TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 5.B

T - Mobile Olympijský běh
T - Mobile Olympijský běh
T - Mobile Olympijský běh
Tělesná výchova - dívky
T - Mobile Olympijský běh
T - Mobile Olympijský běh
T - Mobile Olympijský běh
T - Mobile Olympijský běh

Aktuálně

Zdravím rodiče ve školním roce 2021/2022 a těším se na spolupráci s Vámi.

 

 

Co nás čeká v říjnu:

 

Sběr papíru v 1. týdnu

Po dobu plaveckého výcviku od 13. 10. do 5. 1. 2022 bude změna rozvrhu hodin v úterý a ve středu:

Úterý:   Čj, M, Pří, SvP, pak následuje doučování

Středa:  Čj/tv dívky, Čj/Tv chlapci, M, pak následuje oběd a odchod do bazénu. Končíme ve 14:00 hod. a děti samy odcházejí domů

13. 10. 2021 - plavecký výcvik - 10 lekcí každou středu (změna rozvrhu)

13. 10. - dramatická dílna v ZUŠ pod vedením paní učitelky Jany Paulové

18. 10. - návštěva Planetária v Hradci Králové - exkurze, vstupné 60 Kč + doprava

27. 10 - 31. 10. - podzimní prázdniny

Průběžne budu zadávat některé domácí úkoly přes Teamsy. Děti budou nosit sešit s úkolem a zároveň posílat na Teamsy. V současné situaci je nutné si tyto činnosti zopakovat.