Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územně plánovací dokumentace obce Řídký

Obec Řídký má platný územní plán vydaný formou obecně závazné vyhlášky č. 2, nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.1.2007. Dokumentace je níže k nahlédnutí.

Možnost k nahlédnutí do kompletního územního plánu obce máte dále na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Řídký
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

územní plán (vydaný)

 textová část (formát pdf, velikost 289,54 KB)

 schéma hlavního výkresu (formát pdf, velikost 2,48 MB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 8,5 MB)

 výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 2,05 MB)

 výkres vodního hospodářství (formát pdf, velikost 3,22 MB)

 výkres - elektro, plyn, spoje (formát pdf, velikost 3,95 MB)

 výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 2,99 MB)

 výkres záborů ZPF (formát pdf, velikost 3,33 MB)


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty