TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 1. ODDĚLENÍ - A. BENÍŠKOVÁ

Prázdninová družina
Prázdninová družina
Prázdninová družina
Prázdninová družina
Ukliďme Česko
Prázdninová družina
Prázdninová družina
Ukliďme Česko
Školní družina 2021/2022
 
Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit.
Kapacita ŠD je 130 žáků. Přednost mají děti 1. až 3. ročníku a ty jsou rozděleny do pěti oddělení. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků denně přítomných.
Provoz školní družiny - 6.30 - 16.30 hodin.
Telefonní číslo dostanete od své vychovatelky. 
 
Více informací naleznete ve vnitřním řádu ŠD, který je u paní vychovatelky každého oddělení.
 
O školní družině
 
Nejrozšířenější oblastí činnosti ŠD je vytvoření podmínek pro relativně volnou spontánní činnost žáků.
Běžnou součástí naší ŠD jsou sportovní, pohybové aktivity a v neposlední řadě návštěvy výstav a různých akcí pořádané např. místní knihovnou.
Při tvorbě ročního plánu počítáme s tím, že mimořádné akce zařadíme do programu pružně podle situace.
Žákům umožňujeme, aby vyvíjeli vlastní aktivity a zapojili se do činnosti, které si vyberou dle vlastního zájmu, schopností a dovedností prostřednictvím zájmových kroužků.
 
Nabídka zájmových kroužků: 
Žížalky - středa 15.00h - 16.00h (Karolína Neumannová),
Pohybové hry - pondělí,středa 15.30h - 16.30h (Alena Beníšková) 
Šikulové - čtvrtek 15.30 - 16.30h (Barbora Štěrbová)
Kuchtíci - pondělí 15.30 - 16.30 (Nikola Chroustová)
Jogínci - středa, pátek 7.00 - 7.45 (Nikola Chroustová)
které probíhají v rámci ŠD. Pro družinové děti jsou bezplatné.
 
I. oddělení    - p. vych. Beníšková       
II. oddělení   - p.vych.  Neumannová       
III. oddělení  - p. vych. Chroustová   
IV. oddělení  - p. vych. Štěrbová 
V. oddělení   - p. vych. Rumlerová      
 
 
Vyzvedávání dětí ze ŠD
Vyzvedávat dítě může pouze zákonný zastupce, člen rodiny, nebo osoba, která je uvedena v zápisním lístku.
Odchází-li dítě samo a není tak uvedeno v zápisním lístku, je nutné, aby dítě předalo své vychovatelce písemnou omluvenku v žákovském záznamníku s platným datem a podpisem zákonného zástupce.
Doporučujeme vyzvedávat děti do 13. hodiny, nebo po 14:30 hod.
Od 13 hod. začíná hlavní družinová činnost; jsme mimo budovu (na vycházce, v tělocvičně, školním dvoře), nebo máme tvořivou činnost.
 
 
 
 

Vážení rodiče,

ve dnech ředitelského volna ( 20.12. - 22.12. 2021) bude školní družina na budově školní jídelny.

Provoz školní družiny od 6,30 - 15,00.