Tábory

Pobytové

Řadov Svratouch Vltava na lodích
Vyrážíme! Magická univerzita pobyt pro rodiny s dětmi
30.6. - 14.7. 8.7. - 21.7. 5.8. - 11.8.
obsazeno obsazeno obsazeno

Příměstské

multimédia turistický objevitelé na in-line bruslích
23.7. - 27.7. 30.7. - 3.8. 6.8. - 10.8. 13.-17.8.
plně obsazen plně obsazen plně obsazen plně obsazen

Obecné informace k táborům a pobytovým akcím:

- na tábory se můžete přihlašovat od jejich zveřejnění do naplnění kapacity
- každý tábor nebo akce má u sebe svou přihlášku, informace a další dokumenty KE STAŽENÍ
- vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte v DDM nebo zašlete poštou nebo elektronicky
- platby provádějte prosím na účet DDM 211390619/0600 dle pokynů a daného termínu
- věnujte pozornost STORNO podmínkám

Pokud Vaše dítě onemocní, ihned nás o tom prosím informujte!
Pokud budeme mít náhradníka, jeho místo mu postoupíme.

Čestné prohlášení

Posudek zdravotní způsobilosti

Stornovací podmínky

Stornovací polatky

Jiné ustanovení