Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

NADĚJE pobočka Litomyšl

vedoucí: Mgr. Martina Kupková
adresa: M. Kuděje 14, Litomyšl 570 01
mobil: +420 775 868 101, 775 868 275
email: litomysl@nadeje.cz
web: www.nadeje.cz

NADĚJE vznikla v roce 1990 - nejprve se zaměřením na pomoc uprchlíkům - v Praze. Z počátečního nadšení několika jednotlivců vyrostla organizace, která dnes působí na celém našem území. Od počáteční pomoci uprchlíkům se programy pomoci postupně rozšiřovaly na další skupiny potřebných lidí. NADĚJE tak patří velikostí a rozsahem práce mezi největší poskytovatele sociálních služeb u nás; působí ve 22 městech České republiky. Jedním z nich je Litomyšl.
Příběh domu NADĚJE Litomyšl
V roce 1992 nabídla česko-americká rodina Plchova svůj dům Městu Litomyšl s přáním využít jej pro práci s dětmi. Pro zajištění prostředků na celkovou náročnou rekonstrukci této bývalé zemědělské usedlosti vznikla tzv. Nadace Naděje pro Domov pro opuštěné děti v Litomyšli. V letech 1995 – 1997 se díky podpoře Města Litomyšl a mnoha dalším subjektům a dárcům podařilo dům opravit a vybudovat navíc zázemí pro dvě pěstounské rodiny, které se sem nastěhovaly v roce 1997. Společně s byty vzniklo v přízemí domu středisko volnočasových aktivit, které se přijetí zákona č.108/2006 Sb, o sociálních službách transformovalo na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Jeho posláním je nabídnout dětem a mládeži ve věku 6 – 18 let smysluplné využití volného času. Podporovat schopnosti a dovednosti vedoucí k dobrému vytváření přátelských vztahů. Pomáhat řešit konfliktní nebo obtížné situace.
Prostřednictvím kontaktní práce, sociální pomoci a psychosociální podpory v kombinaci s volnočasovými aktivitami - poskytnout dětem a mladým lidem bezpečné prostředí s jasnými pravidly a snížit rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování.
Cílem služby je
• oslovit děti a mládež
• zajistit bezpečné prostředí a nabídnout aktivity k smysluplnému využití volného času
• nabídnout trvalé hodnoty života
• snížit riziko špatných návyků (jako je kriminalita, drogová závislost, neúcta člověka k člověku a k přírodě)
• začlenění ve skupině vrstevníků
Poskytované služby NZDM
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• základní sociální poradenství
Provozní doba:
Úterý:     12:00 – 17:00
Středa:   12:30 – 18:00
Čtvrtek:  12:30 – 18:00
Pátek:     12:00 – 16:00  

Během podzimních, jarních a letních prázdnin dochází k úpravě provozní doby. NZDM je otevřeno během prázdninových dní mimo pondělí od 8 do 13 hodin. 
Individuální konzultace mimo provozní dobu po domluvě s pracovníky.
 
Náhradní rodinná péče – podpora bydlení
V Domě NADĚJE v Litomyšli byly v roce 1997 vybudovány dva bezbariérové byty. Původní myšlenka byla podporovat zvýhodněným nájemným velké pěstounské rodiny.  V současnosti se mění ze strany státu pohledy na vykonávání a formy pěstounské péče. Pěstounská péče se více profesionalizuje.  NADĚJE nadále podporuje    bydlení  jedné  pěstounské rodiny ve svém domě. Druhý byt byl pronajat pro práci s dětmi skautskému středisku.

Poskytování služby NADĚJE chápe jako veřejný závazek
Veřejný závazek směřuje k tomu, aby lidé v nepříznivé sociální situaci zůstávali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti. Služby jsou poskytovány v souladu s metodikou, kterou má zařízení za účelem poskytování sociálních služeb písemně vypracovanou.

Spolupráce
NADĚJE spolupracuje s Farní charitou Litomyšl (dobrovolnický program, Sanace rodiny), Dům dětí a mládeže (kreativní víkendové akce), Církev bratrská Litomyšl (např. Legoprojekt), Skautský oddíl Litomyšl  a další.

Dobrovolnictví
NADĚJE má bohatou zkušenost s dobrovolnictvím. Dobrovolnictví je tu chápáno jako cenný přínos pro organizaci a zároveň nenahraditelná životní zkušenost pro dobrovolníka samotného. NADĚJE proto spolupracuje především se středoškolskými a vysokoškolskými studenty a studentkami.

Místo přátelské rodině, protože:
- má bezbariérový přístup
- bezplatně nabízí smysluplné trávení volného času pro děti a mládež (6-18 let)
- půjčuje sportovní potřeby, deskové hry, kostýmy, kreativní materiál
- nabízí džbán s čistou "kohoutkovou" vodou
- je nekuřáckým místem
- zajistí možnost parkování rodinného auta
- nabízí možnost psát domácí úkoly s dětmi, podporovat je v setkávání vrstevníků v bezpečném prostředí
- pořádá kreativní workshopy, předchází rizikovému sklonu, způsobu chování, vedení k dobrým hodnotám
 

 


uložení dat: 26. 9. 2016
Loading

© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty