Programy a výtvarné dílny

V září jsme připravili širokou nabídku výukových programů pro ZŠ.

Již tradičně proběhl pro 4. a 6. ročníky pětihodinový program Dopoledne v pravěku, který úzce navazuje na osnovy dějepisu a pomocí praktických ukázek doplňuje teoretické učivo.

Předvánoční výukové programy jsou zaměřené na rukodělné techniky, aby si děti odnesly krásné dárky pro své blízké.

Nejvíce tříd si vybralo keramiku, úspěch měly i ostatní dílny - pergamano, iris folding, vosková batika. Na II. ZŠ ve třídě paní učitelky Hýblové, proběhl poprvé program Slyšet jinak pod vedením Mgr. Renaty Pechancové. Děti prožily proměnu hudební výchovy v obor, v němž kreativita má stejně významnou roli jako reprodukce. Program je vhodný pro děti z prvního i druhého stupeň ZŠ a pro studenty středních škol.

Celkem proběhlo od října do prosince 59 výukových programů, kterých se zúčastnilo 1 179 dětí. Jsme moc rádi, že jsme pomohli tolika dětem rozzářit pod stromečkem oči jejich nejbližších krásnými dárky.

Prohlédněte si naši fotogalerii.

> Plackování

> Iris folding

> Savování a dotisk triček vzory inspirovanými Mexikem

> Pergamáno pro ZŠ

> Tisk na textil pro ZŠ

> Přírodovědné exkurze a soutěže pro MŠ a ZŠ

> Keramika pro celou třídu ZŠ

> Dopoledne v pravěku pro ZŠ

> Smalty pro ZŠ

"Co mi řekneš, to zapomenu.
Co mi ukážeš, na to si možná vzpomenu.
Co si zkusím, to mi zůstane."

-- Konfucius

FotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografieFotografie