Litomysl Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl záložky a sdílení

Fotomomentky z realizace projektu

Mgr. Jiří Halda - Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele

Vzdělávací akce
datum: 17. 5. 2019
Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele
Procesy učení jsou přirozenou vývojovou potřebou mozku a lidského vědomí. Dějí se automaticky, je ale možné, ba přímo potřebné je ovlivňovat. Jedná se o přirozený proces zrání mozku, který mění dynamiku i charakter podle konkrétních časových období.
blok: Dynamika vývoje mozku z hlediska individuálních a skupinových potřeb. Paralelní procesy učení a jejich izolované charakteristiky. 
blok: Vývojová období a jeho charakteristiky v souběžném zrání procesů učení – v předškolním věku a vlivu institucí na tento věk. 
blok: Období prvního a druhého stupně ZŠ charakteristické odlišnosti jednotlivých ročníků, ale i stupňů. Co dominuje dynamice nízkého věku? Skupinové potřeby žáků druhého stupně. Vliv a význam výchovného působení rodiny a formativního působení školy. Charakteristiky středoškolského období a jak se vyvíjejí procesy učení v průběhu dospělosti a stáří. 
blok:  Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Je tradiční charakteristikou, že větší část pedagogů se setkává s velmi podobnými problémy, jen je díky individuálnímu přístupu (v individualizovaném období vývoje dětí) neumí zobecňovat. Proto je diskuze velmi efektivní částí výuky, kdy se informace transformují do znalostí a ty do dovedností. 
Cílem semináře je seznámit účastníky s dynamikou vývoje procesů učení a jeho charakteristickými obdobími. Paralelnost a vývojové zvláštnosti delegují na učitele zvýšenou osobnostní pružnost, ale také znalost informací z tohoto oboru.

Agrese a její řešení - Mgr. Jiří Halda

Vzdělávací akce
datum: 17. 5. 2018

Jednání projektového týmu

Projektový tým
datum: 9. 4. 2018

PhDr. Petra Novotná - Inkluze v praxi

Vzdělávací akce
datum: 4. 4. 2018

Začít spolu v kostce

Kulatý stůl
datum: 21. 3. 2018

Mgr. Miloš Novotný - Inspirace pro I. stupeň ZŠ

Vzdělávací akce
datum: 6. 3. 2018

Jednání koordinátorů

Koordinátoři ZŠ a MŠ
datum: 15. 1. 2018

Jednání projektového týmu

Projektový tým
datum: 15. 1. 2018

Jednání projektového týmu

Projektový tým
datum: 13. 12. 2017

Mgr. Květa Hrbková - Hranice a rituály ve výchově dětí

Vzdělávací akce
datum: 26. 10. 2017

Mgr. Michaela Čaňková - Praktické nápady pro výuku AJ

Vzdělávací akce
datum: 4. 10. 2017

Inspirace ze školního stravování včetně ochutnávek

Vzdělávací akce
datum: 28. 8. 2017

Jednání projektového týmu

Projektový tým
datum: 20. 7. 2017

Schůzka "Starší kamarád"

Starší kamarád
datum: 28. 6. 2017

PhDr. Hana Mervartová - Poruchy chování

Vzdělávací akce
datum: 30. 5. 2017

Jednání projektového týmu

Projektový tým
datum: 9. 5. 2017

Jednání projektového týmu

Projektový tým
datum: 4. 4. 2017