Litomysl Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl záložky a sdílení

Vzdělávací akce

1.Sdílení dobré praxe

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Ferdinand Raditsch. PhDr. Milada Nádvorníková -
Praktické aktivity v MŠ při práci s dětmi
26. 11. 2016
Květná Zahrada
Hrazeno z projektu

1.Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Michaela Čaňková -Moderní praktické metody pro angličtináře na 2.st. ZŠ
1. 12. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
Purkyňova ul. 919
13:00-17:00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - inspirace pro učitele mateřských škol - PhDr. M. Nádvorníková,
Ing. Naděžda Klvaňová
 
9. 1. 2017
Purkyňova ul. 919
15:00-19:00
Hrazeno z projektu

1.Sdílení odborných zkušeností - inspirace pro učitele 1. stupně - Mgr. Miloš Novotný - ředitel ZŠ Nemyčeves - pro malý zájem se akce nekonala
28. 2. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
8.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

1.Sdílení odborných zkušeností - PhDr. Hana Mervartová - Kooperativní výchova v prostředí školy 
9. 3. 2017
Hotel Zlatá hvězda - sál 1. patro
9.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Michaela Čaňková - praktické nápady pro výuku AJ - pro malý zájem zrušeno
6. 4. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 17.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností  - Mgr. Dagmar Burdová, Mgr. Jana Vohralíková - Když číst znamená myslet
Workshop se sdílením zkušeností účastníků zaměřený na metody, které podporují čtenářskou gramotnost, tj. dovednost rozumět textu, analyzovat ho, hledat v něm myšlenky a informace, diskutovat o nich, tvůrčím způsobem s nimi pracovat a rozvíjet je.
Část workshopu bude probíhat v sekcích (1. a 2. stupeň).
Účastníci si přinesou rozečtenou beletristickou knihu a učebnici literatury (čítanku), s níž rádi pracují.
3. 5. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - FIE (Feuersteinś Instrumental Enrichment) -  speciální program instrumentálního obohacování pro systematickou výuku myšlení - Mgr. J. Sehnal a Mgr. P. Judová
24. 5. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.,
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

1. Inspirace ze školního stravování včetně ochutnávek
28. 8. 2017
Scolarest
U Školek 1117
9.00- 11.00
Hrazeno z projektu

1.Sociálně -právní ochrana v kontextu školního prostředí - Mgr. Roman Mašek
29. 8. 2017
Salonek Hotelu Zlatá Hvězda Litomyšl
9.00 - 14.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří Halda -Talent a jeho základní atributy
25. 9. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Michaela Čaňková - praktické nápady pro výuku AJ
4. 10. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 17.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Květa Hrbková - Hranice a rituály ve výchově dětí
26. 10. 2017
Salonek Hotelu Zlatá Hvězda Litomyšl
 09.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností pedagogů mateřských škol
27. - 28. 10. 2017
Květná Zahrada
Hrazeno z projektu


1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří Halda - Aspekty sociální a emoční zralosti

17. 1. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

 

5.Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad, ADHD a s ostatními typy speciálních potřeb - POUZE PRO VYBRANÉ PEDAGOGY Z ORP LITOMYŠL A ZAPOJENÉ DO PROJEKTU CVP:

5. Mgr. Ferdinand Raditsch - Dítě, poruchy chování, pozornosti, rodiče a škola
9. 11. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
Hrazeno z projektu
 

5.Mgr. Marika Kropíková -Školská legislativa v aktuálním znění  týkající se společného vzdělávání pro mateřské a základní školy včetně podpůrných opatření  
31. 1. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

5.PhDr. Jana Mervartová - Komunikace s rodinou v prostředí školy
17. 5. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

5. PhDr. Hana Mervartová - Poruchy chování
30. 5. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

5.Mgr. Marika Kropíková  - Pedagogická diagnostika dítěte v předškolním zařízení, žáka ve škole se zaměřením na děti  se speciálními potřebami 
20. 9. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

5.Mgr. Květa Hrbková -Jak komunikovat ve školním prostředí s dětmi s potřebou podpůrných opatření
25. 10. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

5. Mgr. Jiří Halda -Sociální dovednosti a efektivní komunikace
4. 12. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

 

 7: Podpora hospitací a sdílení dobré praxe – vzájemné návštěvy mezi školami, pedagogy, také ze speciálních škol“,

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Bc. Blanka Famfulíková - výuka v mateřské škole
15. 3. 2017
Mateřská škola Dolní Újezd 
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Mgr. Pavel Jakl - výuka chemie, informatiky a matematiky
21. a 22. 3. 2017
Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Mgr. Irena Rensová - výuka v mateřské škole, pokusy vhodné
v předškolním věku
7. 4. 2017
Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná, okres Svitavy 
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Mgr. Vlasta Macková - výuka na 1. stupni
12. 4. 2017
Masarykova základní škola Morašice
výuka na 1. stupni ZŠ
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Mgr. Vítězslava Volštátová
12. 5. 2017
I. MŠ Litomyšl
8.00 - 16.00
Hrazeno z projektu

 

1.kulatý stůl KNPV v rámci komplexního přístupu k dítěti - DOMÁCÍ NÁSILÍ -  "BEZE SVĚDKŮ" - Mgr. Antonín Křoustek, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí Jihlava
Mgr. Karolína Jeníková, Bílý kruh bezpečí Pardubice, případový manažer, krizový intervent pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů
6. 2. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
15.30 - 19.00
Hrazeno z projektu

1. Kulatý stůl KNZV - Důležitost vzdělávání
27. 2. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919, Litomyšl
od 15.30
Hrazeno z projektu

2. Kulatý stůl KNPV - Bc. Iveta Millerová a Mgr. Jan Kudry, PhD. - „Sociální vyloučení a jeho dopad do oblasti edukace“
15. 5. 2017 
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
15.30 - 18.00
Hrazeno z projektu

3. Kulatý stůl  KNPV - Romská problematika
13. 11. 2017 
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
16.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

 

 

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“, r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a  financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

  

Anotace vzdělávací akce a přihláška

 

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“,
r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl


© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty