Litomysl Zařízení ve městě záložky a sdílení

Rodný byt Bedřicha Smetany

vedoucí: Mgr. René Klimeš
adresa: Jiráskova 133, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 615 287, +420 461 616 723
email: info@rml.cz
web: www.rml.cz

V přízemních prostorách bývalého zámeckého pivovaru, kde se v roce 1824 narodil Bedřich Smetana, je zřízena expozice, která připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli. Byt zařízený dobovým mobiliářem přibližuje atmosféru tehdejší domácnosti Smetanových, rodinný život, s ním související události a ve výběru pak také jejich odraz ve Smetanově tvorbě. Mezi vystavenými exponáty je i řada předmětů z osobního majetku Bedřicha Smetany.
Stálá expozice je obohacena dětským interaktivním programem.

Skupinám návštěvníků se věnuje zasvěcený průvodce, expozici si lze prohlédnout i samostatně.
Byt ve správě Regionálního muzea v Litomyšli je otevřen od dubna do října, pro skupiny po dohodě i mimo sezonu.


uložení dat: 30. 8. 2016

akce pořádané v tomto zařízení

1. 5. 2016 - 30. 9. 2016, Út-Ne: 9:00-12:00 a 13:00-17:00

Muzicírování s Bedříškem

Jedinečná možnost zahrát si na klavír přímo v rodném bytě slavného skladatele.
více informací o akci zde: www.rml.cz/cz/rodny-byt-bedricha-smetany-br-muzicirovani-s-bedriskem-a-program-proc-bychom-se-netesili--a166.php
pořádá Regionální muzeum v Litomyšli


1. 5. 2016 - 30. 9. 2016, Út-Ne: 9:00-12:00 a 13:00-17:00

Proč bychom se netěšili a Račte vstoupit

Interaktivní programy. Hravou formou se můžete blíže seznámit se životem a dílem Bedřicha Smetany.
pořádá Regionální muzeum v Litomyšli


Loading

© 2011 - 2016 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty