Litomysl Územní plánování
Bookmark and Share

Územně plánovací dokumentace obce Poříčí u Litomyšle

Obec Poříčí u Litomyšle má platný územní plán vydaný formou obecně závazné vyhlášky č. 5/2004 a jeho změnu č.1 vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2009. Dokumentace je níže k nahlédnutí.

Možnost k nahlédnutí máte dále na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Poříčí u Litomyšle 
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, Oddělení územního plánování

územní plán (vydaný)

porici 2010-10-04 up oop (formát pdf, velikost 613.5 KB)

porici 2010-12-13 up sirsi vztahy (formát pdf, velikost 23.46 MB)

porici 2010-12-13 up sirsi vztahy a (formát pdf, velikost 14.15 MB)

porici 2010-12-13 up sirsi vztahy b (formát pdf, velikost 399.83 KB)

porici 2010-12-13 up komplexni urbanistick reseni a (formát pdf, velikost 56.75 MB)

porici 2010-12-13 up komplexni urbanistick reseni b (formát pdf, velikost 22.11 MB)

porici 2010-12-13 up dopravni reseni a (formát pdf, velikost 22.04 MB)

porici 2010-12-13 up dopravni reseni b (formát pdf, velikost 8.05 MB)

porici 2010-12-13 up vodni hospodarstvi a (formát pdf, velikost 22.28 MB)

porici 2010-12-13 up vodni hospodarstvi b (formát pdf, velikost 7.77 MB)

porici 2010-12-13 up energetika telekomunikace a (formát pdf, velikost 20.56 MB)

porici 2010-12-13 up energetika telekomunikace b (formát pdf, velikost 7.73 MB)

porici 2010-12-13 up vps (formát pdf, velikost 8.07 MB)

porici 2010-12-13 up zpf a (formát pdf, velikost 56.39 MB)

porici 2010-12-13 up zpf b (formát pdf, velikost 18.07 MB)

změna č.1 územního plánu (vydaná)

porici 2010-10-01 z1 oop (formát pdf, velikost 291.64 KB)

porici 2010-12-13 z1 hv (formát pdf, velikost 1.15 MB)

porici 2010-12-13 z1 komplexni urbanisticke reseni (formát pdf, velikost 4.1 MB)

porici 2010-12-13 z1 dopravni reseni (formát pdf, velikost 2.64 MB)

porici 2010-12-13 z1 vodni hospodarstvi (formát pdf, velikost 3.11 MB)

porici 2010-12-13 z1 energetika telekomunikace (formát pdf, velikost 3.12 MB)

porici 2010-12-13 z1 vps (formát pdf, velikost 636.6 KB)

porici 2010-12-13 z1 zpf (formát pdf, velikost 2.74 MB)

Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty