TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 2. ODDĚLENÍ - K. NEUMANNOVÁ

BEZ NÁZVU
BEZ NÁZVU
BEZ NÁZVU
BEZ NÁZVU
Halloweenský den
Halloweenský den
Halloweenský den
Halloweenský den

AKTUÁLNĚ

Hrazení poplatku za ŠD

Na základě zákona o příspěvku na školní družinu č. 74/2005 stanovil ředitel školy

s účinností od 1. 9. 2005 příspěvek pro naši ŠD na částku 100,- Kč měsíčně.

 

Pokud navštěvují ŠD (1.-3. roč.) sourozenci, druhé dítě z rodiny platí polovinu, tj. 50,- Kč měsíčně.

Pokud dítě vychovatel/ka odvede jen na oběd a tam ho přebírá rodič (do ŠD se z oběda nevrací), poplatek za ŠD nehradí.

Dětský klub do ŠD nespadá - je zdarma.