Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územně plánovací dokumentace obce Poříčí u Litomyšle

Obec Poříčí u Litomyšle má platný územní plán vydaný formou obecně závazné vyhlášky č. 5/2004, nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.1.2005 a jeho změnu č.1 vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2009, která nabyla účinnosti 22.5.2009. Dokumentace je níže k nahlédnutí.

Možnost k nahlédnutí máte dále na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Poříčí u Litomyšle 
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

územní plán (vydaný)

 textová část (formát pdf, velikost 613,5 KB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 23,46 MB)

 výkres širších vztahů - a (formát pdf, velikost 14,15 MB)

 výkres širších vztahů - b (formát pdf, velikost 399,83 KB)

 komplexní urbanistické řešení - a (formát pdf, velikost 56,75 MB)

 komplexní urbanistické řešení - b (formát pdf, velikost 22,11 MB)

 výkres dopravního řešení - a (formát pdf, velikost 22,04 MB)

 výkres dopravního řešení - b (formát pdf, velikost 8,05 MB)

 výkres vodního hospodářství - a (formát pdf, velikost 22,28 MB)

 výkres vodního hospodářství - b (formát pdf, velikost 7,77 MB)

 energetika a telekomunikace - a (formát pdf, velikost 20,56 MB)

 energetika a telekomunikace - b (formát pdf, velikost 7,73 MB)

 výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 8,07 MB)

 výkres záborů ZPF - a (formát pdf, velikost 56,39 MB)

 výkres záborů ZPF - b (formát pdf, velikost 18,07 MB)

změna č.1 územního plánu (vydaná)

 textová část (formát pdf, velikost 291,64 KB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 1,15 MB)

 komplexní urbanistické řešení (formát pdf, velikost 4,1 MB)

 výkres dopravního řešení (formát pdf, velikost 2,64 MB)

 výkres vodního hospodářství (formát pdf, velikost 3,11 MB)

 energetika a telekomunikace (formát pdf, velikost 3,12 MB)

 výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 636,6 KB)

 výkres záborů ZPF (formát pdf, velikost 2,74 MB)

územní plán (projednávaný)

 Textová část - výrok (formát pdf, velikost 1,29 MB)

 Textová část - odůvodnění (formát pdf, velikost 2,92 MB)

 Grafická část - výkres základního členění území (formát pdf, velikost 12,84 MB)

 Grafická část - hlavní výkes (formát pdf, velikost 40,18 MB)

 Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (formát pdf, velikost 11,86 MB)

 Grafická část - koordinační výkres (formát pdf, velikost 48,06 MB)

 Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu (formát pdf, velikost 5,32 MB)

 Grafická část - výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 5,48 MB)

 Grafická část - koncepce dopravy (formát pdf, velikost 4,67 MB)

 Grafická část - koncepce vodního hospodářství (formát pdf, velikost 7,27 MB)

 Grafická část - koncepce energetiky (formát pdf, velikost 4,56 MB)


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty