Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územně plánovací dokumentace obce Tržek

Obec Tržek má platný územní plán vydaný formou obecně závazné vyhlášky č. 2/2006, nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 4.1.2007 a jeho změnu č.1 vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2011, která nabylo účinnosti 31.3.2011.

Dokumentace územního plánu i změny č.1. je níže k nahlédnutí.

Možnost k nahlédnutí do obou dokumentací máte dále na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Tržek
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

územní plán (vydaný)

 textová část (formát pdf, velikost 948,01 KB)

 schéma hlavního výkresu - a (formát pdf, velikost 3,18 MB)

 schéma hlavního výkresu - b (formát pdf, velikost 519,94 KB)

 hlavní výkres - a (formát pdf, velikost 8,11 MB)

 hlavní výkres - b (formát pdf, velikost 546,35 KB)

 hlavní výkres - výřez urbanizovaného území - a (formát pdf, velikost 6,95 MB)

 hlavní výkres - výřez urbanizovaného území - b (formát pdf, velikost 204,82 KB)

 výkres širších vztahů - a (formát pdf, velikost 2,9 MB)

 výkres širších vztahů - b (formát pdf, velikost 583,5 KB)

 návrh řešení dopravy a technické infrastruktury - a (formát pdf, velikost 9,13 MB)

 návrh řešení dopravy a technické infrastruktury - b (formát pdf, velikost 194,42 KB)

 výkres veřejně prospěšných staveb - a (formát pdf, velikost 6,39 MB)

 výkres veřejně prospěšných staveb - b (formát pdf, velikost 202,63 KB)

 vyhodnocení důsledků na ZPF - a (formát pdf, velikost 6,25 MB)

 vyhodnocení důsledků na ZPF - b (formát pdf, velikost 208,59 KB)

změna č.1 územního plánu (vydaná)

 textová část (formát pdf, velikost 667,37 KB)

 kompletní grafická část (formát pdf, velikost 883,58 KB)


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty