Litomysl Zprávy z města záložky a sdílení

Scénář stabilizace nemocnic v Pardubickém kraji

Litomyšl je prvním městem, kde byl představen Scénář stabilizace nemocnic akutní lůžkové péče Pardubického kraje. Během čtrnácti dnů budou s materiálem seznámeny všechny dotčené subjekty.

V pondělí 20. května se v Litomyšli sešli zástupci Pardubického kraje, krajského úřadu, Představenstva nemocnic Pardubického kraje a Litomyšlské nemocnice, a.s. s vedením radnice, radními a zástupcem nejsilnější opoziční strany, aby je seznámili se Scénářem stabilizace nemocnic akutní lůžkové péče Pardubického kraje. Litomyšl byla prvním městem, kde byl tento materiál představen.

V prezentaci byly nastíněny vize a jejich řešení, díky jimž by mělo dojít ke stabilizaci nemoc. „Každý chceme, abychom na území kraje měli funkční zdravotnictví. Zachováme ve veřejných rukách zdravotnictví akutní péče na celém území kraje, ale pochopitelně musí být udržitelné a provázané,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek a dodal: „Pro každé z pěti míst je navržena nějaká perspektiva a pro žádnou nemocnici to není likvidační.“

Během čtrnácti dnů by se Scénářem měly být seznámeny všechny dotčené subjekty.

 

* Tisková zpráva Představenstva nemocnic Pardubického kraje:

Dostupnost akutní péče i její kvalitu zachováme

Představenstvo nemocnic projednalo změny s radními měst

/Litomyšl, Svitavy, 21. 5. 2013/ O podobě navrženého Scénáře budoucí akutní lůžkové péče v krajských nemocnicích, se kterým se 16. 5. ztotožnila Rada Pardubického kraje, jednali v pondělí 20. května se starosty a radními v Litomyšli a následně ve Svitavách  předseda a místopředseda Představenstva nemocnic Pardubického kraje Pavel Havíř a Jiří Benedikt a 1. náměstek hejtmana Roman Línek: „Je nezbytně nutné osobně vysvětlovat voleným zástupcům měst všechny změny a také důvody, které nás ke změnám vedou,“ uvedl Línek. Schůzky se účastnili také ředitelé nemocnic.

Změny v řízení nemocnic

„Ve scénáři respektujeme limity dané vlastníkem, to znamená, že všechny nemocnice budou poskytovat i nadále akutní zdravotní péči a zůstanou ve vlastnictví kraje,“ uvedl předseda představenstva Pavel Havíř, který starostům vysvětlil: „Navrhujeme organizačně jednodušší řízení pěti nemocnic jako jednoho subjektu s jedním představenstvem a s jednou dozorčí radou.“ Upřesnil, že jedna akciová společnost přinese přehlednější řízení nákladů a společných nákupů. Jednotná personální politika má za cíl udržet kvalitní zdravotnický personál, který je hlavní součástí zdravotní péče. Obslužné a technické činnosti bude řídit a spravovat jedna společná vnitřní organizační jednotka.

Péče musí být časově dostupná a vysoce odborná

Rozložení oborů lůžkové zdravotní péče je nutné strukturovat tak, aby byla provázaná a časově dostupná, kvalitní, efektivní a udržitelná. „V návrhu zohledňujeme především pacienty. Změny pro ně musejí být vstřícné, a pokud o nějakou péči přímo v místě přijdou, bude pro ně časově dostupná kousek dál. K tomu musejí dostat jinou přidanou hodnotu,“ uvedl Pavel Havíř. S důrazem na kvalitu služeb budou všechny nemocnice brzy akreditované Spojenou akreditační komisí, se stabilizovaným a erudovaným personálem.

„Zdravotnictví je obecně velmi specificky ceněnou profesí. Přidanou hodnotou jsou specificky vzdělaní lidé. Do vzdělání profesionálních zdravotníků a ošetřovatelů je investováno hodně času i peněz. Lidé ve zdravotnictví se odborně vzdělávají i dále při práci, absolvují pomaturitní či postgraduální studium. Takový personál je obrovský profesionální kapitál, který si musíme chránit a musíme s těmito odborníky pracovat jako se vzácným kořením,“ uvedl předseda představenstva Pavel Havíř.

Vlajkovou lodí v Litomyšli se stává neurologie

„Nejen pod finančním tlakem, ale také pod tlakem úhradové vyhlášky a odborných společností je nutné provést jiné rozmístění (alokaci) zdravotní péče v kraji v některých oborech,“ vysvětlil předseda představenstva Pavel Havíř.  Uvedl, že Litomyšlskou nemocnici čeká vzhledem k přísným personálním, technickým a medicínským předpokladům alokace akutní lůžkové péče v základních oborech dětského lékařství a porodnictví. Tuto změnu zde nastartoval odchod dvou dětských lékařek. „Prioritou v Litomyšli je rozvoj neurologie, kde vzniklo iktové centrum pro spádovou oblast téměř poloviny kraje,“ uvedl Pavel Havíř. Roman Línek ji označil za vlajkovou loď Litomyšlské nemocnice. Navíc sebou nese rozvoj dalších oborů zejména rehabilitace a ortopedie.

Prioritou ve Svitavách je rozvoj psychiatrie

Ve Svitavské nemocnici budou zachovány základní obory akutní péče, jako je chirurgie, interna, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví. „Bude nezbytné kapacitně posílit lůžka intenzivní a ARO péče. ORL a urologii navrhujeme řešit v rámci společného lůžkového fondu chirurgických oborů,“ vysvětlil Pavel Havíř. Příležitostí pro další rozvoj zde má psychiatrická péče, která bude dále situována do nově budovaného centra komplexní péče v tomto oboru a která se tak stane jedním z pilířů krajského zdravotnictví.

Návrh je průsečíkem možných kompromisů

Pardubický kraj měl podle Romana Línka tři možnosti. Za prvé: nedělat nic - přičemž v rozpočtu kraje letos není téměř 180 milionů na dofinancování nemocnic. Za druhé: pronajmout nemocnice soukromníkovi - jako se to stalo již ve dvou krajích - a zbavit se možnosti ovlivňovat akutní lůžkovou péči. „Třetí možností, kterou jsme si vybrali, je ta, která garantuje zachování akutní lůžkové péče ve všech pěti nemocnicích v kraji a ponechává ji ve veřejných rukou,“ uvedl a dodal, že to stojí v zadání, které pro tvorbu scénáře stanovila krajská rada.

„Řešení navržené ve Scénáři je průsečíkem možných kompromisů, které neohrozí nemocnice do budoucna, a které jsou udržitelné. Pro každé z těchto pěti míst je nalezena perspektiva a ani pro jednu nemocnici nejsou navrhované změny likvidační,“ uzavřel 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

                                                                                                          Zdenka Hanyšová Celá

 

Mgr. Jana Bisová
redakce Lilie

datum uložení: 20. 5. 2013


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty