Litomysl Zprávy z města záložky a sdílení

Piaristický kostel se možná vrátí do rukou církve

V žádném případě to však nebude mít vliv na dotaci z Integrovaného operačního programu ani na plánované využití kostela Nalezení sv. Kříže. Všechny poplašné zprávy se snažíme dementovat v přiloženém článku. Plánovaná sbírka na tři nové zvony - sv. Václava, Panny Marie a sv. Josefa - bude spuštěna 1. února 2014.

Revitalizace piaristického kostela Nalezení sv. Kříže se pomalu chýlí k závěru. Vrácen do života města bude přesně 300 let po položení základního kamene. Jeho zásadní rekonstrukce je součástí největšího investičního projektu v novodobých dějinách Litomyšle. Příjemcem dotace z Evropské unie a investorem revitalizace je město Litomyšl, celková dotace na rekonstrukci jedenácti objektů je cca 400 milionů korun. Pro poskytovatele dotace nebylo podstatné vlastnictví jednotlivých objektů. Z toho důvodu byly do projektu zařazeny nejen městské objekty, ale na základě smluv o výpůjčkách také státní (piaristický kostel, anglický park) či církevní stavby (piaristická kolej).         

Podle informací z médií zažádala Českomoravská provincie Řádu zbožných škol - piaristů 31. 12. 2013 o navrácení kostela Nalezení sv. Kříže.  

Město Litomyšl musí dementovat všechny poplašné zprávy a „zaručené“ informace, které říkají, že v případě navrácení kostela bude město Litomyšl vracet dotaci.

-         není pravda, že v nově opraveném kostele nebylo počítáno s pořádáním bohoslužeb - vždy jsme o kostelu psali jako o místě kontemplace a o nutnosti navrátit mu jeho původní funkci. Pořádání kulturních akcí a výstav má být pouze doplňkovou činností a s církevním využitím objektu se nijak nevylučuje. V tuto chvíli je dokonce znám termín znovuvysvěcení kostela - neděle 15. června 2014.

-         Českomoravská provincie Řádu zbožných škol je již léta vlastníkem piaristické koleje - město Litomyšl se s nimi vždy na všem dohodlo k oboustranné spokojenosti. Nebojíme se, že by tomu tentokrát bylo jinak.

-         Pro město Litomyšl je nejdůležitější to, že se kostel podařilo zachránit - mnohé památky takové štěstí neměly. S trochou nadsázky lze říci, že nám ho z Litomyšle nikdo neodstěhuje.

-         vrácení dotace se také nebojíme, jsme přesvědčeni, že pětiletou udržitelnost projektu dokážeme i v případě, že kostel bude navrácen piaristům. Naopak si v tomto případě dovedeme představit i dlouhodobější spolupráci. Např. tak, jak je to plánováno v případě Piaristické koleje - tedy 35 let. 

Plánovaná sbírka na tři nové zvony (sv. Václav, Panna Maria a sv. Josef) bude spuštěna 1. února 2014 (č. účtu: 107-6430890207/0100). Město Litomyšl si váží všech památek, které má na svém území a dlouhodobě se jejich majitelům snaží pomáhat. V tomto případě právě vyhlášenou sbírkou na pořízení nových zvonů. Litomyšl je totiž jedním z mála měst, které nemají zvony „živé“. „Samozřejmě chceme, aby v piaristickém kostele zvony byly,” reagoval starosta Litomyšle Michal Kortyš. Kostel bez zvonu je podle starosty jako tělo bez duše. „Narážíme však na problém, kterým je financování výroby nových zvonů. I s opravou jedné ze stolic a elektrickým pohonem je projekt vyčíslen na 1,5 milionu korun. Čtyřsetmilionová investice, která proudí do Revitalizace zámeckého návrší, bohužel, nezahrnuje pořízení zvonů. Ty byly označeny za neuznatelný náklad,” řekl Michal Kortyš.

Dodejme, že pořízené zvony budou majetkem města Litomyšl a ani v tomto případě tedy nehrozí jejich odstěhování z našeho města. Předem děkujeme za každý váš dar.

Ing. Michaela Severová
tisková mluvčí města Litomyšl

datum uložení: 13. 1. 2014


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty