Recitační dílna pro pedagogy 17. 1. 2014

Dílny > Recitační dílna pro pedagogy 17. 1. 2014

17. 1. 2014 od 14:00 v DDM Litomyšl
Recitační dílna pod vedením Mgr. Jany Trojanové (1985), která pravidelně zasedá v krajských porotách na recitačních a divadelních soutěžích.
Zveme všechny příznivce recitace a pedagogy, kteří připravují své žáky na recitační soutěže. V této dílně se dozvíte, jaký mají smysl recitační přehlídky, v jakém duchu by měly soutěže probíhat, jaké texty vybírat a jak recitátory připravit. V loňském roce tuto dílnu navštívilo mnoho pedagogů, kteří ocenili novou inspiraci a využili ji při přípravě svých svěřenců.

Fotografie