Litomysl Zprávy z města záložky a sdílení

Litomyšl přátelská rodině

Jste organizací nebo firmou, ve které jsou rodiny s dětmi vítány? Rády k vám rodiny chodí a vracejí se k Vám? Chcete, aby o Vás rodiny z Litomyšle i jiných míst věděly? Přihlaste se do kampaně, kterou vyhlásilo město Litomyšl „Litomyšl přátelská rodině“ a získejte titul „Místo přátelské rodině“.

„Rozhodli jsme se vyhlásit kampaň „Litomyšl přátelská rodině“ jejíž cílem je ocenit firmy a organizace nabízející služby a aktivity pro rodiny,“ konstatuje místostarosta Kašpar a pokračuje „přihlásit se mohou restaurace, kavárny, cukrárny, ubytovací, kulturní či sportovní zařízení, organizace poskytující služby pro rodinu - firmy či organizace přispívající ke zvýšení kvalita života rodin ve městě.“

„Těší mne, že se Město Litomyšl přihlásilo k desetiletému úsilí Sítě mateřských center a ocení každého, kdo vytváří přátelské podmínky pro život rodin. Vždyť co cennějšího společnost má než rodinu,“ podporuje zapojení do kampaně město Litomyšl Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center.

Jak se přihlásit?

Vyplněním stručné přihlášky a dotazníku, které naleznete zde.
Vyplněný dotazník a přihlášku odevzdejte od 15. dubna 2014 do 15. května 2014 do Informačního centra Litomyšl či podatelnu městského úřadu.
V druhé polovině května 2014 porota složená ze zástupců města Litomyšl, Komise pro rodinu, mládež a komunitní plánování, Informačního centra Litomyšl, Rodinného centra Litomyšl a žáků  Základní školy Litomyšl Zámecká 496 dotazníky vyhodnotí, firmy navštíví a začátkem června 2014 slavnostně vyhlásí firmy, organizace, které obdrží titul „Místo přátelské rodině“.

Co získáte?

  • titul „Místo přátelské rodině“ na období 2014 – 2016
  • umístění do databáze „Litomyšl přátelská rodně“ přístupnou na webu města Litomyšle, Informačního centra Litomyšl, Základní školy Litomyšl Zámecká 496,  Rodinného centra Litomyšl a www.familyfriendly.cz
  • uvedení na mapě „Míst přátelských rodině“ v Litomyšli
  • mediální prezentaci

Potřebujete další informace, abyste se mohli přihlásit? Kontaktujte Petru Benešovou, tel.: 607 605 720, e-mail: pbenesova@centrum.cz

Petra Benešová
předsedkyně komise pro rodinu, mládež a komunitní plánování

datum uložení: 25. 4. 2014


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty