Litomysl Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II záložky a sdílení

Vzdělávací akce

MAP2: Vzdělávací akce 

Bylo zrealizováno:

Forma: Seminář

Téma: Inkluzivní vzdělávání 

Cílové skupiny: Členové Řídícího výboru MAP 

Termín: 28.5.2018

Lektor: Mgr. J. Štefl, Mgr. S. Švejcar, Petra Benešová

Dne 28. května 2018 v rámci "zvyšování znalostních kapacit" bylo členové Řídícího výboru seznámeni s probíhajícím projektem CVP a Mgr. J. Štafl, Mgr. S. Švejcar a P. Benešová sdělili své zkušenosti z Klubu, Klubíku, aktivitou"starší kamaráde", probíhajícím doučováními a fungováním kroužků na školách.

 

Forma: Kulatý stůl

Téma: Inkluzivní vzdělávání 

Cílové skupiny:  Zástupci krajské správy či místní samosprávy, mateřských škol, poskytovatelů rané péče a sociálně aktivizačních služeb zaměřených na rodiny s dětmi, základních škol hlavního vzdělávacího proudu včetně škol s dobrou praxí v oblasti inkluzivního vzdělávání,  speciálního školství, středních škol, školských poradenských zařízení a neziskových organizací, jež pomáhají žákům se speciálními potřebami, rodičovské veřejnosti (zejména rodičů dětí se zdravotním postižením, sociálním a zdravotním znevýhodněním), poskytovatelů zájmového vzdělávání.

Termín: 24.květen 2018 od 15.00 - velká zasedací místnost MÚ , Bří Šťastných 1000

Lektor: PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP

--------------------------------------------------------------------------------------------

MAP2: Vzdělávací akce 

Forma: Seminář

Téma: Inkluzivní vzdělávání 

Cílové skupiny: Členové Řídícího výboru MAP 

Termín: listopad 2019, květen 2021

Lektor: Mgr. J. Štefl, Mgr. S. Švejcar, Petra Benešová

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Plánujeme:

 Forma: Workshop s výměnou zkušeností

Téma: Inkluzivní vzdělávání 

Cílové skupiny: Pracovníci škol a školských zařízení v území, zřizovatelé, pracovníci pracující s mládeží, rodiče

Termín: září 2019, září 2020, září 2021

Lektor: nestanoven

 

Forma: Workshop s výměnou zkušeností

Téma: Inkluzivní vzdělávání 

Cílové skupiny: Rodiče dětí a žáků, pedagogové

Termín: září 2019, září 2020, květen 2021

Lektor: nestanoven

 

Forma: Workshop s výměnou zkušeností

Téma: Matematická gramotnost

Cílové skupiny: Pracovníci škol a neformálního vzdělávání se zaměřením na výuku matematiky

Termín: 2 * ročně/ v období září 2018–červen 2021

Lektor: nestanoven

 

Forma: Workshop s výměnou zkušeností

Téma: Čtenářská gramotnost  

Cílové skupiny: Pracovníci škol a neformálního vzdělávání se zaměřením na výuku českého jazyka a literatury, zástupci knihoven z regionu  

Termín: 2 * ročně/ v období září 2018–červen 2021

Lektor: nestanoven

 

Forma: Workshop s výměnou zkušeností

Téma: Polytechnické vzdělávání  

Cílové skupiny: Pracovníci škol a neformálního vzdělávání se zaměřením na výuku technických, přírodovědných a polytechnických předmětů  

Termín: 1 * ročně/ v období září 2018–červen 2021

Lektor: nestanoven


Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty