TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 7.B

Velká změna
T - Mobile Olympijský běh
T - Mobile Olympijský běh
T - Mobile Olympijský běh
T - Mobile Olympijský běh
T - Mobile Olympijský běh
Velká změna
T - Mobile Olympijský běh

Březen

 Karneval na ledě

 PRAVĚK

 Učivo Vlastivědy jsme si prožili ve Středisku volného času, kde jsme se jedno celé dopoledne stali pravěkými lidmi. Vyzkoušeli jsme si získávat  vlákno ze lnu, tkát na tkalcovském stroji, plést náramek z lýka, vyrábět nádoby z hlíny, píšťalky z oříšků a spousty dalších činností.

  Projektový den PRAVĚK

  Ještě jednou, tentokrát ve škole.

 Březen - MĚSÍC KNIHY

  Z tohoto důvodu jsme navštívili knihovnu dvakrát. Téma první návštěvy bylo : JAK VZNIKÁ KNIHA

  Důvodem druhé návštěvy byla beseda se spisovatelkou Janou Jůzlovou, při níž žáky seznámila se svou knihou ČEŠTÍ  CESTOVATELÉ