jsme se v hodině geometrie věnovali geometrickým tvarům, proto dnešní úkol bude stavební.

                          Vezmi si svoji oblíbenou stavebnici, lego, kostky a postav nějakou pěknou stavbu. Kdo se se mnou bude chtít o dílo podělit, může vyfotit a poslat.

 

        Tělesná výchova - oblíbené sportovní aktivity.

 

    ČTVRTEK  11. 3.

    Dnes zadám pro každou skupinu zvlášť.    HUDEBNÍ VÝCHOVA společná pro všechny.

    1. SKUPINA -  Český jazyk - na výuku si připrav Slabikář, PS a sešit se sluníčkem.

                         Samostatně si ve Slabikáři na str. 50 nakreslíš do rámečku svého šaška a na str. 51 vybarvíš ovoce. V písance č. 3 dopíšeš str. 2.

 

                         Matematika - Připrav si PS a papír s šaškem, který jsem vám dala.

 

     2. SKUPINA - PRVOUKA - připrav si PS, hodiny a 2 sirky ( špejle, párátka....), jednu delší, jednu kratší, budou představovat hodinové ručičky.

                         Samostatně vypracuj list SVÁTEK z přílohy ze středy dne 10. 3. Na volné místo můžeš nakreslit svůj dort, kytičku. Pošli mně ke kontrole.

 

     3. SKUPINA - Český jazyk - na výuku si připrav Slabikář, PS + sešit se sluníčkem.

                         Samostatně si přečti ve Slabikáři na str. 49 Adéla a Cyril, dokresli obrázek podle textu a u modrého trojúhelníku vybarvi, co Adéla neumí vymodelovat.

  

                         Matematika - dnes budeme mít geometrii, připrav si PS, vybarvené geometrické tvary a vytiskni přílohu puntíky ze středy 10. 3. 

                         Samostatně budeš podle pravítka, tužkou spojovat puntíky podle vzoru - povím vám při hodině.

 

                        HUDEBNÍ VÝCHOVA - dnes budete trénovat správné dýchání - připomínám: Nádech nosem se zavřenými ústy až do plic, rovná záda, nezvedáme ramena.

                        Minulý týden jsme pracovali s říkankou Foukej, foukej, větříčku - udělej si kuličku z papíru, polož ji na stůl a zkoušej podoby větru - slabý, silný, vánek, vichřici, hurikán.

                      Sleduj, jak kulička reaguje na sílu větru. Poté si zahrej na hudebního skladatele a říkance zkus vymyslet melodii, na kterou by se dala zpívat, až to bude možné, podělíš se se spolužáky.

 

                         

 

    

        STŘEDA 10. 3.

        Český jazyk - připrav si Slabikář, PS + sešit se sluníčkem.

        Samostatně si přečti ve Slabikáři na str. 49 článek Adéla a Cyril, dokresli obrázek podle textu a u modrého trojúhelníku vybarvi, co Adéla neumí vymodelovat.

 

        Matematika - dnes budeme mít geometrii, připrav si PS a vytiskni si přílohy.

        Samostatně budeš podle pravítka, tužkou spojovat puntíčky podle vzoru - povím vám při hodině.

 

        Prvouka 3. skupina - připrav si PS, hodiny a 2 sirky (špejle, párátka....), budou představovat hodinové ručičky.

        Samostatně vypracuj list z přílohy a pošli mně ke kontrole. Na volné místo můžeš nakreslit svůj dort, kytičku.

 

        Výtvarná výchova - všechny skupiny vybarví geometrické tvary, které jste si vytiskli z přílohy k Matematice.

 

Název Formát Velikost

     

      ÚTERÝ  9. 3.

      Český jazyk - budeme pokračovat v procvičování hlásky c, na vyučování si připrav Slabikář, PS + sešit se sluníčkem.

      Samostatně si přečti v PS na str. 26 sloupečky slov a slova u tenisového míčku ve sloupečcích najdi a zakroužkuj. V písance dopiš str. 12 a na str. 2 tři řádky písmene r.

 

      Matematika - budeme pokračovat v sčítání do 20, připrav si PS + čísla.

      Samostatně do školních sešitů přepiš a vypočítej zelené sloupečky na str. 8 př. 4.

 

      

   

         Týden 8. - 12. března

          PONDĚLÍ  8. 3.

         Český jazyk - dnes vyvodíme nové písmeno C, c. Připrav si Slabikář, papír na psaní, písanku a penál.    

         Samostatně ve Slabikáři pod obrázkem spoj slabiky do slov, přečti si článek o holčičkách a do zeleného rámečku dopiš, kdo nosí copy. 

         Stránku 12 v písance č. 3 napiš po slabiku cu.

        V příloze najdeš říkanku Cvrček k procvičení výslovnosti, přečti si a nauč se zpaměti. Jsou zde i slova k procvičování čtení tiskacího a psacího písma, rozvrhni si na celý týden a trénuj.

 

         Matematika - začneme sčítat v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky. Připrav si PS, kartičky s čísly a papír s papouškem.

         Samostatně si procvičíš číselnou řadu, kterou najdeš v příloze. Kdo má možnost, tak si vytiskne, doplní a nalepí do školního sešitu. Kdo nemá tiskárnu, bude psát přímo do sešitu. Hotovou práci mně pošli ke kontrole.

Název Formát Velikost

 

     PÁTEK  5. 3.

     Český jazyk - na vyučování si připrav PS.

     Samostatně si přečti článek Korela Lori v PS na str. 25 a dopiš str. 11 v písance č. 3        1. skupina dodělá v PS celou str. 25

 

     Matematika - začneme sčítat v oboru čísel do 20, připrav si papír s papouškem + PS.

 

     Tělesná výchova - pobyt venku ( vycházka, běh, jízda na kole.......).

 

      SvP - kdo ještě nemá splněno, pokračuje v práci na hyacintu.

       Přeji hezký víkend.

 

          ČTVRTEK  4. 3.

          Český jazyk - na vyučování si připrav Slabikář.  3. skupina PS + modrý sešit se sluníčkem.

          Samostatně si v Slabikáři přečti text na str. 47 u kytiček 19 a 20.  V písance č. 3 dopiš str. 10.

 

          Matematika - na vyučování si připrav čísla + PS.   3. skupina ještě zajíčka.

 

         Hudební výchova - na YouTube si najdi a poslechni písničku J. Uhlíře a Z. Svěráka: Auta. Popřemýšlej, které znáš písničky, říkadla, kde se objevuje dvojhláska au, ou, zítra si povíme.

           

     

        STŘEDA   3. 3.

        Český jazyk -  3. skupina dodělá v PS str. 23 samostatně, ostatní budou plnit při online hodině. Připravte si modrý sešit se sluníčkem, budeme psát.

                                Všichni si po společné hodině přečtou v PS na str. 24 článek Zima a v písance č. 3 dopíší str. 9.

 

        Matematika -  3. skupina dodělá samostatně v PS str. 6, do školních sešitů napíše a vypočítá žluté sloupečky z př. 3.

                               Ostatní si na online hodinu připraví čísla, PS a spojovačku zajíčka. Samostatně po hodině napíší a vypočítají z PS na str. 7 žluté sloupečky z př. 3 do školních sešitů.

 

        Výtvarná výchova - pracuj na hyacintu, práci si můžeš rozložit a dokončit v pátek v hodině SvP.

                             

        Úterý 2. 3.

        Český jazyk - na výuku si připrav Slabikář, vyvodíme nové hlásky au, ou, eu. Samostatná práce: v písance č. 3 na str. 9 ,10 a 11 vybarvi rámečky s malým au, ou, eu žlutě, s velkým Au, Ou zeleně, poté tyto slabiky na těchto třech stránkách napiš. POUZE SLABIKY, ŽÁDNÁ SLOVA!!! (9 řádků slabik).

 

         Matematika - připrav si kartičky s modrými čísly 11 - 20, nakopírovaný papír s papouškem a PS.

 

         Tělesná výchova - pobyt na čerstvém vzduchu.

 

 

 

        

        

               

     Týden 1. - 5. března 

 

      PONDĚLÍ  1. 3.  

      Český jazyk - PS str. 22 - procvičování čtení slov, vět - pozor na správnou intonaci ( tečka na konci věty), křížovka. Postupuj dle pokynů dole na stránce.  Písanka - dopiš rozepsanou stránku s písmenem k.

 

      Matematika - Porovnávání čísel, dokreslování trojúhelníků - PS. str. 5 př. 3, 4.  Potom si vezmi školní sešit, přepiš a vypočítej zelené sloupečky ze str.6 př. 4.

 

     Prvouka -  Rodinné oslavy - PS str. 57 - pracuj dle pokynů dole na stránce.

 

    Škaredá středa 31. 3.

    Český jazyk - na vyučování si všechny skupiny připraví vytištěný papír z přílohy, penál + pastelky.

    Samostatně napiš v písance č. 3 str. 34.  Jaro a barvu bledule napiš perem, ostatní názvy barev pastelkou dané barvy. Poslední dva řádky libovolnou barvou.

 

    Matematika - na vyučování si připrav papír s ptáčky z přílohy.

     Samostatně dopočítej 4 sloupečky, které zbývají na papíře se smajlíky.

 

        NA VELIKONOCE ÚKOLY ZADÁVAT NEBUDU, ODPOČIŇTE SI, NAČERPEJTE NOVÉ SÍLY. ČTĚTE SI SVOJI ROZEČTENOU KNIHU. 

                                                                      PŘEJI VÁM VŠEM KRÁSNÉ SVÁTKY JARA.

 

 

    ČTVRTEK  22. 4.   DEN ZEMĚ

     1. a 3. SKUPINA si na výuku připraví celou složku ke Dni Země. Z přílohy ze středy si vytiskni pracovní list JAK SE CHOVAT V PŘÍRODĚ. Další dva listy máš pro představu, jak dlouho

                              přírodě trvá, než si poradí s odpadky, kterými ji zatěžujeme. Z nich si můžeš vybrat ten, který Tě více zaujal.

 

     2. SKUPINA si na výuku připraví Ferdu v autoškole.

   

       Hudební výchova - poslechni si a zazpívej si píseň J. Uhlíře a Z. Svěráka: Chválím tě, Země má.

 

    PÁTEK  23. 4.

 

          1. SKUPINA si připraví Ferdu v autoškole.

 

          2. a 3. SKUPINA  Český jazyk - připrav si PS ke Slabikáři + papír, se kterým pracujeme od pondělí.

                     Samostatně do sešitu se sluníčkem přepiš věty, ve kterých jsme si očíslovali slova. V PS na str. 38 si přečti článek Terezka a splň úkoly dle pokynů dole na stránce.

                     Matematika - na výuku si připrav PS + čísla.

 

                     CELÁ TŘÍDA v písance č. 3 dopíše str. 17. Do školních sešitů matematiky přepiš a vypočítej zelené sloupečky př. 6 ze str. 29 PS.

                     Přes víkend si čtěte svoji rozečtenou knihu. V pondělí se na vás budu těšit. Přeji pěkný víkend.

 

                   

 

 

 

     

 

     STŘEDA  21. 4.

         DNES BUDE MÍT KAŽDÁ SKUPINA JINOU PRÁCI, PLŇ ÚKOLY ZADANÉ POUZE PRO SVOJI SKUPINU, OSTATNÍHO SI NEVŠÍMEJ!!!

 

       1. SKUPINA - Český jazyk - na výuku si připrav PS ke Slabikáři + papír, se kterým pracujeme od pondělí.

          Samostatně do sešitu se sluníčkem přepiš věty, ve kterých jsme si očíslovali slova. V PS na str. 38 si přečti článek Terezka a splň úkoly dle pokynů dole na stránce.

      

            Matematika - na výuku si připrav PS + čísla.

 

        2. SKUPINA si připraví celou složku ke Dni Země. Z přílohy si vytiskni pracovní list JAK SE CHOVAT V PŘÍRODĚ. Další dva listy máš pro představu, jak přírodě trvá dlouho, 

                         než si poradí s odpadky, kterými ji zatěžujeme. Z nich si můžeš vybrat ten, který Tě více zaujal.

 

         3. SKUPINA si připraví Ferdu v autoškole. 

 

         Výtvarná výchova - připrav si papír s popelnicemi a kontejnery, budeš pracovat na koláži. Jak? To Ti povím při vyučování.

 

           

Název Formát Velikost

   

       ÚTERÝ  20. 4.

     Český jazyk - na vyučování si připrav PS ke Slabikáři a papír ze včerejšího dne.

     Samostatně si zopakuješ dvojhlásky, vybarvíš pejskům kosti dle pokynů, které najdeš v příloze, spočítáš, kolik kostí patří každému pejskovi a do misky napíšeš číslo. Pošli mně.

     V PS si přečti barevné sloupečky slov na str. 37 a v písance č. 3 napiš str. 16 - každé slovo jednou.

 

     Matematika - na vyučování si připrav PS , dnes se budeme věnovat jednotkám hmotnosti.

     Samostatně - do školních sešitů si na řádky pod sebe napíšeš: 

                                                                                                 aktovka -

                                                                                                 plná aktovka -

                                                                                                 penál -

                                                                                                 Slabikář -

                                                                                                 velké PS -

    

      Tělesná výchova - vycházka do přírody.

     

 

    PONDĚLÍ  19. 4.

    Český jazyk - na výuku si připrav PS ke Slabikáři, písanku, nakopírovaný papír s písmenem Č.

    Spojovali jsme slabiky do slov, teď samostatně do sešitu se sluníčkem napiš 2 slova s písmenem č na začátku, 2 slova s č uprostřed a 2 slova s č na konci.

    V PS na str. 37 vylušti křížovku a potom si přečti článek Honzíkův pejsek. Jméno pejska se dozvíš v tajence, kterou napiš do volných políček textu.

 

    Matematika - na výuku si připrav PS + čísla

    Samostatně vypočítej v PS na str. 20 př. 5 a na papíře sloupeček 57.

 

     PÁTEK 9. 4.

     1. SKUPINA - Prvouka - připravte si PS.

      Český jazyk - 2. a 3. SKUPINA si na výuku připraví Slabikář + sešit se sluníčkem.

                      VŠECHNY SKUPINY dopíší v písance str. 26, písmena r, h, c každé 2x. V příloze najdeš slova k procvičování čtení, opět najdi dvojice slov v psacím a tiskacím písmu.

                      5 slov nemá dvojici, ta napiš na volné místo pod tabulku slov.

                      V druhé příloze vybarvi stejná slova stejnou pastelkou, v druhém cvičení spoj obrázek se slovem.

 

       Matematika - 2. a 3. SKUPINA si na výuku připraví PS.

                         VŠECHNY SKUPINY v PS na str. 26 v př. 3 a 4 vyškrtají dle zadání počet obrázků a napíší a vypočítají příklady.

 

        SvP - kdo má doma modelínu, může si zkusit vymodelovat hospodářská a domácí zvířátka.

 

                                                          PŘEJI HEZKÝ VÍKEND a v pondělí na viděnou ve škole.

 

      

 

   ČTVRTEK 8. 4.

   Český jazyk -  1. SKUPINA si připraví na výuku Slabikář + sešit se sluníčkem.

                           3. SKUPINA si připraví Slabikář + papír se slabikami z úterý, kde jsme vybarvovali p, d, b.

          VŠECHNY SKUPINY napíší v písance č. 3 na str. 26 další 3 řádky.  Do sešitu se sluníčkem napiš 3 slovní spojení (6 slov), která si vyber z následující nabídky, až si text rozdělíš na slova.

                     BÍLÁBLEDULEBAREVNÁBUBLINAZAJÍMAVÁBESEDAJEDOVATÁBYLINAVESELÁBABIČKA

 

     Matematika - 1. a 3. SKUPINA si na výuku připraví PS + čísla.

                       VŠECHNY SKUPINY vypočítají sloupeček 56.

 

     Prvouka -  2. SKUPINA si připraví PS.

 

      Hudební výchova - protože se tento týden učíme o domácích zvířatech, zavzpomínej, které znáš lidové písničky, kde se tato zvířata objevují a zazpívej si je.

                                  V pondělí ve škole při Prvouce mně povíte, které písničky znáte, věřím, že jich bude mnoho.

 

 

    STŘEDA  7. 4.

    Český jazyk - 1. a 2. skupina si na vyučování připraví Slabikář, PS + papír se slabikami.

       VŠECHNY SKUPINY vypracují v PS str. 33 dle pokynů dole na stránce a dopíší v písance č. 3 str. 25 + 3řádky ze str. 26.

 

     Matematika - 1. a 2. skupina si na vyučování připraví PS + čísla.

        VŠECHNY SKUPINY opíší a vypočítají do školních sešitů žluté sloupečky z PS str. 23 př. 2.

 

     Prvouka - 3. skupina si na vyučování připraví PS, tento týden se budeme věnovat domácím zvířatům a jejich mláďatům.

 

     Výtvarná výchova - tento týden si budeme v Prvouce povídat o domácích zvířatech, proto se teď zamysli, jedno si vyber a nakresli celou jeho rodinu (slepice, kohout, kuře).

                                 Technika libovolná - pastelky, vodové barvy, tempery, fixy, kombinace, fantazii se meze nekladou. Dílo mně pošli.

   ÚTERÝ 6. 4.

   Milí žáci, Velikonoce utekly jako voda a před námi je další školní týden a s ním nové učivo.

   Český jazyk- dnes se podíváme na nové písmenko a hlásku B, b.

                       Na vyučování si připrav vytištěné přílohy, Slabikář a penál.

         Samostatně si vypracuj list s beruškou dle pokynů dole na stránce. V písance č. 3 na str. 25 napiš 5 řádků, první pastelkou.

 

   Matematika - dnes se budeme zabývat vztahy o několik více, připrav si PS.

          Samostatně vypracuješ v PS na str. 22 př. 4 a na listu z přílohy vypočítáš sloupeček 55.

 

    Tělesná výchova - venku je zima, tak si vezmi švihadlo a potrénuj přeskoky.