Litomysl Zprávy z města záložky a sdílení

Startuje hudební i výtvarná Smetanova Litomyšl

55. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl odstartuje již ve čtvrtek 13. června 2013. O den později zahájí i 9. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle. Na mnoha místech v Litomyšli nás čeká velká řada hudebních i výtvarných zážitků.

Od 14. června, spolu se zahájením mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, probíhá v Litomyšli  9. ročník souběžného festivalu výtvarného. Smetanova výtvarná Litomyšl se stala pro návštěvníky festivalu i milovníky umění neodmyslitelnou součástí zdejšího letního výtvarného života. Jde o jednu z největších akcí podobného typu v České republice, letošní program nabízí celkem 13 souběžných výstavních akcí.

Výstava připravená ke 100. výročí narození rodáka z nedalekého Horního Újezdu, malíře Václava Boštíka, jedné z nejvýznamnějších osobností české malby 2. poloviny 20. století, celý festival uvádí. Pod názvem Hledání ztraceného ráje, ve výběru malířova celoživotního přítele a kurátora Jaromíra Zeminy, představuje v rekonstruované zámecké jízdárně v obrazárně zámku (na kterém malíř za normalizace pracoval 13 let jako restaurátor tamních sgrafit) nejdůležitější Boštíkova díla, mj. ze sbírek Národní galerie či celé rozvětvené malířovy rodiny. K výstavě vychází v nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli kniha Martina Boštíka, Stanislava Vosyky a Jaromíra Zeminy, která akcentuje Boštíkovo dílo ve vztahu ke zdejšímu kraji.

Litomyšlsku jsou věnovány i další dvě výstavy, které představují krajinářské dílo Maxe Švabinského, jež v letech 1900-1919 vznikalo v nedalekém Kozlově. Výstavy v Městské galerii v Litomyšli a v Městském muzeu v České Třebové ve vzájemné provázanosti s chalupou Maxe Švabinského na Kozlově představují vše zásadní, co z ruky tohoto kreslíře a malíře v našem kraji vzniklo.

Dvacáté výročí založení Portmonea a restaurátorské školy v Litomyšli připomíná soubor výstav, dokumentující práce zakladatelů Muzea Josefa Váchala, jejich žáků i dnešních následovníků na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.

Součástí SVL jsou tradičně i výstavy soukromých galerií: Miroslav Kroupa uvádí ve své galerii prestižní kolekci českých symbolistních a secesních malířů, v Galerii Miroslava Kubíka představují neméně zajímavý výběr z díla 10 současných českých fotografů, White Gallery v Osíku představí zcela v duchu své pozoruhodné dramaturgie méně známé práce Theodora Pištěka ze 60. let.

Ve větší míře než v minulosti dostali letos na SVL prostor i místní umělci: např. mladá fotografka Nikola Tláskalová představuje v zámeckém pivovaru záběry ze zákulisí operního festivalu. Výtvarné přátele představuje ve svém ateliéru také známý místní keramik Jiří Dudycha.

V zámeckém pivovaru je dále prezentován projekt Václava Ciglera a Michala Motyčky k výzdobě kostela Nalezení svatého Kříže, který by měl být realizován v tomto roce, a také výstava z cyklu sdružení měst Česká inspirace, jež letos uvádí dílo Miroslava Kovala.

Organizátory festivalu jsou Smetanova Litomyšl, o. p. s. ve spolupráci s Bohemian Heritage Fund a dalšími výstavními partnery. Na organizaci a financování festivalu se mj. podílí také Pardubický kraj, město Litomyšl a Skupina ČEZ.

Pavel Chalupa 606 796 599, p. chalupa@seznam.cz (program)
Petra Jiráňová 724 675 417, p.jiranova@centrum.cz (produkce)
www.vytvarna.smetanovalitomysl.cz
(tato zpráva je tu ke stažení včetně obrázků, jež jsou volně k použití v rámci propagace výstavy)

vyvěsila Michaela Severová
tisková mluvčí Města Litomyšl

datum uložení: 12. 6. 2013


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty