Tábory

Pobytové

Řadov Svratouch Vltava na lodích
OBSAZENO OBSAZENO OBSAZENO
29.6. – 13.7. 7.7. - 20.7. 3.8. - 10.8.

Příměstské

sportovní parkour keramický turistický multimediální tvořivý na in-line bruslíchl
OBSAZENO ZRUŠENO OBSAZENO OBSAZENO OBSAZENO OBSAZENO OBSAZENO
1.7. - 4.7. 15.7. - 19.7. 22.7. - 26.7. 22.7. - 26.7. 29.7. - 2.8. 12.8. - 16.8. 19.8. - 23.8.

Obecné informace k táborům a pobytovým akcím:

- na tábory se můžete přihlašovat od jejich zveřejnění do naplnění kapacity
- každý tábor nebo akce má u sebe svou přihlášku, informace a další dokumenty KE STAŽENÍ
- vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte v SVČ nebo zašlete poštou nebo elektronicky
- platby provádějte prosím na účet SVČ 211390619/0600 dle pokynů a daného termínu
- věnujte pozornost STORNO podmínkám

Pokud Vaše dítě onemocní, ihned nás o tom prosím informujte!
Pokud budeme mít náhradníka, jeho místo mu postoupíme.

Čestné prohlášení

Posudek zdravotní způsobilosti

Stornovací podmínky

Stornovací polatky

Jiné ustanovení

Fotografie