Litomysl Zprávy z města záložky a sdílení

Modernizace ZUŠ Bedřicha Smetany dokončena

Před necelým rokem začaly práce na projektu Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor Základní umělecké školy (ZUŠ) Bedřicha Smetany v Litomyšli. Vše je zdárně hotovo a škola se nyní může pochlubit novými vzdělávacími programy, koncertním sálem nebo dalšími učebnami. Nechybí ani nahrávací studio s vybavením.

Náklady ve výši 10 milionů korun byly financovány z Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod se spoluúčastí města Litomyšle. Nové prostory slavnostně otevře koncert 15. dubna od 18.00 hod.

ZUŠ zve na prohlídku nových prostor
V úterý 15. dubna bude mít veřejnost možnost zhodnotit, jak se modernizace budovy ZUŠ povedla. Ještě před večerním koncertem jste zváni na Den otevřených dveří od 13.00 do 17.00 hod. „V tomto časovém rozmezí si budou moci zájemci prohlédnout staré i nové prostory školy. V nové multimediální učebně hudební nauky bude připravena prezentace jednotlivých oborů školy a fotografií z průběhu stavby,“ prozrazuje Markéta Hegrová, ředitelka Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Litomyšli, a pokračuje: „V atriu chceme nainstalovat výstavu prací žáků výtvarného oboru a dle počasí zde bude probíhat ukázková živá výuka některých hudebních nástrojů, které v naší ZUŠ vyučujeme. Od 17.30 hodin bude příchozím na slavnostní otevření zpříjemňovat čekání klarinetové komorní trio pod vedením Libora Kazdy.“ Večerní program pak začne přestřižením pásky, následovat bude prohlídka upravených půdních prostorů a zakončí jej krátký koncert v novém sále školy. 

Stavební úpravy rozšířily kapacitu školy i její možnosti
Půdní prostory budovy v ulici Rektora Stříteského našly své využití. Jejich stavebními úpravami škola získala sál s kapacitou osmdesát míst a tři nové učebny. V té, která přiléhá k sálu, je dokonce nahrávací studio. „Díky realizaci projektu má škola konečně dostačující a zároveň moderní prostory pro výuku hudebního oboru. Ve dvou nových učebnách bude výuka dechových a elektronických nástrojů. Z původního sálku na hlavní budově jsme vytvořili „multimediální učebnu hudební nauky", která je vybavena audio/video technikou, interaktivní tabulí s magnetickým popisovatelným povrchem a 10 žákovskými pracovišti, vybavenými počítači s výukovými programy pro nácvik rytmu, intonace, sluchu, hudební teorie, psaní not a hudebních nástrojů. Nový způsob výuky se bude odvíjet od propojení klasických výukových metod s využitím počítačů a ostatní elektrotechniky,“ vysvětluje Markéta Hegrová. Modernizace budovy však pomůže také dětskému pěveckému sboru, který má vynikající výsledky a prvotřídně reprezentuje školu na českých soutěžních přehlídkách, ale v současné době nemá vlastní zkušebnu s požadovaným vybavením. „Díky rekonstrukci hlavní budovy výuka sboru nebude nijak časově ani prostorově omezena a budeme moci do praxe kromě klasické formy výuky, která je nezbytná u začínajících sborů, uvést také nejrůznějších formy mezioborových projektů,“ upřesňuje ředitelka.

Stavební úpravy ovšem byly jen částí projektu. „Škola chce umělecké předměty přiblížit požadavkům současného žáka a na základě toho připravila novou koncepci modernizace forem výuky elektronických nástrojů, hudební nauky a dětského pěveckého sboru," přibližuje dřívější ředitel ZUŠ a současný místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar a Markéta Hegrová dodává: „Inovace a modernizace výuky se dotkne oblasti nahrávání zvuku a výuky hudební nauky. V rámci výuky EKN nabízíme předmět „Záznam a zpracování zvuku", který chceme postupně integrovat i do výuky jiných nástrojů a do budoucna osamostatnit jako samostatné studijní zaměření. Výuka tohoto předmětu samozřejmě bude probíhat v novém nahrávacím studiu.“

Podle ředitelky se rekonstrukcí budovy a modernizací výuky zvýší prestiž školy a zatraktivní vzdělávací nabídka tak, aby se zvýšil zájem dětí o studium uměleckých předmětů vyučovaných v ZUŠ. Věří, že škola obstojí mezi konkurenčními vzdělávacími nabídkami jiných zájmových institucí. Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany navštěvuje v současnosti okolo 600 žáků z Litomyšle, okolních obcí ale i z Poličky či Vysokého Mýta. Po stavebních úpravách by se počet žáků mohl ještě zvýšit.

Mgr. Jana Bisová
redakce Lilie

datum uložení: 14. 4. 2014


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty