Tábory

Pobytové

Řadov Svratouch Vltava na lodích
Pevnost Řadov AUSTRÁLIE pobyt pro rodiny s dětmi
1.7.– 15.7./td> 9.7. - 22.7. 29.7.- 5.8.
plně obsazen

Příměstské

s Karlem a Pájou sportovní (od 11 let) keramický na in-line bruslích turistický kreativní
10.-14.7. 17.-21.7. 24.-28.7. 7.-11.8. 14.-18.8. 21.-25.8.
plně obsazen plně obsazen plně obsazen plně obsazen plně obsazen plně obsazen

Obecné informace k táborům a pobytovým akcím:

- na tábory se můžete přihlašovat od jejich zveřejnění do naplnění kapacity
- každý tábor nebo akce má u sebe svou přihlášku, informace a další dokumenty KE STAŽENÍ
- vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte v DDM nebo zašlete poštou nebo elektronicky
- platby provádějte prosím na účet DDM 211390619/0600 dle pokynů a daného termínu
- věnujte pozornost STORNO podmínkám

Pokud Vaše dítě onemocní, ihned nás o tom prosím informujte!
Pokud budeme mít náhradníka, jeho místo mu postoupíme.

Čestné prohlášení

Posudek zdravotní způsobilosti

Stornovací podmínky

Stornovací polatky

Jiné ustanovení