Litomysl Zprávy z města záložky a sdílení

Prasklo vodovodní vedení. Závada se odstraňuje

Ve středu 7. října 2015 v odpoledních hodinách prasklo vodovodní vedení, které slouží jako výtlak do vodojemu „Zaháj“. Na odstranění závady se začalo pracovat okamžitě po jejím zjištění a opravovat se bude ještě během čtvrtka 8. října. V této chvíli pracovníci Vodovodů Litomyšl provádějí odkalování.

Uvedený vodojem zásobuje vodou nejen samotnou Zaháj, ale také třeba Smetanovo náměstí nebo lokalitu u Penny Marketu. Do vodojemu „Zaháj“ se čerpá voda z úpravny „Nedošín“. Z něj se pak gravitačně zásobuje I. tlakové pásmo ve městě. U tohoto vodojemu je přistavěna ATS, pomocí níž je zásobena také obec Kornice a areál ZDCHP Litomyšl.

„Pracovníci Vodovodů Litomyšl museli zastavit vodu a přepojit zasažené lokality na vodojem „Benátky“. Ovšem v důsledku zastavení a opětovného puštění vody mohlo dojít k jejímu zakalení. Vodovody nyní provádějí odkalování, tedy vodu odpouští,“ sdělil místostarosta Litomyšle Michal Kortyš. Pokud by někdo z občanů zaznamenal zakalení vody, nechť se obrátí na non-stop pohotovostní linku Vodovodů Litomyšl na tel. čísle: 724 093 704.

Děkujeme za pochopení.

O dalším vývoji budeme informovat: Ve čtvrtek 8. 10. 2015 přidány fotografie. Snímky jsou ze 7. a 8. 10. 2015. Zaměstnanci Vodovodů jsou stále na místě závady.  

Mgr. Jana Bisová
vedoucí tiskového oddělení

datum uložení: 7. 10. 2015


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty