TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 2. ODDĚLENÍ - J. ŘÍHÁK

Celodružinová hra o 5.klíč k pokladu ,, Sportovní ostrov"
Celodružinová hra o 5.klíč k pokladu ,, Sportovní ostrov"
Karnevalový ostrov -celodružinová hra o 6.klíč k pokladu
Celodružinová hra o 5.klíč k pokladu ,, Sportovní ostrov"
Kubova olympiáda - sportovní klání mezi školnimi družinami z Litomyšle a okolí konané na městské hale v Litomyšli
Celodružinová hra o 5.klíč k pokladu ,, Sportovní ostrov"
Celodružinová hra o 5.klíč k pokladu ,, Sportovní ostrov"
Celodružinová hra o 5.klíč k pokladu ,, Sportovní ostrov"
Školní družina 2019/2020
 
Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit.
Kapacita ŠD je 130 žáků. Přednost mají děti 1. až 3. tříd a ty jsou rozděleny do pěti oddělení. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků denně přítomných.
Provoz školní družiny - 6.30 - 16.30 hodin.
Telefonní číslo dostanete od své vychovatelky / vychovatele. 
 
Více informací naleznete ve vnitřním řádu ŠD, který je u paní vychovatelky / vychovatele každého oddělení.
 
O školní družině
 
Nejrozšířenější oblastí činnosti ŠD je vytvoření podmínek pro relativně volnou spontánní činnost dětí.
Běžnou součástí naší ŠD jsou sportovní, pohybové aktivity a v neposlední řadě návštěvy výstav a různých akcí pořádané např. místní knihovnou.
Při tvorbě ročního plánu počítáme s tím, že mimořádné akce zařadíme do programu pružně podle situace.
Také jsme umožnili našim dětem, aby vyvíjely vlastní aktivity a zapojily se do činnosti, které si vyberou dle vlastního zájmu, schopností a dovedností.
Je to nabídka zájmových kroužků - sportovní: Pohybové hry - Míčové - pondělí 15.00h - 16.00h, Taneční kroužek - úterý 15.00h - 16.00h a Sportovky - středa 15.00h - 16.00h,
které probíhají v rámci ŠD.
Pro družinové děti jsou bezplatné.
 
I. oddělení    - p. vych. Beníšková       
II. oddělení   - p.vych.  Řihák       
III. oddělení  - p. vych. Chroustová   
IV. oddělení  - p. vych. Stachová  
V. oddělení   - p. vych. Morávková      
 
 
Vyzvedávání dětí ze ŠD
Vyzvedávat dítě může pouze zákonný zastupce, člen rodiny, nebo osoba, která je uvedena v zápisním lístku.
Odchází-li dítě samo a není tak uvedeno v zápisním lístku, je nutné, aby dítě předalo své vychovatelce písemnou omluvenku s platným datem a podpisem zákonného zástupce.
Doporučujeme vyzvedávat děti do 13. hodiny, nebo po 14:30 hod.
Od 13 hod. začíná hlavní družinová činnost; jsme mimo budovu (na vycházce, v tělocvičně, školním dvoře), nebo máme tvořivou činnost.
 
Datum: 2. 10. 2019 | Počet fotografií: 6
Datum: 1. 11. 2019 | Počet fotografií: 5
Datum: 20. 12. 2019 | Počet fotografií: 59
Datum: 5. 2. 2020 | Počet fotografií: 104
Datum: 4. 12. 2019 | Počet fotografií: 15
Datum: 14. 10. 2019 | Počet fotografií: 6
Datum: 25. 10. 2019 | Počet fotografií: 2
Datum: 26. 2. 2020 | Počet fotografií: 41

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL

ZÁMECKÁ 496

570 01 LITOMYŠL

IČ: 47487283

Facebook

E-mail: 1zs@litomysl.cz

Telefon: 461 612 275

  • OP VVV
  • Jeden svět na školách
  • Příběhy bezpráví
  • Světová škola
  • Arpok
  • Ovoce a zelenina do škol
  • Erasmus +
  • Školní klub
© ZŠ Litomyšl, Zámecká ▪ design 2017 © regrafika